SUNA ACUM – 0751 565 565
031.438.20.50 – contact@easycredit.ro

 

Oricine își dorește ca la un moment dat să devină propriul șef și să lucreze pentru afacerea lui. În România, birocrația de afaceri este adesea obositoare, dar fără o societate legal înființată nu poți realiza prea multe lucruri. Așadar, înainte de orice decizie cu privire la înființarea unei firme proprii, este importantă:

 

 • Întocmirea unui plan de afaceri;
 • Stabilirea realistă a bugetului și a cheltuielilor necesare;
 • Apelarea la specialiști pentru o îndrumare eficientă privind întregul proces.

Pentru a desfășura constant o activitate economică, legislația din România impune înregistrarea și organizarea unei forme juridice. Sunt mai multe categorii de firme, dar cea mai cunoscută și accesibilă este “societatea cu răspundere limitată” sau pe scurt SRL.

Ce reprezintă SRL-ul?

Un SRL este o persoană juridică cu drepturi și obligații. Aceasta reprezintă compania unde fondatorii dețin o răspundere redusă în raport cu terți, potrivit capitalului social de start al firmei, al cărui valoare minimă este de 200 de lei.

Un SRL poate fi înființat în orice arie de activitate, mai exact nu este supus restricțiilor. Pentru buna funcționare a unui SRL este nevoie doar de colaborarea cu un contabil, cel puțin în perioada de început a societății.

În cele mai multe cazuri, antreprenorii aleg înființarea unei firme tip SRL (Societate cu Răspundere Limitată), aceasta fiind cea mai răspândită formă de organizare a firmelor din țara noastră.

Societatea cu Răspundere Limitată reprezintă o formă juridică avantajoasă și este ideală pentru asociați datorită siguranței furnizate. SRL-ul rămâne modalitatea financiară cea mai convenabilă de a-ți înființa o societate.

Cât costă înființarea unei societăți cu răspundere limitată în 2020?

În prezent, costurile privind înființarea unui SRL sunt destul de reduse datorită eliminării mai multor taxe de către Oficiul Național al Registrului Comerțului. Principalele costuri necesare pentru înființarea unui SRL, în 2020 sunt următoarele:

      Capitalul social: valoarea sa începe de la suma de 200 de lei;

      Taxă Monitor Oficial: plata este în valoare de 30 de lei, fiind destinată publicării rezoluției de înființare a societății;

      Taxe de Registru și onorariu inclus pentru societatea cu un asociat/ 2 asociați / 3 asociați: nu depășesc suma de 500 de lei;

      Taxă înregistrare la Registrul Comerțului: aceasta nu depășește valoare de 150 de lei și se achită odată cu depunerea documentelor pentru înființarea societății;

      Specimenul de semnătură și taxa de notar: Costurile pentru specimen pot varia în funcție de Biroul Notarial ales de reprezentantul societății și nu depășește 100 de lei;

      Alte taxe: taxe privind traducerile și legalizările documentelor în cazul în care fondatorii sunt de altă naționalitate;

      Taxă privind Certificatul de Constatator: taxă în valoare de 45 de lei.

Întregul proces de înființare SRL nu depășește suma de 1200 de lei. Legat de taxele de înregistrare, acestea pot suferi variații, în funcție de oraș. Taxele menționate sunt cu titlu orientativ.

Aspecte de luat în calcul la înființarea unui SRL

Înainte de înființare firmei SRL, este esențial să te informezi cu privire la următoarele aspecte:

 1. 1.Denumirea societății

După ce ai luat hotărârea în ceea ce privește domeniul în care vei activa, este timpul să te gândești la un nume reprezentativ pentru firma ta. Este ideal ca alegerea numelui să te reprezinte și în același timp să fie un suflu nou care să sugereze putere și încredere. Sfaturi în alegerea denumirii îți pot da familia, apropiații sau chiar experți din acest domeniu:

Atunci când te vei prezenta la Oficiul Național al Registrul Comerțului (ONRC), este bine să ai cel puțin 3 variante pentru compania ta, deoarece înregistrarea se realizează la nivel național și există posibilitatea ca denumirea aleasă să nu fie disponibilă.

Este de evitat cuvintele comune precum “company”, “grup”, “trans” etc. deoarece nu sunt elemente distinctive. Nu sunt elemente de diferențiere pentru o firmă SRL următoarele:

 • Articularea cuvintelor;
 • Dublarea literelor;
 • Utilizarea numerelor, prescurtărilor sau a semnelor de punctuație;
 • Folosirea simbolurilor: %, #, @ etc.;
 • Utilizarea conjuncțiilor sau e prepozițiilor.

În această direcție, se va completa o cerere de verificare disponibilitate și rezervare companie, pusă la dispoziție pe site-ul ONRC. Cererea trebuie completată cu cele 3 denumiri pentru firmă, în ordinea preferințelor. Ele vor fi verificate de specialiști și în funcție de rezultate, ți se va aduce la cunoștință disponibilitatea acestora.

 1. 2.Sediul companiei

Sediul social al companiei este adresa oficială a acesteia și, totodată, punctul de întâlnire cu diverse instituții, parteneri sau clienți. Orice firmă SRL trebuie să dețină un sediu social, chiar dacă la adresa respectivă nu se realizează efectiv activități economice.

Sediul poate fi reprezentat de:

      Proprietatea personală: având ca document, contractul de vânzare-cumpărare sau actul de moștenitor;

      Spațiu închiriat: documentul fiind contractul de închiriere;

      Un spațiu, deținut printr-un contract de comodat sau leasing imobiliar;

      Cabinet de avocatură: cunoscut sub denumirea de “găzduire sediu social”, care are două mari dezavantaje: implicarea unor costuri ridicate și numeroase limitări.

De asemenea, sediul social al firmei este stabilit având ca bază fie un contract de închiriere, fie un contract de comodat între firmă și proprietar. Dacă proprietarul spațiului este și reprezentantul companiei, tot este obligatoriu contractul de comodat între proprietar (ca persoană fizică) și companie.

 1. 3.Asociații și administratorii companiei

Pentru înființarea firmei SRL pot fi înregistrați maxim 50 de asociați, al căror contribuție la capitalul social (se ia în considerare aportul total și nu pentru fiecare asociat în parte) trebuie să fie de minim 200 de lei. Partea din profit revenită fiecărui asociat va fi stabilită sub forma unui dividend, iar aportul asociaților la capitalul social al companiei nu va fi supus dobânzilor.

Această sumă se depune într-un cont special, având ca titular firma în proces de înființare și este dovedită printr-o chitanță atașată dosarului de înființare a firmei SRL. Pentru a avea acces la capitalul social este necesară deschiderea unui cont bancar, în baza actului constitutiv.

Asociații companiei aleg administratorul/administratorii, printr-un act constitutiv. Responsabilitățile principale ale administratorului sunt următoarele:

 • Gestionarea într-o manieră eficientă a activităților economice potrivit obiectivului de activitate;
 • Garantarea respectării legislației în vigoare (Registre contabile, Registrul asociaților pentru SRL, Registrul de evidență fiscală, etc);
 • Depunerea declarațiilor fiscale la instituțiile competente;
 • Distribuirea dividendelor către asociați.
 1. 4.Actul constitutiv

Actul constitutiv:

 • Cuprinde informațiile relevante despre firmă;
 • Precizează relațiile dintre administrator și asociați;
 • Stabilește obiectul de activitate al firmei;
 • Precizează capitalul social al societății și totodată aportul fiecărui asociat;
 • Descrie procedurile de lichidare/dizolvare a companiei.

Actul constitutiv reflectă ideea afacerii tale.

 1. 5. Obiectul de activitate și codul CAEN

Un SRL poate conține un singur cod CAEN (Clasificarea Activităților din Economia Națională) principal, care reflectă activitatea de bază a firmei sau din care sunt rezultate cele mai mari venituri.

Codul CAEN al companiei este obligatoriu scris pe Certificatul de Înregistrare. Pe lângă acest cod, SRL-ul mai poate avea și coduri secundare, cu mențiunea de a fi consemnate în actul constitutiv al companiei. Lista codurilor CAEN se regăsește pe site-ul Registrului Comerțului.

Este necesară autorizarea codurilor CAEN în vederea prestării activităților vizate. Aceasta se realizează la înființarea societății sau mai târziu, fiind posibilă autorizarea în cele trei ipostaze:

 • La sediul social: presupune ca activitățile firmei să se desfășoare la sediu;
 • La un punct de lucru: compania este autorizată să desfășoare constant activități la punctul de lucru;
 • La terți: în acest caz, firma poate să își desfășoare activitatea la sediile clienților (spre exemplu, într-un spațiu co-working).
 1. 6.Dosarul pentru Registrul Comerțului

Dosarul cu documentele necesare pentru înființarea unei firme SRL depus la Registrul Comerțului, cuprinde următoarele elemente:

  Cerere de verificare disponibilitate și rezervare a firmei (în original) – act realizat înainte de înregistrarea efectivă a societății;

  Cerere de înregistrare (în original) + informare GDPR;

  Actul Constitutiv (legalizat de un avocat);

  Actul verificării disponibilității și rezervării companiei (în original);

  Copie după Cartea de Identitate sau Pașaport al fondatorilor/administratorului/administratorilor;

  Contractul privind sediul social (contract de închiriere, contract de comodat, contract de leasing imobiliar);

  Acordul Asociației de proprietari în cazul în care sediul firmei se află într-un bloc cu locuințe;

  Cazierul fiscal al fondatorilor/ administratorului / administratorilor și al asociaților;

  Modelul de semnătură al administratorului/ administratorilor societății;

  Vector fiscal către ANAF;

  Chitanța care face dovada depunerii capitalului social și a altor taxe legale;

  Act doveditor pentru aportul fiecărui asociat la capitalul social;

  Declarații pe propria răspundere a fondatorilor/administratorilor privind îndeplinirea criteriilor legale pentru deținerea acestei funcții;

După ce sunt depuse documentele la Registrul Comerțului, are loc verificarea informațiilor și validarea acestora. După această etapă, Registrul Comerțului îți eliberează următoarele:

      Certificatul de înregistrare a societății;

      Hotărârea Tribunalului Judecătoresc de pe lângă Oficiul Național al Registrului Comerțului;

      Certificatul Constatator.

Procesul de înființare a firmei SRL durează 3-4 zile și se încheie cu obținerea acestor 3 certificate.

După obținerea documentelor privind înregistrarea firmei, este nevoie să te ocupi de activități precum:

 • Crearea unei ștampile: implică un cost de maxim 100 de lei în funcție de numărul și calitatea acestora;
 • Depunerea declarației privind înregistrarea fiscală la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF);
 • Deschiderea unui cont bancar pentru tranzacțiile cu partenerii externi, dar mai ales pentru achitarea taxelor, impozitelor și a contribuțiilor cuvenite bugetului de stat;
 • Conceperea modelului de factură și chitanțe pentru societatea ta.

Surse de finanțare în vederea înființării unei firme SRL

Atunci când îți dorești să înființezi propria companie este necesar găsirea unor surse de finanțare potrivite nevoilor tale.

Cei mai mulți antreprenori se simt descurajați și întâmpină probleme la acest capitol, dar sunt conștienți de faptul că, fără o finanțare serioasă în spate, un business nu poate să se dezvolte sănătos.

În prezent, cei care doresc să înființeze o firmă au la dispoziție mai multe surse de finanțare, cele mai notabile fiind:

 • Fonduri europene/naționale: cei care doresc să-și inițieze și să își dezvolte propria afacere, pot apela programe de finanțare. Fiecare program finanțat cu ajutorul fondurilor europene sau fonduri guvernamentale este implementat în urma unor strategii de dezvoltare a cadrului economic din România. În cele mai multe cazuri, programele de finanțare impun și o co-finanțare din partea antreprenorilor, care poate fi cuprinsă între 50% și 90%;
 • Fonduri proprii sau împrumutate de la familie/ apropiați: aceste fonduri oferă siguranță, independență și flexibilitate și, din acest motiv, sunt cele mai des utilizate în cazul înființării unei companii. În acest caz, nu este nevoie de prezentarea planului de afaceri în fața unor posibili parteneri externi și nici aprobarea acestora în ceea ce privește adoptarea unor decizii importante.
 • Credite pentru Persoane Juridice: sunt puse la dispoziție mai multe tipuri de credite pentru persoanele juridice în vederea finanțării nevoilor curente și a investițiilor. Antreprenorii pot solicita: linii de credit, credit rapid pentru investiții, descoperiri de card etc., pe termen mediu sau lung.

În situația unei afaceri noi, este nevoie de un plan de afaceri realizat corespunzător, indiferent de bancă sau creditul dorit. Pentru acordarea creditului, se iau în calcul următoarele aspecte: condițiile negociate, rata dobânzii aferente creditului și garanțiile aduse. Avantajele creditelor solicitate pe firmă sunt reprezentate de: valori mult mai mari ale creditului, o mai bună flexibilitate pe structura finanțării și o răspundere mai mică a fondatorilor deoarece debitul este pe firmă.

 • Credite pentru Persoane Fizice: există credite de nevoi personale cu dobândă fixă sau variabilă. În general, valoarea creditului poate varia între 500 și 20.000 de euro (fără să fie oferite garanții) și cu un termen de rambursare între 1,5 și 5 ani. Avantajele acestor credite constă în: timpul mult mai scurt pentru aprobare și libertatea în folosire.

Concluzii

Rezumând cele exemplificate, putem spune că procesul de înființare a unei firme SRL nu este unul complicat și nu implică costuri mari. Dar, trebuie specificat faptul că, înființarea unei societăți nu oferă o garanție în ceea ce privește succesul. Înființarea este o condiție obligatorie, dar nu este suficientă pentru ca tu să poți deveni un antreprenor de succes.

Trebuie să ții cont că odată înființată firma, vei avea multe lucruri de rezolvat în privința: actelor, autorizărilor, raportărilor și chiar controalelor. Avizele și autorizațiile sunt variate în funcție de obiectul de activitate și trebuie cerute de la instituțiile corespunzătoare din domeniul de activitate al firmei. Pentru a funcționa legal, aceste autorizații nu trebuie să lipsească. Așadar, acestea sunt principalele aspectele ce trebuie luate în considerare pentru înființarea unei firme SRL, în 2020.

butonsuna pus in index.php din tema
Calea Grivitei, Nr. 158
Sector 1, Bucuresti, Romania, 010745
Telefon: +031 405 05 50
Telefon: +031 405 10 51
Telefon mobil: +0748 299 664
Fax: 021 320 20 12
Email: officebucurestiS1@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Str. Aristide Pascal, nr. 29-31
Sector 3, Bucuresti, Romania, 031443
Telefon: 021 320 20 48
Telefon: 031 405 25 55
Telefon mobil: +0745 138 997
Fax: 031 438 18 19
Email: officebucurestiS3@easycredit.ro
Vezi pe harta!
str. Iuliu Maniu, nr 22
Sector 6, Bucuresti, Romania, 061107
Telefon: 031 425 86 25
Telefon: 031 425 86 26
Telefon mobil: +0743 014 937
Email: officebucurestiS6@easycredit.ro
Vezi pe harta!
B-dul Al.Lapusneanu Nr. 82, zona Trocadero
Constanta, Romania, 900605
Telefon: 0341 881 541
Telefon: 0341 440 088
Telefon mobil: +0758 246 347
Fax: 0341 881 543
Email: officeconstanta@easycredit.ro
Vezi pe harta!
B-dul. George Cosbuc Nr. 3A
Galati, Romania, 800378
Telefon: 0336 88 86 66
Telefon: 033 688 84 44
Telefon mobil: +0748 108 891
Fax: 0336 80 29 99
Email: officegalati@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Calea Aradului nr.8
Timisoara, Romania, 300088
Telefon: 0356 414 500
Telefon: 0356 414 600
Telefon mobil: +0756 111 987
Fax: 0356 416 006
Email: officetimisoara@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Str. Slanic, nr 3 A, Cladirea Riviera, zona Iulius Mall
Cluj-Napoca, Romania, 400413
Telefon: 0364 411 511
Telefon: 0364 888 999
Telefon mobil: +0756 111 907
Fax: 0364 411 999
Email: officeclujnapoca@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Str. Sfantul Lazar Nr. 50, Parter, Cladirea Iasicon
Iasi, Romania, 700049
Telefon: 0332 80 30 30
Telefon: 033 280 30 80
Telefon mobil: +0756 111 758
Fax: 033 280 38 40
Email: officeiasi@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Calea Bucuresti, Nr. 21, Bloc 15A
Craiova, Romania, 200529
Telefon: 0351 808 080
Telefon: 0351 808 081
Telefon mobil: +0748 886 981
Fax: 0351 808 087
Email: officecraiova@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Str. Harmanului Nr. 44, Bloc 3, Sc. D
Brasov, Romania, 500232
Telefon: 0368 730 710
Telefon: 0368 730 711
Telefon mobil: +0748 886 960
Fax: 0368 730 713
Email: officebrasov@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Bulevardul Dacia, nr. 55
Oradea, Romania, 410339
Telefon: 0359 808 800
Telefon: 0359 808 708
Telefon mobil: +0752 217 260
Fax: 0359 178 452
Email: officeoradea@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Str. G-ral Vasile Milea, nr. 1
Ploiesti, Romania, 100045
Telefon: 0344 80 24 73
Telefon mobil: +0748 228 008
Email: officeploiesti@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Str. General Cristescu, Nr.3, Bl.RIM1
Pitesti, Romania, 110057
Telefon: 0348 405 244
Telefon mobil: +0747 109 345
Email: officepitesti@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Bd. Bucuresti, nr.23A
Baia Mare, Romania, 430012
Telefon: 0362 739 730
Telefon mobil: +0752 222 958
Email: officebaiamare@easycredit.ro
Vezi pe harta!
str. Calea Calarasilor, nr. 309, bl.B2BIS
Braila, Romania, 810289
Telefon: 0339 732 851
Telefon mobil: +0745 065 533
Email: officebraila@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Str. Luptei, Nr.1-3
Sibiu, Romania, 550362
Telefon: 0369 446 244
Telefon mobil: +0743 048 396
Email: officesibiu@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Str.Banca Nationala, Nr.41
Bacau, Romania, 600203
Telefon: 0334 401 139
Telefon: 0334 401 140
Telefon mobil: +0743.011.836
Email: officebacau@easycredit.ro
Vezi pe harta!