--

SUNA ACUM   0751 565 565
031.438.20.50 - contact@easycredit.ro

 

credit rapid

PLAFONUL DE FACTORING - SCONTARE

CE ESTE PLAFONUL DE FACTORING IFN - SCONTARE IFN?

Plafonul de factoring/scontare este finan╚Ťarea revolving acordat─â unei persoane juridice de c─âtre EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A. în cadrul c─âreia se pot acorda utiliz─âri, în limita plafonului aprobat, pe baza facturilor/BO/CEC-urilor emise c─âtre/emise de partenerii (societ─â╚Ťi din categoria celor cu poten╚Ťial economic mare ╚Öi foarte mare, institu╚Ťii ale statului ╚Öi regii autonome) persoanei juridice solicitante.

Creditorul (EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A.) acord─â clientului (diverse persoane juridice) în limita plafonului aprobat, finan╚Ť─âri pe baza facturilor/BO/CEC-urilor emise c─âtre/emise de partenerii clientului (societ─â╚Ťi din categoria celor cu poten╚Ťial economic mare ╚Öi foarte mare, institu╚Ťii ale statului ╚Öi regii autonome), facturi/BO/CEC-urilor ce vor fi cesionate împreun─â cu contractele comerciale în favoarea creditorului EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A..

Valorile utiliz─ârilor din plafoanele aprobate, în limita plafoanelor aprobate, nu pot dep─â╚Öi 87% din valoarea BO/CEC-urilor ╚Öi 85% din valoarea facturilor pe baza c─ârora sunt solicitate. 

 

DE CE S─é ALEGE╚ÜI PLAFONUL DE FACTORING IFN - SCONTARE IFN?

V─â punem la dispozi╚Ťie o variant─â de finan╚Ťare a activit─âtii curente ╚Öi scurtare a termenelor de încasare de la clien╚Ťi.

Totodat─â prin accesul la o surs─â suplimentar─â de cash-flow, se pot negocia în╚Ťelegerile comerciale cu furnizorii ╚Öi pre╚Ťurile practicate de ace╚Ötia maximizând profitul.

Prin acceptarea la finan╚Ťare atât a efectelor de plat─â cât ╚Öi a facturilor sunt eligibile la finan╚Ťare toate tipurile de rela╚Ťii comerciale.

Prezenta finan╚Ťare reprezint─â o sus╚Ťinere foarte important─â pentru societ─â╚Ťile care din varii motive nu sunt eligibile la finan╚Ťare în sistemul bancar (societ─â╚Ťi cu o situa╚Ťie financiar─â slab─â, companii în insolvent─â, companii cu restan╚Ťe la rambursarea creditelor în sold, care inregistreaz─â incidente CIP, etc.), toate acestea nefiind excluse în urma aplic─ârii criteriilor de eligibilitate.

CARE SUNT AVANTAJELE PLAFONULUI DE FACTORING IFN - SCONTARE IFN?

  • Aprobare financiar─â rapid─â – confirmarea eligibilit─â╚Ťii debitorului cedat propus.
  • Adaptarea solu╚Ťiei de finan╚Ťare la în╚Ťelegerea comercial─â dintre parteneri – se asigur─â finan╚Ťarea ╚Öi pentru varianta de plat─â pe baz─â de factur─â cât ╚Öi prin BO/CEC.
  • Acordarea de utiliz─âri în 48 de ore de la prezentarea documenta╚Ťiei necesare pentru aceste opera╚Ťiuni.
  • Clien╚Ťii eligibili sunt atât companiile cu o situa╚Ťie financiar─â bun─â ╚Öi un comportament de plat─â foarte bun, cât ╚Öi societ─â╚Ťile care din varii motive nu sunt eligibile la finan╚Ťare în sistemul bancar (societ─â╚Ťi cu o situa╚Ťie financiar─â slab─â, societ─â╚Ťi în insolvent─â, companii cu restan╚Ťe la rambursarea creditelor în sold, care inregistreaz─â incidente CIP, etc.).

CARE SUNT GARANȚIILE DE CARE AVEȚI NEVOIE?

- Ipoteca mobiliar─â asupra documentelor pe baza c─ârora se acord─â finan╚Ťarea (facturi/BO/CEC-uri).

- Cesiune asupra documentelor pe baza c─ârora se acord─â finan╚Ťarea (facturi/BO/CEC-uri) – cu notificarea debitorului cedat.

- Ipoteca mobiliar─â asupra contractului comercial în cadrul c─âruia sunt emise documentele pe baza c─ârora se acord─â finan╚Ťarea (facturi/BO/CEC-uri) – cu notificarea debitorului cedat.

- Cesiune asupra contractului comercial în cadrul c─âruia sunt emise documentele pe baza c─ârora se acord─â finan╚Ťarea (facturi/BO/CEC-uri) – cu notificarea debitorului cedat.

- Ipoteca mobiliar─â – universalitatea bunurilor mobile ╚Öi a crean╚Ťelor prezente ╚Öi viitoare.

- Fideiusiune semnat─â de administrator ╚Öi so╚Ťul/so╚Ťia acestuia (orice derogare va fi aprobat─â de conducerea EASY CREDIT 4 ALL IFN SA ).

- Poli╚Ťa de asigurare asupra bunurilor care constituie garan╚Ťie la creditul acordat.

- 2 B.O. în alb avalizate (orice derogare va fi aprobat─â de conducerea EASY CREDIT 4 ALL IFN SA ).

- Alte garan╚Ťii.

CE DOCUMENTE SUNT NECESARE?

Ultimele dou─â bilan╚Ťuri contabile anuale, vizate de organismele abilitate ╚Öi ultima balan╚Ťa de verificare încheiat─â de societate, dar nu mai veche de 2 luni de zile;

Contractele comerciale încheiate cu debitorii ceda╚Ťi propu╚Öi – acolo unde acestea exist─â;

Certificat constatator, cu o vechime de maxim 30 de zile;

Actele juridice de înfiin╚Ťare ╚Öi certificatul de înmatriculare;

Hot─ârârea AGA prin care se aprob─â condi╚Ťiile aprob─ârii plafonului de factoring/scontare/garan╚Ťiile necesare pentru aprobarea plafonului de factoring/scontare;

Procur─â notarial─â special─â pentru semnarea contractului (în cazul care contractul nu este semnat de administratorul/administratorii societ─â╚Ťii);

Carte de identitate/carte electronic─â de identitate/carte de identitate provizorie/buletin de identitate pentru administratorii/asocia╚Ťii societ─â╚Ťii, precum ╚Öi pentru garant/garan╚Ťi;

Actele care atest─â starea civil─â (certificat de c─âs─âtorie, certificat de deces, hot─ârâre de divor╚Ť, certificat de divor╚Ť, etc.) pentru administratorii/asocia╚Ťii societ─â╚Ťii, precum ╚Öi pentru garant/garan╚Ťi;

Titlul de proprietate în baza c─âruia garantul a dobândit calitatea de proprietar (contract de vânzare cump─ârare, certificat de mo╚Ötenitor, contract de dona╚Ťie, autoriza╚Ťie de construire ╚Öi proces verbal la terminarea lucr─ârilor, etc.) – în cazul constituirii de garan╚Ťii imobiliare;

╚Őncheierea de intabulare a dreptului de proprietate – în cazul constituirii de garan╚Ťii imobiliare;

Documenta╚Ťia cadastral─â, respectiv releveul, fi╚Öa tehnic─â a imobilului, fi╚Öa corpului de proprietate avizate de c─âtre Oficiul de Cadastru ╚Öi Publicitate Imobiliar─â – în cazul constituirii de garan╚Ťii imobiliare;

Certificat de urbanism care s─â ateste c─â terenul este liber de construc╚Ťii ╚Öi destina╚Ťia terenului – în cazul constituirii de garan╚Ťii imobiliare;

Extras de carte funciar─â de informare/de autentificare – în cazul constituirii de garan╚Ťii imobiliare;

Certificat de atestare fiscal─â;

Poli╚Ťe de asigurare obligatorie ╚Öi facultativ─â cesionate în favoarea Easy Credit 4 ALL IFN SA – în cazul constituirii de garan╚Ťii imobiliare;

Orice alte documente solicitate de Easy Credit 4 ALL IFN SA în vederea acord─ârii plafonului de factoring/scontare (adeverint─â asocia╚Ťie, documente privind veniturile, adrese, etc.).

CARE SUNT COSTURILE PLAFONULUI DE FACTORING/SCONTARE?

EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A. percepe dobânzi transparente adaptate în func╚Ťie de solicitarea fiec─ârui client.

Modalitatea de plat─â a costurilor va fi convenit─â de EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A. impreun─â cu clientul.

 

Testimoniale

Sunt multumit de modul de comportare al angajatilor si de modul de comunicare pe care am avut-o cu agentia pe parcursul derularii creditului. Urmare a dificultatilor financiare pe care le-am intampinat in diferite momente, am primit sprijinul necesar.

GHERVASUC LEONARD (35 ani)
Braila

VEZI TOATE TESTIMONIALELE

butonsuna pus in index.php din tema