SUNA ACUM   0751 565 565
031.438.20.50 - contact@easycredit.ro

credit rapid

PLAFONUL DE FACTORING - SCONTARE

CE ESTE PLAFONUL DE FACTORING IFN - SCONTARE IFN?

Plafonul de factoring/scontare este finan╚Ťarea revolving acordat─â unei persoane juridice de c─âtre EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A. în cadrul c─âreia se pot acorda utiliz─âri, în limita plafonului aprobat, pe baza facturilor/BO/CEC-urilor emise c─âtre/emise de partenerii (societ─â╚Ťi din categoria celor cu poten╚Ťial economic mare ╚Öi foarte mare, institu╚Ťii ale statului ╚Öi regii autonome) persoanei juridice solicitante.

Creditorul (EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A.) acord─â clientului (diverse persoane juridice) în limita plafonului aprobat, finan╚Ť─âri pe baza facturilor/BO/CEC-urilor emise c─âtre/emise de partenerii clientului (societ─â╚Ťi din categoria celor cu poten╚Ťial economic mare ╚Öi foarte mare, institu╚Ťii ale statului ╚Öi regii autonome), facturi/BO/CEC-urilor ce vor fi cesionate împreun─â cu contractele comerciale în favoarea creditorului EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A..

Valorile utiliz─ârilor din plafoanele aprobate, în limita plafoanelor aprobate, nu pot dep─â╚Öi 87% din valoarea BO/CEC-urilor ╚Öi 85% din valoarea facturilor pe baza c─ârora sunt solicitate. 

 

DE CE S─é ALEGE╚ÜI PLAFONUL DE FACTORING IFN - SCONTARE IFN?

V─â punem la dispozi╚Ťie o variant─â de finan╚Ťare a activit─âtii curente ╚Öi scurtare a termenelor de încasare de la clien╚Ťi.

Totodat─â prin accesul la o surs─â suplimentar─â de cash-flow, se pot negocia în╚Ťelegerile comerciale cu furnizorii ╚Öi pre╚Ťurile practicate de ace╚Ötia maximizând profitul.

Prin acceptarea la finan╚Ťare atât a efectelor de plat─â cât ╚Öi a facturilor sunt eligibile la finan╚Ťare toate tipurile de rela╚Ťii comerciale.

Prezenta finan╚Ťare reprezint─â o sus╚Ťinere foarte important─â pentru societ─â╚Ťile care din varii motive nu sunt eligibile la finan╚Ťare în sistemul bancar (societ─â╚Ťi cu o situa╚Ťie financiar─â slab─â, companii în insolvent─â, companii cu restan╚Ťe la rambursarea creditelor în sold, care inregistreaz─â incidente CIP, etc.), toate acestea nefiind excluse în urma aplic─ârii criteriilor de eligibilitate.

CARE SUNT AVANTAJELE PLAFONULUI DE FACTORING IFN - SCONTARE IFN?

  • Aprobare financiar─â rapid─â – confirmarea eligibilit─â╚Ťii debitorului cedat propus.
  • Adaptarea solu╚Ťiei de finan╚Ťare la în╚Ťelegerea comercial─â dintre parteneri – se asigur─â finan╚Ťarea ╚Öi pentru varianta de plat─â pe baz─â de factur─â cât ╚Öi prin BO/CEC.
  • Acordarea de utiliz─âri în 48 de ore de la prezentarea documenta╚Ťiei necesare pentru aceste opera╚Ťiuni.
  • Clien╚Ťii eligibili sunt atât companiile cu o situa╚Ťie financiar─â bun─â ╚Öi un comportament de plat─â foarte bun, cât ╚Öi societ─â╚Ťile care din varii motive nu sunt eligibile la finan╚Ťare în sistemul bancar (societ─â╚Ťi cu o situa╚Ťie financiar─â slab─â, societ─â╚Ťi în insolvent─â, companii cu restan╚Ťe la rambursarea creditelor în sold, care inregistreaz─â incidente CIP, etc.).

CARE SUNT GARANȚIILE DE CARE AVEȚI NEVOIE?

- Ipoteca mobiliar─â asupra documentelor pe baza c─ârora se acord─â finan╚Ťarea (facturi/BO/CEC-uri).

- Cesiune asupra documentelor pe baza c─ârora se acord─â finan╚Ťarea (facturi/BO/CEC-uri) – cu notificarea debitorului cedat.

- Ipoteca mobiliar─â asupra contractului comercial în cadrul c─âruia sunt emise documentele pe baza c─ârora se acord─â finan╚Ťarea (facturi/BO/CEC-uri) – cu notificarea debitorului cedat.

- Cesiune asupra contractului comercial în cadrul c─âruia sunt emise documentele pe baza c─ârora se acord─â finan╚Ťarea (facturi/BO/CEC-uri) – cu notificarea debitorului cedat.

- Ipoteca mobiliar─â – universalitatea bunurilor mobile ╚Öi a crean╚Ťelor prezente ╚Öi viitoare.

- Fideiusiune semnat─â de administrator ╚Öi so╚Ťul/so╚Ťia acestuia (orice derogare va fi aprobat─â de conducerea EASY CREDIT 4 ALL IFN SA ).

- Poli╚Ťa de asigurare asupra bunurilor care constituie garan╚Ťie la creditul acordat.

- 2 B.O. în alb avalizate (orice derogare va fi aprobat─â de conducerea EASY CREDIT 4 ALL IFN SA ).

- Alte garan╚Ťii.

CE DOCUMENTE SUNT NECESARE?

Ultimele dou─â bilan╚Ťuri contabile anuale, vizate de organismele abilitate ╚Öi ultima balan╚Ťa de verificare încheiat─â de societate, dar nu mai veche de 2 luni de zile;

Contractele comerciale încheiate cu debitorii ceda╚Ťi propu╚Öi – acolo unde acestea exist─â;

Certificat constatator, cu o vechime de maxim 30 de zile;

Actele juridice de înfiin╚Ťare ╚Öi certificatul de înmatriculare;

Hot─ârârea AGA prin care se aprob─â condi╚Ťiile aprob─ârii plafonului de factoring/scontare/garan╚Ťiile necesare pentru aprobarea plafonului de factoring/scontare;

Procur─â notarial─â special─â pentru semnarea contractului (în cazul care contractul nu este semnat de administratorul/administratorii societ─â╚Ťii);

Carte de identitate/carte electronic─â de identitate/carte de identitate provizorie/buletin de identitate pentru administratorii/asocia╚Ťii societ─â╚Ťii, precum ╚Öi pentru garant/garan╚Ťi;

Actele care atest─â starea civil─â (certificat de c─âs─âtorie, certificat de deces, hot─ârâre de divor╚Ť, certificat de divor╚Ť, etc.) pentru administratorii/asocia╚Ťii societ─â╚Ťii, precum ╚Öi pentru garant/garan╚Ťi;

Titlul de proprietate în baza c─âruia garantul a dobândit calitatea de proprietar (contract de vânzare cump─ârare, certificat de mo╚Ötenitor, contract de dona╚Ťie, autoriza╚Ťie de construire ╚Öi proces verbal la terminarea lucr─ârilor, etc.) – în cazul constituirii de garan╚Ťii imobiliare;

╚Őncheierea de intabulare a dreptului de proprietate – în cazul constituirii de garan╚Ťii imobiliare;

Documenta╚Ťia cadastral─â, respectiv releveul, fi╚Öa tehnic─â a imobilului, fi╚Öa corpului de proprietate avizate de c─âtre Oficiul de Cadastru ╚Öi Publicitate Imobiliar─â – în cazul constituirii de garan╚Ťii imobiliare;

Certificat de urbanism care s─â ateste c─â terenul este liber de construc╚Ťii ╚Öi destina╚Ťia terenului – în cazul constituirii de garan╚Ťii imobiliare;

Extras de carte funciar─â de informare/de autentificare – în cazul constituirii de garan╚Ťii imobiliare;

Certificat de atestare fiscal─â;

Poli╚Ťe de asigurare obligatorie ╚Öi facultativ─â cesionate în favoarea Easy Credit 4 ALL IFN SA – în cazul constituirii de garan╚Ťii imobiliare;

Orice alte documente solicitate de Easy Credit 4 ALL IFN SA în vederea acord─ârii plafonului de factoring/scontare (adeverint─â asocia╚Ťie, documente privind veniturile, adrese, etc.).

CARE SUNT COSTURILE PLAFONULUI DE FACTORING/SCONTARE?

EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A. percepe dobânzi transparente adaptate în func╚Ťie de solicitarea fiec─ârui client.

Modalitatea de plat─â a costurilor va fi convenit─â de EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A. impreun─â cu clientul.

 

Testimoniale

Sunt multumit de modul de comportare al angajatilor si de modul de comunicare pe care am avut-o cu agentia pe parcursul derularii creditului. Urmare a dificultatilor financiare pe care le-am intampinat in diferite momente, am primit sprijinul necesar.

GHERVASUC LEONARD (35 ani)
Braila

VEZI TOATE TESTIMONIALELE

baner2


buton

Curs Valutar

EUR 4.8319 lei
GBP 5.3578 lei
USD 4.2813 lei
butonsuna pus in index.php din tema