Contabil sef Adjunct- Departament Contabilitate

Cerinte:

 • Studii superioare Economice- finalizate cu diploma de licenta;
 • Minim 3 ani experienta in domeniul financiar-contabil;
 • Cunostinte de operare PC (Word, PowerPoint), Excel – nivel avansat;
 • Experienta in utilizarea de sisteme financiar contabile;
 • Cunostinte de analiza economico-financiara, evaluarea riscurilor si limitarea expunerilor la riscuri;
 • Comunicare eficienta si abilitati pentru munca in echipa;
 • Capacitate de gestionare a sarcinilor si atingerea obiectivelor stabilite;

Reprezinta avantaj:

 • Experienta in functii de conducere (ex. contabil sef/contabil sef adjunct sau echivalent ca atributii);
 • Experienta in companii cu cifra de afaceri de peste 20 milioane lei;
 • Cunostinte si experienta in domeniul Standardelor Internationale de raportare Financiara- IFRS;
 • Cunostinte in domeniul Risk management financiar-bancar;
 • Experienta in banci, IFN, companii internationale;

 Descrierea jobului:

 • Efectueaza lucrari de intocmire, actualizare si completare a setului de raportari specifice catre BNR si de raportare financiara IFRS pentru situatiile financiare individuale;
 • Analizeaza informatiile pentru bugetare, raportare financiara externa si interna, analiza financiara;
 • Participa la cercetarea, verificarea si analizarea modificarilor cadrului de raportare financiara (standarde, interpretari etc) in scopul asigurarii conformitatii raportarilor financiare ale companiei cu cadrul de raportare aplicabil (IFRS);
 • Participa la intocmirea de analize, raportari, recomandari/opinii/ puncte de vedere, dupa caz, asupra unor aspecte/materiale/documente solicitate de conducerea societatii.
 • Colaboreaza cu celelalte departamente interne in vederea verificarii incadrarii in limitele de expunere la diferitele categorii de riscuri;
 • Colaboreaza cu celelalte departamente interne in vederea colectarii/verificarii informatiilor pentru pregatirea raportarilor trimestriale, semestriale si anuale conform legislatiei in vigoare;
 • Colaboreaza cu auditorul financiar/auditorul intern/auditorul extern cu ocazia misiunilor de audit sau revizii limitate;
 • Participa la actualizarea politicilor si procedurilor contabile;
 • Participa la procesul de intocmire a bugetului de venituri si cheltuieli (BVC) anual al societatii;
 • Participa la dezvoltarea si actualizarea procedurilor adecvate pentru identificarea, evaluarea, masurarea, controlul si gestionarea riscurilor;
 • Efectueaza evaluarea riscului de credit aferent expunerii de credit stabilite si intocmeste rapoarte de informare catre nivelele de conducerere ierarhice;
 • Alte atributii specifice departamentului si functiei, conform fisei postului.

Beneficii:
Pachet salarial motivant + tichete de masa (600 lei/luna);
Posibilitatea de a participa la diverse cursuri de specialitate;

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx