Sef seviciu executari

Cerinte candidat:

 • Absolvent si licentiat al Facultatii de Drept;
 • Cunoasterea dispozitiilor legale privind procedura de executare silita;
 • Experienta profesionala in cadrul unui birou de executor judecatoresc si experienta profesionala in domeniul recuperarii creantelor reprezinta un avantaj;
 • Cunostinte dе operare PC, Microsoft Office;
 • Abilitatea de a analiza informatii, abilitati de comunicare, abilitati de organizare si planificare; atitudine proactiva;

Principalele activitati si responsabilitati:

 • Supraveghează procedurile judiciare de recuperare a creantelor societatii;
 • Supraveghează procedurile execuționale în cadrul dosarelor de executare silită în care societatea are calitatea de creditoare; întocmește și actualizează situații din care sa reiasă stadiul procedurii de executare silită pentru fiecare client; urmărește activ procedurile de executare silită în cadrul dosarelor de executare în care societatea are calitatea de creditoare;
 • Urmărește activ procedurile de judiciare în cadrul dosarelor aflate pe rolul instantelor de judecata în care societatea este parte; întocmește și actualizează situații din care sa reiasă stadiul procedurii judiciare în cadrul dosarelor aflate pe rolul instantelor de judecata în care societatea este parte;
 • Emite rapoarte asupra procedurii de executare silită/procedurii judiciare către Consiliul de Administrație al societății;
 • Coordoneaza activitatea de recuperare a creantelor la nivel de societate;
 • Contacteaza clientii societatii in vederea recuperarii creantelor datorate;
 • Avizează toate actele ce antrenează răspunderea societăţii, pe care le analizează cu toată exigenţa din punct de vedere al cerinţelor legii, precum şi sub aspect formal;
 • Redactează documente ale societății, le avizează din punct de vedere al legalităţii şi le transmite numai după aprobarea de către conducerea societăţii sau de persoanele desemnate de asociaţi;
 • Participă la elaborarea diverselor proceduri ce privesc activitatea societăţii, inclusive a instrucţiunilor de lucru si sa documentelor emise in aplicarea acestora;
 • Participă in calitate de membru in cadrul Comitetul de Administrare a Riscurilor la nivel de societate;
 • Acordă îndrumare tuturor compartimentelor şi punctelor de lucru ale societăţii, pentru desfăşurarea activităţii acestora în condiţiile legii;
 • Reprezintă interesele societății în relația cu RNPM, Oficiul Registrului Comerțului, notariate, primarii, precum și cu alte instituții, autorități publice, organe de justitie, etc;
 • In eventualitatea executării silite a oricărui debitor care nu și-a respectat obligațiile contractuale, va demara întreaga procedură de executare, luând legătura și menținând colaborarea cu executorul judecatoresc care va acționa în vederea recuperării debitului;
 • Efectuează şi avizează modificarea actelor societăţii si transpunerea acestora in activitatea societatii, ca urmare a dispoziţiilor Adunării Generale a Actionarilor/Consiliului de Administratie/superiorilor directi, conform prevederilor legale;
 • Duce la indeplinire si alte sarcini trasate de conducerea societatii, cu respectarea prevederilor legale și competențelor atribuite.

Beneficii:

 • Salariu motivant: – nivel Junior – minim 4000 lei net/ nivel Middle – minim 5000 lei net/ nivel Senior – minim 6000 lei Net;
 • Tichete de masa – 35 lei tichet/ zi lucrata (cca. 700 lei/lunar) ;
 • Contract individual de munca pe o perioada nedeterminata;
 • Oportunitatea de a lucra intr-o companie stabilia si cu potential;
 • Mediu de lucru placut, oportunitati de dezvoltare profesionala;
Post disponibil: Sef seviciu executari
Tip: Full Time
Oras: Bucuresti

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx