Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

Cine suntem?

Societatea Easy Credit 4 ALL IFN S.A., persoana juridica romana cu sediul
social in Municipiul Constanta, B-dul Alexandru Lapusneanu nr.82, bloc LE31,
parter, Judetul Constanta, avand Cod Unic de Inregistrare 25613809, numar de
ordine in Registrul Comertului J13/1318/2009, inscrisa in Registrul General al
BNR sub nr. RG-PJR-14-110261/26.06.2009 și in Registrul Special al BNR sub nr.
RS-PJR-14-110077/07.08.2017, inregistrata cu nr.11857 in Registrul general de
evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, prin sediile secundare,
in calitate de “operator” prelucreaza datele cu caracter personal cu buna
credinta, in mod echitabil si transparent, in scopuri determinate si legitime,
in conformitate cu prevedirile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia
persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal
si privind libera circulatie a acestor date

Ce sunt datele cu caracter personal?

Potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice
in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera
circulatie a acestor date “date cu caracter personal” inseamna orice
informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila
(“persoana vizata”); astfel, o persoana fizica identificabila este o
persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin
referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de
identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai
multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice,
genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. Regulamentul sus amintit,
nu prezinta o lista a datelor cu caracter personal si nu impune realizarea unei
liste, tinand cont ca o data poate deveni intr-un anumit context data cu
caracter personal, iar in alt context sa fie pur si simplu o informatie fara
valoare de data cu caracter personal.

Exemplificam astfel de date cu caracter personal: numele, prenumele,
domiciliul sau resedinta, o adresa de e-mail, numarul si seria de
buletin/pasaport/carte de identitate, date privind locatia, o adresa de IP, un
cookie, etc.

Astfel, datele personale inseamna acele date care se refera la o persoana in
viata care poate fi identificata folosind datele exemplificate mai sus sau
pornind de la aceste date coroborate cu informatii suplimentare care sunt sa
pot intra in posesia operatorului de date.

Informatiile pe care le colectam:

Easy Credit 4 ALL IFN S.A. colecteaza datele personale in doua modalitati
importante:

Informatia este furnizata direct de dvs., prin intermediul formularelor
„Aplica Acum” (ca urmare a solicitarii dvs. de furnizare a unor informatii
privind produsele si serviciile noastre);
Informatia pe care o obtinem atunci cand ne folosim serviciile ( de exemplu,
prelucram istoricul interactiunilor dvs. prin newsletterele noastre pentru a
putea intelege si limita informatiile transmise la cele care va intereseaza).
Catre cine transferam aceste informatii:

Vom transmite datele dvs. personale numai pentru scopurile si pentru acele
terte parti enumerate mai jos, luand masurile adecvate pentru a va asigura ca
datele personale sunt prelucrate, intr-un mod securizat adecvat si transferate
in conformitate cu legislatia in vigoare.

Divulgarea catre terti

Informatiile dvs. personale pot fi comunicate oricarei agentii de pe
teritoriul Romaniei, care face parte din grupul nostru Easy Credit 4 ALL IFN
S.A., in scopuri administrative pentru a va oferi produsele si serviciile
noastre raspunzand solicitarii dvs. in cel mai scurt timp in functie de
localizarea dvs.

Accesul la informatiile dvs. este limitat angajatilor Easy Credit 4 ALL IFN
S.A.

Restrictii cu privire la utilizarea informatiilor de catre terti

In orice situatia in care vom dezvalui datele dvs. personale unor terte
parti, aceste dezvaluiri se vor face in conformitate cu scopurile identificate
mai sus, asigurandu-ne ca aceste parti terte sunt supuse obligatiilor de
confidentialitate si de securitate in conformitate cu contractele semnate cu ei
si cu legile aplicabile.

Va asiguram ca niciodata nu vom dezvalui, nu vom vinde sau nu vom inchiria
informatiile dvs. personale unei parti terte, fara a va notifica sau daca va fi
cazul, fara a avea consimtamantul dvs. expres exprimat in acest sens.

Transfer de informatii in afara Uniunii Europene:

Daca vom transmite informatiile dvs. catre o tara din afara SEE, ne vom
asigura ca informatiile dvs. sunt protejate corespunzator. SEE este alcatuit
din tarile Uniunii Europene, Elvetia, Islanda, Liechtenstein și Norvegia: se
considera ca acestea au legi echivalente in ceea ce priveste protectia datelor
si a vietii private. Transferul de date in cadrul SEE s-ar putea datora
desfasurarii unei parti din activitate (din motive administrative,
organizatorice sau tehnice), in timp ce un transfer de date in afara SEE poate
avea loc daca serverele noastre (respectiv, locul unde stocam datele) sau
furnizorii și prestatorii nostri isi au sediul in afara SEE. Ne vom asigura
intotdeauna ca exista un contract legal corespunzator care acopera transferul
de date, in conformitate cu standardele aprobate de Comisia Europeana.

Ce drepturi aveti?

In calitate de “persoana vizata”, va puteti exercita drepturile prevazute de
Regulament, astfel:

– Dreptul de a fi informat – dreptul de a fi informat cu privire la
identitatea operatorului, scopurile in care se face prelucrarea datelor si
temeiul juridic al prelucrarilor, interesele legitime ale operatorului,
destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, intentia operatorului
de a transfera date cu caracter personal catre o tara terta, perioada pentru
care vor fi stocate datele, existenta drepturilor prevazute de Regulament si
conditiile in care acestea pot fi exercitate;

– Dreptul de acces al persoanei vizate – dreptul de a obtine, la cerere și in
mod gratuit, confirmarea faptului ca datele care va privesc sunt sau nu sunt
prelucrate si, in caz afirmativ, accesul la datele respective si la
informatiile prevazute de Regulament si de a obtine o copie a datelor cu
caracter personal care fac obiectul prelucrarii, copiile suplimentare putand fi
tarifate in functie de costurile efective ale Societatii;

– Dreptul la rectificare – dreptul de a obtine, la cerere și in mod gratuit,
rectificarea si/sau completarea datelor incomplete sau inexacte care va
privesc;

– Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – dreptul
de a obtine la cerere si in mod gratuit, stergerea datelor cu caracter personal
care va privesc in oricare din cazurile prevazute expres de Regulament (in
special in cazul retragerii consimtamantului sau in cazul in care se constata
ca prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legala). Urmare a unei
astfel de solicitari, Societatea poate sa anonimizeze datele, lipsindu-le de
caracterul personal si sa continue astfel prelucrarea in scopuri statistice;

– Dreptul la restrictionarea prelucrarii/ Obligatia de notificare privind
rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal sau restrictionarea
prelucrarii – dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit, restrictionarea
prelucrarii, totale sau pentru o perioada de timp, a datelor care va privesc,
in situatiile prevazute expres de Regulament (in special in cazul in care se
contesta exactitatea respectivelor date pe perioada necesara pentru
determinarea acestei inexactitati sau in cazul in care prelucrarea este
ilegala, si nu se doreste stergerea datelor, ci doar restrictionarea), precum
si dreptul de a fi informat inainte de ridicarea restrictiei de prelucrare;

– Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi, la cerere si in
mod gratuit, datele cu caracter personal care va privesc, intr-un format
structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, precum si
dreptul de a transmite aceste date altui operator fara obstacole din partea
Societatii, in conditiile prevazute de Regulament, respectiv ca datele sa fie
transmise de Societate direct catre alt operator atunci cand acest lucru este
posibil din punct de vedere tehnic. Acest drept poate fi exercitat numai pentru
datele cu caracter personal furnizate Societatii de dumneavoastra, daca
prelucrarea datelor cu caracter personal este realizata prin mijloace automate
si daca prelucrarea are ca temei legal fie executarea unui contract, fie
consimtamantul persoanei vizate;

– Dreptul la opozitie – aveti dreptul de a va opune in orice moment, din
motive legate de situatia dumneavoastra particulara, ca datele care va vizeaza
sa faca obiectul unei prelucrari, inclusiv crearii de profiluri, cu exceptia
cazurilor in care Societatea demonstreaza ca are motive temeinice si imperioase
care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor
si libertatilor dumneavoastra sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau
apararea unui drept in instanta

– Dreptul de a nu face parte din procesul decizional individual automatizat,
inclusiv crearea de profiluri – puteti solicita retragerea, anularea sau
reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta
dumneavoastra, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter
personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte
ale personalitatii dumneavoastra, precum competenta profesionala,
credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte

– Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea
se intemeiaza pe consimtamantul dumneavoastra, vi-l puteti retrage oricand.
Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea
efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila

– Dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a
Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSDCP) si de a se adresa instantelor
de judecata -puteti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor
personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu
Caracter Personal

Securitate:

Societatea Easy Credit 4 ALL IFN S.A. acorda un interes deosebit protejarii
datelor dvs. personale impotriva utilizarii incorecte, divulgarii, modificarii,
pierderii, accesului neautorizat sau distrugerii acestor date si ia toate
masurile de precautie adecvate pentru a proteja confidentialitatea acestor
date, prin utilizarea unor masuri organizatorice si tehnice adecvate.

Exemplificam printre masurile organizatorice controlul accesului fizic la
sediul nostru, pregatirea personalului si arhivarea documentelor in conditii de
siguranta in dulapurile special destinate depozitarii acestora, iar cu privire
la masurile tehnice, va informam ca utilizam criptarea mesajelor, parole pentru
acces in cadrul platformelor utilizate in desfasurarea activitatii precum si
certificate de securitate tip SSL.

Sunt de acord ca societatea EASYCREDIT 4 ALL IFN S.A., sa fie autorizata sa proceseze datele mele

personale introduse in formularul
aplica acum (Nume, Telefon, Adresa Email), precum si datele care

sunt colectate in cadrul
informarii cu privire la oferta de creditare a societatii, in urmatoarele
scopuri:

Furnizarea de informatii prin
intermediul e-mail-ului, SMS-ului, telefonului, platformelor de social

media referitoare la campaniile de
marketing si/ sau alte forme de publicitate, precum si contactarea

sn vederea desfasurarii de sondaje
de opinie a clientilor.

Consimtamantul in ceea ce priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si furnizarea

datelor mentionate mai jos sunt
voluntare. Acest consimtamant poate fi revocat in orice moment, cu

efect ulterior printr-o notificare
gratuita catre EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A.. Notificarea de revocare a

consimtamantului poate fi realizata
spre exemplu prin e-mail catre dpo@easycredit.ro sau in cadrul

oricarui sediu secundar al
societatii. Va rugam sa aveti in vedere faptul ca revocarea

consimtamantului nu afecteaza
legalitatea utilizarii datelor inainte de retragerea consimtamantului

(notificarea nu are impact
retroactiv). Daca consimtamantul nu este acordat sau a fost revocat,

datele personale nu vor fi
utilizate in scopurile de mai sus. In cazul in care aveti intrebari legate de

aceasta declaratie de consimtamant
sau de protectia datelor de catre EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A. in

general, va rugam sa nu ezitati sa
contactati ofiterul nostru pentru protecția datelor la adresa de e-

mail: dpo@easycredit.ro

Informatii de contact:

Datele de contact ale responsabililor cu protectia datelor sunt:

– Pentru Societatea Easy Credit 4 ALL IFN S.A. -adresa de e-mail:
dpo@easycredit.ro
– Pentru Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu
Caracter Personal (ANSDCP) – adresa de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro