SUNA ACUM – 0751 565 565
031.438.20.50 – contact@easycredit.ro

 

Cine suntem?

Societatea Easy Credit 4 ALL IFN S.A., persoana juridica romana cu sediul social in Municipiul Constanta, B-dul Alexandru Lapusneanu nr.82, bloc LE31, parter, Judetul Constanta, avand Cod Unic de Inregistrare 25613809, numar de ordine in Registrul Comerţului J13/1318/2009, inscrisa in Registrul General al BNR sub nr. RG-PJR-14-110261/26.06.2009 și in Registrul Special al BNR sub nr. RS-PJR-14-110077/07.08.2017, inregistrata cu nr.11857 in Registrul general de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, prin sediile secundare, in calitate de “operator” prelucreaza datele cu caracter personal cu buna credinta, in mod echitabil si transparent, in scopuri determinate si legitime, in conformitate cu prevedirile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date

Ce sunt datele cu caracter personal?

Potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date "date cu caracter personal" inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila ("persoana vizata"); astfel, o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. Regulamentul sus amintit, nu prezinta o lista a datelor cu caracter personal si nu impune realizarea unei liste, tinand cont ca o data poate deveni intr-un anumit context data cu caracter personal, iar in alt context sa fie pur si simplu o informatie fara valoare de data cu caracter personal.

Exemplificam astfel de date cu caracter personal: numele, prenumele, domiciliul sau resedinta, o adresa de e-mail, numarul si seria de buletin/pasaport/carte de identitate, date privind locatia, o adresa de IP, un cookie, etc.

Astfel, datele personale inseamna acele date care se refera la o persoana in viata care poate fi identificata folosind datele exemplificate mai sus sau pornind de la aceste date coroborate cu informatii suplimentare care sunt sa pot intra in posesia operatorului de date.

Informatiile pe care le colectam:

Easy Credit 4 ALL IFN S.A. colecteaza datele personale in doua modalitati importante:

  1. Informatia este furnizata direct de dvs., prin intermediul formularelor „Aplica Acum” (ca urmare a solicitarii dvs. de furnizare a unor informatii privind produsele si serviciile noastre);
  2. Informatia pe care o obtinem atunci cand ne folosim serviciile ( de exemplu, prelucram istoricul interactiunilor dvs. prin newsletterele noastre pentru a putea intelege si limita informatiile transmise la cele care va intereseaza).

Catre cine transferam aceste informatii:

Vom transmite datele dvs. personale numai pentru scopurile si pentru acele terte parti enumerate mai jos, luand masurile adecvate pentru a va asigura ca datele personale sunt prelucrate, intr-un mod securizat adecvat si transferate in conformitate cu legislatia in vigoare.

            Divulgarea catre terti

            Informatiile dvs. personale pot fi comunicate oricarei agentii de pe teritoriul Romaniei, care face parte din grupul nostru Easy Credit 4 ALL IFN S.A., in scopuri administrative pentru a va oferi produsele si serviciile noastre raspunzand solicitarii dvs. in cel mai scurt timp in functie de localizarea dvs.

Accesul la informatiile dvs. este limitat angajatilor Easy Credit 4 ALL IFN S.A.

            Restrictii cu privire la utilizarea informatiilor de catre terti

In orice situatia in care vom dezvalui datele dvs. personale unor terte parti, aceste dezvaluiri se vor face in conformitate cu scopurile identificate mai sus, asigurandu-ne ca aceste parti terte sunt supuse obligatiilor de confidentialitate si de securitate in conformitate cu contractele semnate cu ei si cu legile aplicabile.

Va asiguram ca niciodata nu vom dezvalui, nu vom vinde sau nu vom inchiria informatiile dvs. personale unei parti terte, fara a va notifica sau daca va fi cazul, fara a avea consimtamantul dvs. expres exprimat in acest sens.

Transfer de informatii in afara Uniunii Europene:

Daca vom transmite informatiile dvs. catre o tara din afara SEE, ne vom asigura ca informatiile dvs. sunt protejate corespunzator. SEE este alcatuit din tarile Uniunii Europene, Elvetia, Islanda, Liechtenstein și Norvegia: se considera ca acestea au legi echivalente in ceea ce priveste protectia datelor si a vieții private. Transferul de date in cadrul SEE s-ar putea datora desfasurarii unei parti din activitate (din motive administrative, organizatorice sau tehnice), in timp ce un transfer de date in afara SEE poate avea loc daca serverele noastre (respectiv, locul unde stocam datele) sau furnizorii și prestatorii nostri isi au sediul in afara SEE. Ne vom asigura intotdeauna ca exista un contract legal corespunzator care acopera transferul de date, in conformitate cu standardele aprobate de Comisia Europeana.

Ce drepturi aveti?

In calitate de “persoana vizata”, va puteti exercita drepturile prevazute de Regulament, astfel:

-               Dreptul de a fi informat - dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopurile in care se face prelucrarea datelor si temeiul juridic al prelucrarilor, interesele legitime ale operatorului, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, intentia operatorului de a transfera date cu caracter personal catre o tara terta, perioada pentru care vor fi stocate datele, existenta drepturilor prevazute de Regulament si conditiile in care acestea pot fi exercitate;

-               Dreptul de acces al persoanei vizate – dreptul de a obţine, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care va privesc sunt sau nu sunt prelucrate si, in caz afirmativ, accesul la datele respective si la informatiile prevazute de Regulament si de a obtine o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii, copiile suplimentare putand fi tarifate in functie de costurile efective ale Societatii;

-               Dreptul la rectificare - dreptul de a obtine, la cerere și în mod gratuit, rectificarea si/sau completarea datelor incomplete sau inexacte care va privesc;

-               Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") - dreptul de a obtine la cerere si in mod gratuit, stergerea datelor cu caracter personal care va privesc in oricare din cazurile prevazute expres de Regulament (in special in cazul retragerii consimtamantului sau in cazul in care se constata ca prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legala). Urmare a unei astfel de solicitari, Societatea poate sa anonimizeze datele, lipsindu-le de caracterul personal si sa continue astfel prelucrarea in scopuri statistice;

-               Dreptul la restricţionarea prelucrarii/ Obligatia de notificare privind rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal sau restricţionarea prelucrării - dreptul de a obtine, la cerere si in mod gratuit, restrictionarea prelucrarii, totale sau pentru o perioada de timp, a datelor care va privesc, in situatiile prevazute expres de Regulament (in special in cazul in care se contesta exactitatea respectivelor date pe perioada necesara pentru determinarea acestei inexactitati sau in cazul in care prelucrarea este ilegala, si nu se doreste stergerea datelor, ci doar restrictionarea), precum si dreptul de a fi informat inainte de ridicarea restrictiei de prelucrare;

-               Dreptul la portabilitatea datelor - dreptul de a primi, la cerere si in mod gratuit, datele cu caracter personal care va privesc, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, precum si dreptul de a transmite aceste date altui operator fara obstacole din partea Societatii, in conditiile prevazute de Regulament, respectiv ca datele sa fie transmise de Societate direct catre alt operator atunci cand acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic. Acest drept poate fi exercitat numai pentru datele cu caracter personal furnizate Societatii de dumneavoastra, daca prelucrarea datelor cu caracter personal este realizata prin mijloace automate si daca prelucrarea are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimtamantul persoanei vizate;

-               Dreptul la opozitieaveti dreptul de a va opune în orice moment, din motive legate de situatia dumneavoastra particulara, ca datele care va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, inclusiv crearii de profiluri, cu exceptia cazurilor in care Societatea demonstreaza ca are motive temeinice si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta

-               Dreptul de a nu face parte din procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri – puteti solicita retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta dumneavoastra, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii dumneavoastra, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte

-               Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dumneavoastra, vi-l puteti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila

-               Dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSDCP) si de a se adresa instantelor de judecata -puteti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Securitate:

Societatea Easy Credit 4 ALL IFN S.A. acorda un interes deosebit protejarii datelor dvs. personale impotriva utilizarii incorecte, divulgarii, modificarii, pierderii, accesului neautorizat sau distrugerii acestor date si ia toate masurile de precautie adecvate pentru a proteja confidentialitatea acestor date, prin utilizarea unor masuri organizatorice si tehnice adecvate.

Exemplificam printre masurile organizatorice controlul accesului fizic la sediul nostru, pregatirea personalului si arhivarea documentelor in conditii de siguranta in dulapurile special destinate depozitarii acestora, iar cu privire la masurile tehnice, va informam ca utilizam criptarea mesajelor, parole pentru acces in cadrul platformelor utilizate in desfasurarea activitatii precum si certificate de securitate tip SSL.

Informatii de contact:

Datele de contact ale responsabililor cu protectia datelor sunt:

-               Pentru Societatea Easy Credit 4 ALL IFN S.A. -adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

-               Pentru Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSDCP) – adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

butonsuna pus in index.php din tema
Calea Grivitei, Nr. 158
Sector 1, Bucuresti, Romania, 010745
Telefon: +031 405 05 50
Telefon: +031 405 10 51
Telefon mobil: +0748 299 664
Fax: 021 320 20 12
Email: officebucurestiS1@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Str. Aristide Pascal, nr. 29-31
Sector 3, Bucuresti, Romania, 031443
Telefon: 021 320 20 48
Telefon: 031 405 25 55
Telefon mobil: +0745 138 997
Fax: 031 438 18 19
Email: officebucurestiS3@easycredit.ro
Vezi pe harta!
str. Iuliu Maniu, nr 22
Sector 6, Bucuresti, Romania, 061107
Telefon: 031 425 86 25
Telefon: 031 425 86 26
Telefon mobil: +0743 014 937
Email: officebucurestiS6@easycredit.ro
Vezi pe harta!
B-dul Al.Lapusneanu Nr. 82, zona Trocadero
Constanta, Romania, 900605
Telefon: 0341 881 541
Telefon: 0341 440 088
Telefon mobil: +0758 246 347
Fax: 0341 881 543
Email: officeconstanta@easycredit.ro
Vezi pe harta!
B-dul. George Cosbuc Nr. 3A
Galati, Romania, 800378
Telefon: 0336 88 86 66
Telefon: 033 688 84 44
Telefon mobil: +0748 108 891
Fax: 0336 80 29 99
Email: officegalati@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Calea Aradului nr.8
Timisoara, Romania, 300088
Telefon: 0356 414 500
Telefon: 0356 414 600
Telefon mobil: +0756 111 987
Fax: 0356 416 006
Email: officetimisoara@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Str. Slanic, nr 3 A, Cladirea Riviera, zona Iulius Mall
Cluj-Napoca, Romania, 400413
Telefon: 0364 411 511
Telefon: 0364 888 999
Telefon mobil: +0756 111 907
Fax: 0364 411 999
Email: officeclujnapoca@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Str. Sfantul Lazar Nr. 50, Parter, Cladirea Iasicon
Iasi, Romania, 700049
Telefon: 0332 80 30 30
Telefon: 033 280 30 80
Telefon mobil: +0756 111 758
Fax: 033 280 38 40
Email: officeiasi@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Calea Bucuresti, Nr. 21, Bloc 15A
Craiova, Romania, 200529
Telefon: 0351 808 080
Telefon: 0351 808 081
Telefon mobil: +0748 886 981
Fax: 0351 808 087
Email: officecraiova@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Str. Harmanului Nr. 44, Bloc 3, Sc. D
Brasov, Romania, 500232
Telefon: 0368 730 710
Telefon: 0368 730 711
Telefon mobil: +0748 886 960
Fax: 0368 730 713
Email: officebrasov@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Bulevardul Dacia, nr. 55
Oradea, Romania, 410339
Telefon: 0359 808 800
Telefon: 0359 808 708
Telefon mobil: +0752 217 260
Fax: 0359 178 452
Email: officeoradea@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Str. G-ral Vasile Milea, nr. 1
Ploiesti, Romania, 100045
Telefon: 0344 80 24 73
Telefon mobil: +0748 228 008
Email: officeploiesti@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Str. General Cristescu, Nr.3, Bl.RIM1
Pitesti, Romania, 110057
Telefon: 0348 405 244
Telefon mobil: +0747 109 345
Email: officepitesti@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Bd. Bucuresti, nr.23A
Baia Mare, Romania, 430012
Telefon: 0362 739 730
Telefon mobil: +0752 222 958
Email: officebaiamare@easycredit.ro
Vezi pe harta!
str. Calea Calarasilor, nr. 309, bl.B2BIS
Braila, Romania, 810289
Telefon: 0339 732 851
Telefon mobil: +0745 065 533
Email: officebraila@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Str. Luptei, Nr.1-3
Sibiu, Romania, 550362
Telefon: 0369 446 244
Telefon mobil: +0743 048 396
Email: officesibiu@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Str.Banca Nationala, Nr.41
Bacau, Romania, 600203
Telefon: 0334 401 139
Telefon: 0334 401 140
Telefon mobil: +0743.011.836
Email: officebacau@easycredit.ro
Vezi pe harta!