ACTUL CONSTITUTIV
AL EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A.
Actualizat la data de 18.10.2022

 Subsemnatii:

1.    PROGRESS CONSULTING S.A.,;

2.    CRACIUN NICOLAE;

3.    TURCU DORINEL;

4.    CEALERA IONUT;

5.    FONTA-DURLEA GABRIELA-VERONICA;

6.    CUSU IANCU;

7.    DUMITRU EUGEN;

8.    CARATAS DANIEL – GEORGE;

9.    CEACU FLORINA;

10.  STOICA COSMIN;

11.  MITREA VIORICA;

12.  SILBERSTEIN MARIANA;

13.  BURSOVA ANASTASE;

14.  IACOVACHE TUDOR-ANDREI;

15.  SAMARA LIDIEA;

16.  ASAN YALCIN;

17.  IONESCU AUREL;

18.  IONESCU ROXANA;

19.  NITU MARIACRISTINA;

20.  PAVLICU DUMITRU-MUGUREL;

21.  PISTEA ANDREEA;

22.  PISTEA FLORIN-BOGDAN;

23.  PĂUNESCU MARIA;

24.  BOBU RALUCA;

am hotarat modificarea actului constitutiv al societati pe actiuni, in urmatoarele conditii:

 

Cap.I. DENUMIRE, FORMA JURIDICA, SEDIU, DURATA

 

Art.1.   Denumirea societatii

1.1.              Denumirea societatii este ” EASY CREDIT 4 ALL IFN ” S.A. (denumita in continuare „Societatea”), conform rezervarii de denumire nr. 34939 din data de 12.05.2009 eliberata de ORCTC.
1.2. In toate facturile, scrisorile, publicatiile si orice alte documente emise de catre Societate, denumirea Societatii va fi urmata de sintagma ,,institutie financiar nebancara’’ sau abrevierea acesteia ,,IFN’’, de cuvintele „Societate pe Actiuni” sau de abrevierea acestora „S.A.”, precum si de precizarea sediului, capitalului social varsat, numarului de inregistrare la Registrul Comertului si codului unic de inregistrare.

Art.2. Forma juridica
           Societatea “EASY CREDIT 4 ALL IFN” S.A. este o persoana juridica româna, infiintata sub forma de societate pe actiuni de tip inchis. Societatea isi realizeaza obiectul de activitate in conformitate cu legislatia si reglementarile aplicabile societatilor, a Legii nr. 93/2009, precum si cu prezentul Act Constitutiv.

Art.3. Sediul social

3.1 Sediul social este situat in România, Constanta, b-dul Alexandru Lapusneanu nr.82, bloc LE31, parter, judetul Constanta. Sediul societatii poate fi mutat la alta adresa din Romania, prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor, potrivit legii.

3.2. Societatea are deschise puncte de lucru in:

1. Bucuresti, Strada Aristide Pascal nr.29-31, sector 3, parter;

2. Galati, b-dul George Cosbuc nr.3A, parter, Galati;

3. Timisoara, b-dul Republicii nr.21, parter, spatiul P20,  judetul Timis;

4. Iasi, str.Sf.Lazar nr.50, parter, Iasi;

5. Cluj-Napoca, str.Slanic nr.3A, demisol, Cluj;

6. Brasov, str.Harmanului nr.44, bl.3, parter, sc.D, Brasov;

7. Oradea, bd.Dacia nr.55, bl.AN 48, parter, Bihor;

8. Craiova, str.Calea Bucuresti, nr.21, bl.15A, parter, Dolj;

9. Bucuresti, Calea Grivitei nr.158, parter, sector 1;

                  10.Bucuresti,  str.Brailita nr.13, et.1+et.2+et.3+terasa, sector 3;

                  11.Bucuresti, bd.Iuliu Maniu nr.22, bl.C15, parter, sector 6;

                  12.Ploiesti, str.G-ral Vasile Milea nr.1, bl.A7, parter, Prahova;

13.Constanta, b-dul Alexandru Lapusneanu nr.173A, parter, spatiul comercial nr.1, Constanta;

                  14. Pitesti, Cartier General, str.General Constantin Cristescu nr.3, bl.RIM1, parter, ap. spatiul comercial nr.2, Arges;

                  15. Baia Mare, bd.Bucuresti nr.23A, ap.1, Maramures;

                  16. Sibiu, str.Luptei nr.1-3, Sibiu;

                  17. Bacau, str.Banca Nationala nr.41, Bacau;

                  18. Braila, Ans. Calarasi IV, str.Calea Calarasilor nr.309, bl.B2bis, parter, Braila ;

                  19. Arad, Piata Spitalului nr.1-5, bl.5, sc.C, parter, ap. 28, Arad.               

3.3. Societatea poate hotari infiintarea de sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru, in conformitate cu legislatia româna aplicabila in domeniu.

 

Art.4. Durata

                       Durata societatii va fi nelimitata.

CAP.II.  OBIECTUL DE ACTIVITATE


Art.5. Obiectul de activitate

5.1.  Domeniul principal de activitate al Societatii este: Cod CAEN 649 │Alte activitati de intermedieri financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii.

5.2.  Activitatea principala a Societatii: Cod CAEN 6492Alte activitati de creditare constând in: acordare de credite de consum.

5.3.  Potrivit art. 14 din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, activitatile secundare ale societatii sunt:

6491 Leasing financiar.

6492Alte activitati de creditare constând in: acordare de credite ipotecare.

6492Alte activitati de creditare constând in:finantarea tranzactiilor comerciale.

6499Alte intermedieri financiare n.c.a constând in:

emiterea de garantii, asumare de angajamente de garantare si asumare de angajamente de finantare.

– activitati de factoring.

6619 Activitati auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii constând in :

– servicii de consultanta legate de activitatile de creditare inscrise in obiectul de activitate al societatii.

 6622 Activitati ale agentiilor si brokerilor de asigurari (intermedieri in asigurari in calitate de agent subordonat-activitatea de bancassurance).

6810 Cumpararea si vânzarea de bunuri imobiliare proprii – vor fi efectuate numai in masura in care sunt legate de activitatea de creditare sau sunt necesare functionarii in conditii adecvate a Societatii.

Potrivit legislatiei in vigoare cu privire la institutiile financiare nebancare, activitatile prevazute in obiectul secundar de activitate al Societatii vor fi efectuate numai in masura in care sunt legate de activitatea de creditare.

 

CAP. III – CAPITALUL SOCIAL SI STRUCTURA ACTIONARIATULUI. ACTIUNI

 

Art.6.       Capitalul social

6.1.           Capitalul social total al Societatii, subscris si varsat integral, este de 84.000.000 RON.

Capitalul social a fost varsat integral. Capitalul social este impartit in 840.000 actiuni nominative, in forma dematerializata, din care 732.610 de actiuni nominative ordinare, in forma dematerializata si 107.390 de actiuni nominative preferentiale cu dividend prioritar, in forma dematerializata, in forma dematerializata, fiecare având o valoare nominala de 100 RON /actiune.

 

6.2.              Structura capitalului social al Societatii va fi urmatoarea:

1.    Progress Consulting S.A. – 20.944.000 RON, 209.440 de actiuni nominative ordinare, 24,9334% din capitalul social;

2.    Crăciun Nicolae – 20.079.900 RON, 200.799 de actiuni nominative ordinare, 23,9046% din capitalul social;

3.    Turcu Dorinel – 15.750.100 RON, 157.501 de actiuni nominative ordinare, 18,7501% din capitalul social;

4.    Cealera Ionuţ – 8.460.500 RON, 84.605 de actiuni nominative ordinare, 10,0721% din capitalul social;

5.    Fonta-Durlea Gabriela-Veronica – 2.741.800 RON, 27.418 de actiuni nominative ordinare, 3,2640% din capitalul social;

6.    Cuşu Iancu – 2.470.000 RON, 24.700 de actiuni nominative ordinare, 2,9405% din capitalul social;

7.   Dumitru Eugen – 3.910.000 RON, 39.100 de actiuni nominative din care 15.000 de actiuni nominative ordinare si 24.100 de actiuni nominative preferentiale cu dividend prioritar,  4,6547% din capitalul social;

8.    Carataş Daniel-George – 514.700 RON, 5.147 de actiuni nominative ordinare, 0,6127% din capitalul social;

9.    Ceacu Florina – 500.000 RON, 5.000 de actiuni nominative ordinare, 0,5953% din capitalul social;

10. Stoica Cosmin – 300.000 RON, 3.000 de actiuni nominative ordinare, 0,3571% din capitalul social;

11.  Mitrea Viorica 1.250.000 RON, 12.500 de actiuni nominative preferentiale cu dividend prioritar, 1,4881% din capitalul social;

12.  Silberstein Mariana – 1.190.000 RON, 11.900 actiuni nominative preferentiale cu dividend prioritar, 1,4167% din capitalul social;

13.   Burşova Anăstase – 1.100.000 RON, 11.000 actiuni nominative preferentiale cu dividend prioritar, 1,3095% din capitalul social;

14.   Iacovache Tudor-Andrei – 850.000 RON, 8.500 actiuni nominative preferentiale cu dividend prioritar, 1,0119% din capitalul social;

15.  Samara Lidiea 800.000 RON, 8.000 de actiuni nominative preferentiale cu dividend prioritar, 0,9524% din capitalul social;

16.   Asan Yalcin 700.000 RON, 7.000 de actiuni nominative preferentiale cu dividend prioritar, 0,8333% din capitalul social;

17.   Ionescu Aurel – 680.000 RON, 6.800 de actiuni nominative preferentiale cu dividend prioritar, 0,8095% din capitalul social;

18.   Ionescu Roxana – 340.000 RON, 3.400 de actiuni nominative preferentiale cu dividend prioritar, 0,4048% din capitalul social;

19.   Niţu MariaCristina – 330.000 RON, 3.300 actiuni nominative preferentiale cu dividend prioritar, 0,3929% din capitalul social;

20.   Pavlicu Dumitru-Mugurel – 240.000 RON, 2.400 de actiuni nominative preferentiale cu dividend prioritar, 0,2857% din capitalul social;

21.   Piştea Andreea – 230.000 RON, 2.300 de actiuni nominative preferentiale cu dividend prioritar, 0,2738% din capitalul social;

22.   Piştea Florin-Bogdan – 230.000 RON, 2.300 de actiuni nominative preferentiale cu dividend prioritar, 0,2738% din capitalul social;

23.   Păunescu Maria – 200.000 RON, 2.000 de actiuni nominative preferentiale cu dividend prioritar, 0,2381% din capitalul social.

24.   Bobu Raluca – 189.000 RON, 1.890 actiuni nominative preferentiale cu dividend prioritar, 0,2250% din capitalul social;


                Art.7. Actiunile

7.1.Actiunile emise de Societate sunt actiuni nominative, cu valoare egala. Actiunile emise de Societate pot fi actiuni ordinare sau actiuni preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot.

7.2.Societatea va emite actiunile sale in forma dematerializata.

7.3.Actiunile sunt indivizibile. In cazul in care o actiune intra in proprietatea mai multor persoane, Societatea va inscrie mentiunea in registrul actionarilor numai dupa numirea unui reprezentant unic de catre respectivii coproprietari.

7.4.Fiecare actiune ordinara confera un drept de vot in Adunarea Generala a Actionarilor. Actiunile ordinare confera actionarilor drepturi egale cu privire la repartizarea profitului Societatii.

7.5.Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor.

7.6.Societatea poate emite actiuni preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot, ce confera titularului dreptul la un dividend prioritar prelevat asupra beneficiului distribuibil al exercitiului financiar, inaintea oricarei alte prelevari.

7.7.Actiunile cu dividend prioritar, fara drept de vot, nu pot depasi o patrime din capitalul social si vor avea aceeasi valoare nominala ca si actiunile ordinare, in conformitate cu art.95 (2) din Legea societatilor nr. 31/1990.

 7.8.Administratorii, directorii, respectiv membrii directoratului si ai consiliului de supraveghere, precum si cenzorii societatii nu pot fi titulari de actiuni cu dividend prioritar fara drept de vot, conform art.95 (3) din Legea societatilor nr. 31/1990.

 7.9.In caz de intârziere a platii dividendelor, actiunile preferentiale vor dobândi drept de vot, incepând de la data scadentei obligatiei de plata a dividendelor ce urmeaza a fi distribuite in cursul anului urmator sau, daca in anul urmator adunarea generala hotaraste ca nu vor fi distribuite dividende, incepând de la data publicarii respectivei hotarâri a adunarii generale, pâna la plata efectiva a dividendelor restante, conform art.95 (4) din Legea societatilor nr. 31/1990.

 7.10.Actiunile preferentiale si actiunile ordinare vor putea fi convertite dintr-o categorie in cealalta prin hotarâre a adunarii generale extraordinare a actionarilor, conform art.95 (5) din Legea societatilor nr. 31/1990.

                   Art.8. Drepturi si obligatii decurgand din actiuni

            Fiecare actiune ordinara, potrivit legii, confera acestora dreptul de a alege si a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale,in domeniu. Dividendul aferent actiunilor preferentiale va fi stabilit de catre societate si actionar prin contractul de vanzare de actiuni preferentiale cu clauza de rascumparare.

             Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane. Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.

Art.9. Cesiunea actiunilor.

           Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.

           Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se face in conditiile si cu procedura prevazuta de legislatia in domeniu.

Art.10. Majorarea si reducerea capitalului social

     10.1 Capitalul social va fi majorat numai prin Hotarârea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, adoptata in conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv. Sub rezerva cerintei mai sus mentionate, capitalul social poate fi majorat in conformitate cu prevederile art.18 alin.3 din Legea nr.93/2009, aporturile in natura nefiind permise.

10.2 Adunarea Generala Extraordinara poate dispune reducerea capitalului social al Societatii in conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv. Capitalul social poate fi redus pentru motive intemeiate, dar numai in limita permisa prin lege.

                  Art 10.1. Despre emiterea de obligatiuni

Societatea poate emite obligatiuni cu respectarea art.15 alineat 2 litera b din Legea nr.93/2009.

Valoarea nominala a unei obligatiuni nu poate fi mai mica de 2,5 ron.

Obligatiunile din aceeasi emisiune trebuie sa fie de o valoare egala si acorda posesorilor lor drepturi egale.

Obligatiunile pot fi emise in forma materiala, pe suport hartie, sau in forma dematerializata, prin inscriere in cont.

 

Art 10.2. Adunarea generala a detinatorilor de obligatiuni

Detinatorii de obligatiuni se pot intruni in adunare generala pentru a delibera asupra intereselor lor.

Adunarea va fi convocata pe cheltuiala societatii care a emis obligatiunile, la cererea unui numar de detinatori care sa reprezinte a patra parte din titlurile emise si nerambursate sau, dupa numirea reprezentantilor detinatorilor de obligatiuni, la cererea acestora.

Dispozitiile prevazute pentru adunarea ordinara a actionarilor se aplică si adunarii detinatorilor de obligatiuni, în ce priveste formele, conditiile, termenele convocarii si votarea.

Societatea emitenta nu poate participa la deliberarile adunarii detinătorilor de obligatiuni, in baza obligatiunilor pe care le poseda.

Detinatorii de obligatiuni vor putea fi reprezentati prin mandatari, altii decat administratorii, directorii, respectiv membrii directoratului, ai consiliului de administratie, auditorul financiar sau angajatii societatii.

Adunarea deţinătorilor de obligaţiuni legal constituită va avea toate prerogativele conferite de lege.

                                            Cap.IV- Adunarea generala a actionarilor. Organizare. Convocare. Exercitarea dreptului de vot

 

Art.11.  Adunarea Generala este organismul principal de guvernare al Societatii, având competenta generala de a lua decizii cu privire la activitatea si la politica economica, comerciala si de dezvoltare a acesteia. Adunarea Generala poate fi ordinara sau extraordinara. Hotarârile Adunarii Generale vor fi in conformitate cu prevederile legii si ale prezentului Act Constitutiv si vor fi opozabile tuturor actionarilor, administratorilor, Societatii si tertilor.

Conducerea IFN se realizeaza prin Directorul General CRACIUN NICOLAE si Directorul General Adjunct DINICĂ JORIDA, care se subordoneaza Adunarii Generale a Actionarilor si Consiliului de Administratie. Atributiile de conducere la nivelul sediului social/sediilor secundare sunt stabilite prin decizie de catre Consiliul de Administratie al societatii.

Atributiile adunarii generale a actionarilor

Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

In afara de dezbaterea altor probleme inscrise la ordinea de zi, adunarea generala ordinara are urmatoarele atributii:

       a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul statutar, si sa fixeze dividendul;

       b) sa aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie;

       c) sa numeasca sau sa demita auditorul statutar si sa fixeze durata minima a contractului de audit statutar;

       d) sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie;

       e) sa se pronunte asupra gestiunii consiliului de administratie;

       f) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator;

       g) sa hotarasca inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii.

Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de câte ori este necesar a se lua o hotarâre pentru:

       a) schimbarea formei juridice a societatii;

       b) mutarea sediului societatii;

       c) schimbarea obiectului de activitate al societatii;

       d) majorarea capitalului social;

         e) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;

         f) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;

         g) dizolvarea anticipata a societatii;

     h) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotarâre pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare;

Art.12. Convocarea  adunarii generale a actionarilor

            Adunarea generala a actionarilor se convoaca de consiliul de administratie ori de cate ori este necesar.

Adunarile generale ordinare au loc cel putin o data pe an, in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului si a contului de profit si pierderi, a raportului intocmit de auditorul statutar pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului pe anul in curs.

Adunarile generale extraordinare se convoaca la cererea actionarilor reprezentand cel putin 1/3 din capitalul social.

Adunarea generala va fi convocata de consiliul de administratie ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile din actul constitutiv, cu cel putin 30 zile inainte de data stabilita.

Convocarea se face prin scrisoare recomandata.

Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale, precum si ordinea de zi, cu indicarea exacta a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.

Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii sau in alt loc indicat in convocare.

Art.13. Organizarea adunarii generale a actionarilor

             Adunarea generala ordinara este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati, detin cel putin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, indiferent de cvorumul intrunit.     

 Adunarea generala  extraordinara este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentantii detin cel putin 3/4 din capitalul social, iar la convocarile ulterioare, daca detin cel putin 1/2 din capitalul social.

       Adunarea generala a actionarilor este prezidata de presedintele consiliului de administratie.  Adunarile generale ale actionarilor se pot tine si prin corespondenta.

Art.14. Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor.

            Hotararile adunarii generale se iau prin vot deschis. Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea maini.

La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, care detin cel putin 1/4 din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.

Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administratie, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorilor statutari si pentru luarea hotarârilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii. Hotararile adunarii generale sunt obligatorii chiar si pentru actionarii absenti sau nereprezentati

Cap.V –  Administrarea societatii. Consiliul de administratie (CA).

Art.15. Societatea va fi administrata de un Consiliu de Administratie, format din 5 membri, cu un mandat stabilit pana la data de 02.02.2024, care poate fi reinnoit, respectiv:

-dl.Crăciun Nicolae, membru executiv, numit in data de 21.05.2009, cu mandat reinnoit pana la data de 02.02.2024;

-dna.Dinică Jorida, membru executiv, cu un mandat stabilit pana la data de 02.02.2024;

-dna.Ceacu Florina, membru neexecutiv, numita in data de 21.05.2009, cu mandat reinnoit pana la data de 02.02.2024;

-dna.Crăciun Cristina, membru neexecutiv, numita din data de 01.09.2010, cu mandat reinnoit pana la data de 02.02.2024;

-dl.Stoica Cosmin, membru neexecutiv, cu un mandat stabilit pana la data de 02.02.2024.

Mandatul tuturor membrilor Consiliului de administratie este stabilit pana la data de 02.02.2024.

Presedintele Consiliului de Administratie este dl.Crãciun Nicolae, fiind ales pe intreaga durata a mandatului de administratie.

Presedintele coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a actionarilor. El vegheaza la buna functionare a organelor societatii. Presedintele consiliului de administratie indeplineste si functia de director general al IFN.

Vicepresedintele Consiliului de Administratie este dna.Dinică Jorida, fiind ales pe intreaga durata a mandatului de administratie.

    • Consiliul de administratie decide asupra tuturor operatiunilor desfasurate de IFN si are urmatoarele atributii:

a)    stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;

b)    numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor; directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara consiliului de administratie.

c)    supravegherea activitatii directorilor;

d)    propune modificarea si/sau completarea actului constitutiv al  IFN si le supune aprobarii hotararii adunarii generale a actionarilor;

e)    aproba, in limita a jumatate din valoarea contabila a activelor IFN la data incheierii actului, incheierea de acte juridice prin care acesta sa dobandeasca bunuri, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul IFN;

f)     supune aprobarii adunarii generale a actionarilor situatiile financiare anuale, impreuna cu raportul de audit financiar;

g)    supune aprobarii adunarii generale a actionarilor, bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pentru exercitiul financiar urmator;

h)  aproba structura organizatorica a IFN si a unitatilor teritoriale, numarul de posturi si sistemul de salarizare, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute de lege

i)      aproba regulamentul de organizare si functionare a IFN, care detaliaza atributiile si competentele structurilor organizatorice prevazute in organigrama aprobata.

j)      aproba afilierea IFN la organisme financiare internationale, precum si acordurile de colaborare cu aceste institutii;

k)    hotaraste cu privire la politica de acordare de finantari si expunerile maxime admise; aproba incheierea oricarui tip de contract de credit in care Societatea are calitatea de creditor pentru imprumuturi mai mari de 35.000 Eur sau echivalentul in lei;

l)    aproba intreaga documentatie de emitere a scrisorii de garantie peste suma de 35.000 Eur sau echivalentul in lei;

m)   aproba intreaga documentatie pentru incheierea de contracte de tip plafon de factoring/scontare peste suma de 35.000 Eur sau echivalentul in lei;

n)  aproba nivelul comisioanelor si dobanzilor practicate de IFN;

o)    numeste sefii punctelor de lucru/sediilor secundare;

p)    pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotarârilor acesteia;

q)    poate delega directorului general/directorului general adjunct si/sau sefilor punctelor de lucru/sediilor secundare, unele dintre atributiile sale;

r)     rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor;

s)   aproba infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru;

t)    aproba evaluarile de risc, metodologia de realizare si actualizare a acestora si misiunile de audit intern in domeniul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului;

u)  aproba normele de cunoastere a clientelei propuse de catre persoanele responsabile cu aplicarea prevederilor legale pentru prevenirea spalarii banilor si finantarii terorismului;

v)   ori de cate ori se considera necesar, evalueaza anumite aspecte de conformitate la nivelul structurilor subordonate.

§  Directorul General are urmatoarele atributii:

a.    se subordoneaza organelor statutare ale societatii (Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor);

b.    aproba incheierea oricarui tip de contract de credit  in care Societatea are calitatea de creditor pana la concurenta sumei de 35.000 Eur sau echivalentul in lei; aproba incheierea actelor aditionale in care Societatea are calitatea de creditor, privind modificarile/completarile aduse contractelor de credit;

c.     aproba intreaga documentatie de emitere a scrisorii de garantie pana la concurenta sumei de 35.000 Eur sau echivalentul in lei;

d.    aproba intreaga documentatie pentru incheierea de contracte de tip plafon de factoring/scontare pana la concurenta sumei de 35.000 Eur sau echivalentul in lei;

e.    aproba documentele emise in cadrul procesului de creditare; aproba sau respinge diverse solicitari privind clientii societatii, procesul de creditare, alte aspecte;

f.      aproba incheierea de contracte de sponsorizare, contracte de mecenat precum si orice alte acte de dispozitie cu tiltu oneros sau gratuit in limitele prevazute de lege;

g.    semneaza toata documentatia de credit emisa in cadrul procesului de creditare aferenta sediului social/sediilor secundare; semneaza in numele societatii si pentru societate, in fata oricarui notar public, oriunde trebuinta va cere, documente ce necesita forma autentica.

h.    emite decizii de stopare a creantelor, de mentinere a privizioanelor, de cesiune de creantelor, conform procedurii de creditare;

i.      semneaza alte inscrisuri/cereri, semnand in numele societatii si pentru societate oriunde trebuinta o cere;

j.      aproba toate modificarile aduse documentului Procedura Interna de Creditare;

k.     numeste angajatii din cadrul Serviciului Supraveghere;

l.      poate delega pentru perioade determinate din atributiile sale, inclusiv participarea si luarea deciziilor in cadrul societatii, prin Decizie Director General/mandat special;

m.   angajeaza /aproba cheltuielile societatii, in cadrul bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, semnand in numele si pentru societate orice document necesar in vederea bunei desfasurari a activitatii;

n.    incheie, modifica si desface contractele individuale de munca ale salariatilor societatii;

o.    negociaza contractul colectiv de munca cu salariatii, conform legii; aproba structura organizatorica a societatii, numarul de posturi si sistemul de salarizare, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute de lege; aproba regulamentul intern, care va reglementa cel putin aspectele referitoare la: protectia, igiena si securitatea in munca, drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor, respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii, procedura de solutionare a cererilor sau reclamatiilor individuale ale salariatilor, disciplina muncii, abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile, procedura disciplinara;

p.    poate delega directorului general adjunct si/sau persoanelor din cadrul Servicului Supraveghere si /sau sefilor sediilor secundare, atributiile sale;

q.    prezinta consiliului de administratie rapoarte si alte informatii solicitate, referitoare la activitatea societatii;

r.     indeplineste orice alte atributii date in competenta sa de catre consiliul de administratie sau decurgand din regulamentul de organizare si functionare/proceduri interne;

s.     este imputernicit sa conduca si sa coordoneze activitatea zilnica a societatii, fiind investit cu competenta de a reprezenta societatea si de a angaja raspunderea acesteia in raporturile cu tertii.

t.      reprezinta societatea, in cadrul diverselor contracte de prestari servicii/furnizare/de colaborare, incheiate cu prestatorii de servicii/furnizori/colaboratori, in vederea desfasurarii in conditii optime a activitatii societatii;

u.    emite diverse circulare/ordine interne/directive catre angajatii societatii in vederea desfasurarii in conditii optime a activitatii societatii; aproba cereri de concedii primite din partea angajatiilor societatii;

v.     evalueaza in mod continuu riscurile care afecteaza atingerea obiectivelor institutiei financiare nebancare, in baza rapoartelor/recomandarilor structurilor responsabile cu monitorizarea acestora;

w.   poate lua masuri privitoare la modificarea conditiilor in care societatea isi desfasoara activitatea;

x.     semneaza in mod valabil, atat individual cat si in solidar cu alte persoane imputernicite, in cadrul sediului social si sediile secundare ale societatii, urmatoarele acte:

        documentatia de creditare: propunerea de acordare/modificare a creditului si raportul de stabilire a valorii juste a garantiilor; contractele de credit, pentru urmatoarele categorii de credite: credit de consum garantate cu ipoteca imobiliara, inclusiv linii de credit garantate cu ipoteca imobiliara; – credit de consum cu garantie reala mobiliara si imobiliara, inclusiv credit auto; – credit de consum garantate cu ipoteca mobiliara; – credit ipotecar pentru investitii imobiliare; acte aditionale la toate contractele de credit enuntate anterior; alte contracte de garantie, accesorii contractelor de credit incheiate conform prevederilor legale; alte acte specifice procesului de creditare (ex. solicitari, avize, adrese de refinantare, acorduri de instrainare etc); instiintari de plata, somatii de plata si notificari de declarare credit scadent anticipat; alte acte ce intra in atributiile analistului financiar/ consilierului juridic/sefului sediului;

       avizul de inscriere/modificare/stingere a garantiilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare; declaratia prin care se solicita expres radierea din Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare a dreptului de ipoteca mobiliara instituit in favoarea societatii, ca urmare a achitarii integrale de catre client a debitului datorat societatii;

      acte ce necesita forma autentica: contracte de ipoteca imobiliara in fata notarului public; contracte de ipoteca mobiliara si/sau gaj general in fata notarului public; contracte de imprumut (gaj general/special) in fata notarului public; cereri/declaratii semnate in fata notarului public in legatura cu incheierea contractelor de ipoteca; declaratii prin care se solicita expres radierea din Cartea Funciara a dreptului de ipoteca imobiliara instituit in favoarea societatii, precum si a interdictiilor notate in Cartea Funciara ca urmare a achitarii integrale de catre client a debitului datorat societatii; tranzactii, cesiuni de creante, novatii, alte acte ce necesita forma autentica.

     actele privind procedura de executare silita, acte incheiate in legatura cu demararea, desfasurarea si incetarea executarii silite impotriva debitorilor persoane fizice si/sau persoane juridice;

     acte necesare in vederea reprezentarii intereselor societatii in fata instantelor judecatoresti competente: intampinarile in cazul contestatiilor la executare formulate de debitori in cadrul dosarelor de executare; alte acte necesare;

        acte necesare reprezentarii intereselor societatii in vederea solutionarii pe cale amiabila (ex. negociere directa/mediere/tranzactii) a situatiilor ivite in relatia cu clientii societatii; acte necesare in vederea reprezentarii intereselor societatii in fata organelor de control abilitate de lege;

        contractele de prestari servicii/furnizare/colaborare incheiate cu prestatorii de servicii/furnizori/colaboratori, in vederea efectuarii publicitatii/desfasurarii in conditii optime a activitatii de creditare a societatii;

          alte inscrisuri/cereri, semnand in numele societatii si pentru societate oriunde trebuinta o cere.

§  Vicepresedintele Consiliului de Administratie are urmatoarele atributii:

          se subordoneaza organelor statutare ale societatii (Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor);

          acorda indrumare juridica tuturor compartimentelor si punctelor de lucru ale societatii, pentru desfasurarea activitatii acestora in conditiile legii;

          verifica documentele redactate/semnate  in conformitate cu procedura interna de creditare;

          emite opinii juridice si ofera consultanta juridica cu privire la diverse aspecte sesizate de catre conducere sau angajatii din subordine;

          mentine legatura cu colaboratorii societatii; reprezinta societatea in  fata instantelor judecatoresti si in fata altor institutii;

          elaboreaza regulamente/draft-urile documentelor utilizate in cadrul procesului de creditare;

          coordoneaza angajatii Serviciului Supraveghere al Easy Credit 4 All IFN SA;

          coordoneaza consilierii juridici ai societatii;

          avizeaza deciziile de aplicare a sanctiunilor disciplinare, de desfacere a contractelor de munca, de incadrare si de constituire a garantiei materiale pentru gestionari, precum si orice masuri privind raporturile de munca ale persoanelor incadrate;

          tine evidenta actelor normative si a legislatiei in vigoare si informeaza conducerea societatii  pentru aplicarea corecta a modificarilor legislative;

          intocmeste diverse rapoarte solicitate de conducerea societatii – Adunarea Generala a Actionarilor si Consiliul de Administratie.

§  Directorul General Adjunct are urmatoarele atributii:

a.    se subordoneaza Directorului General si organelor statutare ale societatii (Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor);

b.    aproba incheierea oricarui tip de contract de credit  in care Societatea are calitatea de creditor pana la concurenta sumei de 35.000 Eur sau echivalentul in lei; aproba incheierea actelor aditionale in care Societatea are calitatea de creditor, privind modificarile/completarile aduse contractelor de credit;

c.     aproba intreaga documentatie de emitere a scrisorii de garantie pana la concurenta sumei de 35.000 Eur sau echivalentul in lei;

d.    aproba intreaga documentatie pentru incheierea de contracte de tip plafon de factoring/scontare pana la concurenta sumei de 35.000 Eur sau echivalentul in lei;

e.    aproba documentele emise in cadrul procesului de creditare; aproba sau respinge diverse solicitari privind clientii societatii, procesul de creditare, alte aspecte;

f.      aproba incheierea de contracte de sponsorizare, contracte de mecenat precum si orice alte acte de dispozitie;

g.    semneaza toata documentatia de credit emisa in cadrul procesului de creditare aferenta sediului social/sediilor secundare; semneaza in numele societatii si pentru societate, in fata oricarui notar public, oriunde trebuinta va cere, documente ce necesita forma autentica.

h.    emite decizii de stopare a creantelor, de mentinere a privizioanelor, de cesiune de creantelor, conform procedurii de creditare;

i.      semneaza alte inscrisuri/cereri, semnand in numele societatii si pentru societate oriunde trebuinta o cere.

j.      aproba toate modificarile aduse documentului Procedura Interna de Creditare;

k.     numeste angajatii din cadrul Serviciului Supraveghere;

l.      poate delega pentru perioade determinate din atributiile sale, inclusiv participarea si luarea deciziilor in cadrul societatii, prin Decizie Director General/mandat special;

m.   angajeaza /aproba cheltuielile societatii, in cadrul bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, semnand in numele si pentru societate orice document necesar in vederea bunei desfasurari a activitatii;

n.    incheie, modifica si desface contractele individuale de munca ale salariatilor societatii;

o.    negociaza contractul colectiv de munca cu salariatii, conform legii; aproba structura organizatorica a societatii, numarul de posturi si sistemul de salarizare, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute de lege; aproba regulamentul intern, care va reglementa cel putin aspectele referitoare la: protectia, igiena si securitatea in munca, drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor, respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii, procedura de solutionare a cererilor sau

p.    reclamatiilor individuale ale salariatilor, disciplina muncii, abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile, procedura disciplinara;

q.    poate delega persoanelor din cadrul Servicului Supraveghere si /sau sefilor sediilor secundare, atributiile sale;

r.     prezinta consiliului de administratie rapoarte si alte informatii solicitate, referitoare la activitatea societatii;

s.     indeplineste orice alte atributii date in competenta sa de catre consiliul de administratie sau decurgand din regulamentul de organizare si functionare/proceduri interne;

t.      este imputernicit sa conduca si sa coordoneze activitatea zilnica a societatii, fiind investit cu competenta de a reprezenta societatea si de a angaja raspunderea acesteia in raporturile cu tertii.

u.    reprezinta societatea, in cadrul diverselor contracte de prestari servicii/furnizare/de colaborare, incheiate cu prestatorii de servicii/furnizori/colaboratori, in vederea desfasurarii in conditii optime a activitatii societatii;

v.     emite diverse circulare/ordine interne/directive catre angajatii societatii in vederea desfasurarii in conditii optime a activitatii societatii; aproba cereri de concedii primite din partea angajatiilor societatii;

w.   evalueaza in mod continuu riscurile care afecteaza atingerea obiectivelor institutiei financiare nebancare, in baza rapoartelor/recomandarilor structurilor responsabile cu monitorizarea acestora;

x.     semneaza in mod valabil, atat individual cat si in solidar cu alte persoane imputernicite, in cadrul sediului social si sediile secundare ale societatii, urmatoarele acte:

          documentatia de creditare: propunerea de acordare/modificare a creditului si raportul de stabilire a valorii juste a garantiilor; contractele de credit, pentru urmatoarele categorii de credite: credit de consum garantate cu ipoteca imobiliara, inclusiv linii de credit garantate cu ipoteca imobiliara; – credit de consum cu garantie reala mobiliara si imobiliara, inclusiv credit auto; – credit de consum garantate cu ipoteca mobiliara; – credit ipotecar pentru investitii imobiliare; acte aditionale la toate contractele de credit enuntate anterior; alte contracte de garantie, accesorii contractelor de credit incheiate conform prevederilor legale; alte acte specifice procesului de creditare (ex. solicitari, avize, adrese de refinantare, acorduri de instrainare etc); instiintari de plata, somatii de plata si notificari de declarare credit scadent anticipat; alte acte ce intra in atributiile analistului financiar/ consilierului juridic/sefului sediului;

          avizul de inscriere/modificare/stingere a garantiilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare; declaratia prin care se solicita expres radierea din Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare a dreptului de ipoteca mobiliara instituit in favoarea societatii, ca urmare a achitarii integrale de catre client a debitului datorat societatii;

          acte ce necesita forma autentica: contracte de ipoteca imobiliara in fata notarului public; contracte de ipoteca mobiliara si/sau gaj general in fata notarului public; contracte de imprumut (gaj general/special) in fata notarului public; cereri/declaratii semnate in fata notarului public in legatura cu incheierea contractelor de ipoteca; declaratii prin care se solicita expres radierea din Cartea Funciara a dreptului de ipoteca imobiliara instituit in favoarea societatii, precum si a interdictiilor notate in Cartea Funciara ca urmare a achitarii integrale

          de catre client a debitului datorat societatii; tranzactii, cesiuni de creante, novatii, alte acte ce necesita forma autentica.

          actele privind procedura de executare silita, acte incheiate in legatura cu demararea, desfasurarea si incetarea executarii silite impotriva debitorilor persoane fizice si/sau persoane juridice;

          acte necesare in vederea reprezentarii intereselor societatii in fata instantelor judecatoresti competente: intampinarile in cazul contestatiilor la executare formulate de debitori in cadrul dosarelor de executare; alte acte necesare;

          acte necesare reprezentarii intereselor societatii in vederea solutionarii pe cale amiabila (ex. negociere directa/mediere/tranzactii) a situatiilor ivite in relatia cu clientii societatii; acte necesare in vederea reprezentarii intereselor societatii in fata organelor de control abilitate de lege;

          contractele de prestari servicii/furnizare/colaborare incheiate cu prestatorii de servicii/furnizori/colaboratori, in vederea efectuarii publicitatii/desfasurarii in conditii optime a activitatii de creditare a societatii;

          alte inscrisuri/cereri, semnand in numele societatii si pentru societate oriunde trebuinta o cere.

§  Directorul Sediului Social/Directorii Zonali/Sefii Punctelor de lucru/Sediilor Secundare au urmatoarele atributii:  

a.    vor aproba toate cheltuielile efectuate pentru buna desfasurare a activitatilor punctului de lucru/sediului secundar EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A. la conducerea caruia sunt numiti, semnand in numele si pentru societate orice document necesar;

b.    vor aproba valoarea justa a garantiilor mobilare/imobiliare aferente creditelor acordate de catre Societate prin punctul de lucru/sediu secundar, pe baza evaluarii analistului financiar. Valoarea justa se stabileste conform procedurilor interne, cu respectarea regulamentelor BNR;

c.     vor semna in mod valabil toate actele aferente procesului de creditare derulat de catre EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A., prin punctul de lucru/sediului secundar la conducerea caruia sunt numiti:

          propunerea de credit, pana la concurenta sumei de 35.000 EUR, credite aprobate in prealabil de catre Directorul General/Directorul General Adjunct si/sau Serviciul Supraveghere;

          propunerea de modificare a creditului;

          documentul de stabilire a valorii juste a garantiilor;

          contractele de credit, pentru urmatoarele categorii de credite:credit de consum garantat cu ipoteca imobiliara, inclusiv linie de credit garantata cu ipoteca imobiliara; credit de consum cu garantie reala mobiliara si imobiliara, inclusiv credit auto; credit de consum garantat cu ipoteca mobiliara; credit ipotecar pentru investitii imobiliare;

          actele aditionale la toate contractele de credit enuntate anterior;

          alte contracte de garantie, accesorii contractelor de credit incheiate conform prevederilor legale;

          alte acte specifice procesului de creditare: (ex. solicitari, avize, adrese de refinantare, acorduri de instrainare etc);

          avizul de inscriere/modificare a garantiilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare;

     declaratia prin care se solicita expres radierea din Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare a dreptului de  ipoteca mobiliara instituit in favoarea societatii, ca urmare a achitarii integrale de catre client a debitului datorat societatii;

      contracte de ipoteca imobiliara in fata notarului public; contracte de ipoteca mobiliara in fata notarului public; contracte de imprumut (gaj general/special) in fata notarului public; cereri/declaratii semnate in fata notarului public in legatura cu incheierea contractelor de ipoteca; declaratii prin care se solicita expres radierea din Cartea Funciara a dreptului de ipoteca imobiliara instituit in favoarea societatii, precum si a interdictiilor notate in Cartea Funciara ca urmare a achitarii integrale de catre client a debitului datorat societatii; alte acte ce necesita forma autentica aferente procesului de creditare;

          instiintari de plata, somatii de plata si notificari de declarare credit scadent anticipat;

          actele privind procedura de executare silita, acte incheiate in legatura cu demararea, desfasurarea si incetarea executarii silite impotriva debitorilor persoane fizice si/sau persoane juridice;

          intampinarile in cazul contestatiilor la executare formulate de debitori in cadrul dosarelor de executare; alte acte necesare in vederea reprezentarii intereselor societatii in fata instantelor judecatoresti competente;

        actele necesare in vederea reprezentarii intereselor societatii in vederea solutionarii pe cale amiabila (ex. negociere directa/mediere) a situatiilor ivite in relatia cu clientii societatii.

          actele necesare in vederea reprezentarii intereselor societatii in fata organelor de control abilitate de lege;

          contractele de prestari servicii/furnizare incheiate cu prestatorii de servicii/furnizori/colaboratori, in vederea efectuarii publicitatii/desfasurarii in conditii optime a activitatii de creditare  a societatii;

          alte inscrisuri/cereri, semnand in numele societatii si pentru societate oriunde trebuinta o cere.

d.    vor mandata biroul notarial sa solicite Birourilor de Carte Funciara din Cadrul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara, intabularea drepturilor de ipoteca imobiliara constituite in favoarea EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A.;

e.    vor putea formula orice cereri si declaratii, vor putea solicita, depune si ridica orice acte, precum si tot ceea ce este necesar si oportun pentru desfasurarea activitatii punctului de lucru/sediului secundar la conducerea caruia sunt numiti,conform obiectului de activitate si legislatiei romane in vigoare;

f.      vor reprezenta punctul de lucru/sediul secundar la conducerea caruia sunt numiti, in fata tertilor si vor semna orice document necesar si util desfasurarii in cele mai bune conditii a operatiunilor de creditare din cadrul sediului secundar/punctului de lucru, in fata instantelor judecatoresti de orice grad;

g.    conducerea activitatii sediului social/sediului secundar/punctului de lucru, aprobarea operatiunilor de creditare si/sau reprezentarea nu va putea fi incredintata catre alte persoane, iar in perioada in care Seful sediului secundar/punctului de lucru este in imposibilitatea de a-si desfasura activitatea, conducerea va fi asigurata de catre Directorul General / Directorul General Adjunct sau de alte persoane delegate de catre Directorul General/Directorul General Adjunct;

h.    atributiile stabilite se completeaza in mod valabil cu cele evidentiate in Fisa postului.

                        Prezentele atributii sunt asimilate si pentru conducerea comerciala a sediului social.


Coordonare activitate. Serviciul Supraveghere:

Angajatii din cadrul Serviciului Supraveghere au competente decizionale, de centralizare /coordonare/ verificare/monitorizare a activitatii desfasurate de catre angajatii sediului social/sediilor secundare ale societatii si se subordoneaza Directorului General/Directorului General Adjunct/ organelor statutare ale societatii.

 

Cap. VI – Comitetul de Administrare a Riscurilor.

 

Art.16.  Societatea are constituit un Comitet de Administrare a Riscurilor, format din 3 membri din randul conducatorilor institutiei financiare nebancare si conducatorilor compartimentelor a căror activitate este supusă riscurilor semnificative.

Competenta de revocare/numire membri ai Comitetului de Administrare a Riscurilor apartine Consiliului de Administratie al Societatii.

Atributiile Comitetului de Administrare a Riscurilor sunt urmatoarele:

a)   prezentarea Consiliului de Administratie de informari suficient de detaliate si oportune, astfel incât acesta sa cunoasca si sa evalueze performanta conducerii in monitorizarea si controlul riscurilor semnificative, potrivit politicilor aprobate, precum si performanta de ansamblu a IFN;

b)   dezvoltarea de strategii, politici adecvate pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea si controlul riscurilor semnificative, stabilirea raportului dintre risc si profitul pe care IFN il considera acceptabil, in conditiile asigurarii continuitatii activitatii pe baze sanatoase si prudente;

c)   informarea operativa a Consiliului de Administratie asupra problemelor si evolutiilor semnificative care ar putea influenta profilul de risc si rezultatele IFN;

d)   monitorizarea elaborarii metodologiilor si modelelor adecvate privind evaluarea riscurilor si limitarea expunerilor;

e)   informarea regulata a Consiliului de Administratie asupra situatiei expunerilor institutiei la riscurile semnificative, precum si imediat in cazul in care intervin schimbari semnificative in expunerea curenta sau viitoare a IFN la riscuri;

f)    monitorizarea elaborarii documentelor normative interne necesare evaluarii riscurilor semnificative in conditiile unor scenarii alternative, inclusiv in conditii de criza;

g)   stabilirea limitelor corespunzatoare privind expunerea la risc pe care IFN este pregatita sa si le asume, nivelurile acceptabile pentru riscurile semnificative, pragul de la care un risc este considerat semnificativ, inclusiv pentru conditii de criza, precum si a procedurilor necesare pentru aprobarea exceptiilor de la respectivele limite;

h)   stabilirea angajarii I.F.N in noi activitati;

i)    stabilirea competentelor si responsabilitatilor pentru administrarea si controlul expunerilor la riscuri;

j)    stabilirea unui sistem de raportare corespunzator privind evaluarea riscurilor si a limitei de expunere la riscuri;

k)   monitorizarea sistematica a conformitatii cu procedurile stabilite pentru riscurile semnificative si gasirea impreuna cu conducerea operativa a IFN a solutiilor pentru eliminarea deficientelor constatate;

l)    evaluarii riscurilor semnificative cu luarea in consideratie a:

          implicatiilor corelarii fiecarui risc semnificativ cu celelalte riscuri semnificative la care se expune institutia;

          previzionarii profitului si fondurilor proprii pe baza diferitelor scenarii in conditii de criza, inclusiv o cuantificare a pierderilor maxime in conditii extreme;

       identificarii evenimentelor posibile sau a modificarilor viitoare ale conditiilor economice care ar putea avea efecte nefavorabile asupra expunerii institutiei la riscurile semnificative, precum si evaluarea capacitatii IFN de a face fata acestora;

          existentei delimitarii corespunzatoare a atributiilor in cadrul procesului de administrare a riscurilor, pentru evitarea potentialelor conflicte de interese.;

     dispozitiilor legislatiei in vigoare privind prevenirea spalarii banilor si combaterea finantarii terorismului, precum si sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor;

m)   intocmeste si prezinta Consiliului de Administratie, cel putin semestrial  sau de câte ori considera necesar, rapoarte de evaluare care sa vizeze riscurile in domeniul prevenirii spalarii banilor si combaterii finantarii terorismului, precum si sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor;

n)   analiza modului in care planurile alternative de care dispune institutia corespund situatiilor neprevazute cu care aceasta s-ar putea confrunta;

o)   intocmirea si prezentarea la Consiliul de Administratie a raportului anual privind masurile luate pe linia administrarii riscurilor semnificative la care este expusa Easy Credit 4 ALL IFN S.A.


                                                       Cap.VII – Activitatea de audit. Auditul statutar. Auditul intern.Comitetul de audit

 

Art.17. Situatiile financiare anuale ale societatii vor fi auditate de: ROMAR-CO AUDIT S.R.L., membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu numar de autorizatie 186/2002, cu sediul social in municipiul Constanta, str.Soveja nr.96, bl.70, sc.D, ap.51, judetul Constanta, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Constanta sub nr.J13/716/1993, CUI RO 2985617, reprezentata legal prin Administrator dr. ec. Rusu Gheorghe, conform contract de audit financiar.

       Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se pot prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societatii, situatia patrimoniului, a profitului si a  pierderilor.

  Raportul de audit statutar va fi prezentat actionarilor si va fi publicat impreuna cu situatiile financiare anuale, conform legii.

Auditorul statutar are urmatoarele atributii:

a)    intocmeste un raport anual, impreuna cu opinia sa, din care sa rezulte daca situatiile financiare prezinta o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare a societatii si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata, conform standardelor profesionale publicate de Camera Auditorilor Financiari din Romania;

b)    analizeaza practicile si procedurile controlului si auditului intern si, daca considera ca acestea nu sunt corespunzatoare, face recomandari pentru remedierea lor;

c)    furnizeaza, conform legii, orice detalii, clarificari, explicatii referitoare la datele cuprinse in situatiile financiare anuale ale societatii;

d)    alte atributii prevazute de lege.

Auditul intern va fi organizat in conformitate cu normele elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România, de  Legea nr.93/2009 privind institutiile financiare nebancare, precum si normelor date in aplicarea acesteia.

Societatea va fi auditata intern de catre un angajat al acesteia, cu specializare si experienta relevanta in audit, conform dispozitiilor art. 105 din Regulamentul 20/2009 al BNR: “Este interzisa externalizarea activitatii de audit intern de catre institutiile financiare nebancare”.

                 

                  Atributiile auditorului intern:

a)    evalueaza eficienta si a gradul de adecvare a sistemului de control intern;

b)    evalueaza modul de aplicare si eficacitate procedurilor de administrare a riscurilor si a metodologiilor de evaluare a riscurilor semnificative;

c)    analizeaza relevanta si integritatea datelor furnizate de sistemele informationale financiare si de gestiune, inclusiv de sistemul informatic;

d)    evalueaza acuratetea si credibilitatea inregistrarilor contabile si situatiilor financiare;

e)    evalueaza modul in care se asigura protejarea elementelor patrimoniale bilantiere si extrabilantiere si identificarea metodelor de prevenire a fraudelor si pierderilor de orice fel;

f)     evalueaza modul in care sunt respectate dispozitiile cadrului legal, modul in care sunt aplicate eventualele masuri impuse de Banca Nationala a României, evalueaza modul in care sunt implementate procedurile institutiei financiare nebancare;

g)    urmareste modul de implementare a recomandarilor formulate in cadrul derularii acestei activitati si raporteaza in acest sens, cel putin semestrial, conducatorilor, consiliului de administratie si comitetului de audit;

h)    evalueaza periodic modul de implementare a normelor de cunoastere a clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului;

i)      evalueaza periodic eficienta procedurilor si normelor interne pe care institutia si le-a definit in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului;

j)      evalueaza periodic masurile aplicate in materie de control intern, evaluare si gestionare a riscurilor, managementul de conformitate si comunicare;

k)    evalueaza periodic masurile aplicate in materie de protectie a personalului propriu implicat in procesul de aplicare a politicii de prevenire a spalarii banilor, impotriva oricaror amenintari ori actiuni ostile sau discriminatorii, precum si modul de instruire si evaluare periodica a angajatilor;

l)      evalueaza periodic procedurile interne in materie de raportare, pastrare a evidentelor si a tuturor documentelor conform cerintelor legale si de furnizare prompta a datelor la solicitarea autoritatilor competente.

 

Societatea are infiintat un comitet de audit format in conformitate cu art.18 din Regulamentul BNR nr.20/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Atributiile comitetului de audit:

a)  informeaza membrii consiliului de administratie, cu privire la rezultatele auditului statutar si explica in ce mod a contribuit auditul statutar la integritatea raportarii financiare si care a fost rolul comitetului de audit in acest proces;

b)  monitorizeaza procesul de raportare financiara si transmite recomandari sau propuneri pentru a asigura integritatea acestuia;

c)   monitorizeaza eficacitatea sistemelor controlului intern de calitate si a sistemelor de management al riscului societatii, si, dupa caz, a auditului intern in ceea ce priveste raportarea financiara a entitatii auditate, fara a incalca independenta acestuia;

d)  monitorizeaza auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, in special efectuarea acestuia, tinând cont de constatarile si concluziile autoritatii competente, in conformitate cu art. 26 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr.537/2014;

e)  evalueaza si monitorizeaza independenta auditorilor financiari sau a firmelor de audit in conformitate cu art. 21 – 25, 28 si 29 din prezenta lege si cu art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014 si, in special, oportunitatea prestarii unor servicii care nu sunt de audit catre entitatea auditata in conformitate cu art. 5 din respectivul regulament;

f)    raspunde de procedura de selectie a auditorului financiar sau a firmei de audit si recomanda adunarii generale a actionarilor/membrilor organului de administratie sau supraveghere auditorul financiar sau firma/firmele de audit care urmeaza a fi desemnata/desemnate in conformitate cu art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014, cu exceptia cazului in care se aplica art. 16 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014.

g)  informeaza cel putin semestrial organul de conducere al societatii cu privire la rezultatul activitatii de audit intern si transmite Rapoartele, impreuna cu recomandarile catre Consiliul de Administratie;

h)  alte atributii stabilite de lege in sarcina sa.

Cap.VIII.Activitatea societatii

 

Art.18. Exercitiul financiar

             Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii societatii.

Art.19. Personalul societatii.

           Consiliul de administratie, auditorul statutar si auditorul intern sunt numiti de adunarea generala a actionarilor, restul personalului fiind angajat de directorul general.

             Salarizarea se face conform legislatiei in vigoare.Plata salariilor, a impozitelor pe acestea si a cotei de asigurari sociale se va face potrivit legislatiei in domeniu.

               Drepturile si obligatiile personalului societatii sunt stabilite de catre directorul general al  societatii.

Art.20. Amortizarea mijloacelor fixe.

            Directorul general  stabileste in conditiile legii modul de amortizare a mijloacelor fixe.

 

Art.21. Evidenta contabila si bilantul contabil.

            Societatea va tine evidenta contabila in lei si in valuta si va intocmi anual bilantul si contul de profit si pierderi avand in vedere normele metodologice in domeniu elaborate de Ministerul Finantelor si de Banca Nationala a Romaniei.

            Bilantul, contul de profit si pierderi si raportul auditorului vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea IV-a conform legislatiei in domeniu.

Art.22. Calculul si repartizarea profitului.

            Profitul societatii se stabileste pe baza bilantului aprobat de adunarea generala a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.

            Profitul societatii, ramas dupa plata impozitului pe profit, se va repartiza conform dispozitiilor legale in vigoare.

            Societatea isi constituie un fond de rezerva si alte fonduri in conditiile legii.

            Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de societatea, in conditiile legii, dupa aprobarea bilantului de catre adunarea generala a actionarilor.

            In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si va hotari in consecinta.

            Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul la capitalul social si in limita capitalului subscris.

            Nu se vor distribui dividende decat din beneficiile reale.

            Aportul actionarilor  la capitalul social nu este purtator de dobanzi 

Art.23. Registrele societatii.

Societatea tine registrele prevazute de legislatia in domeniu.

Consiliul de Administratie poate decide externalizarea tinerii registrelor catre terti.


Cap. IX – Modificarea formei juridice, dizolvare, lichidare, litigii

 

Art.24. Modificarea formei juridice

           Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararea adunarii generale a actionarilor, cu respectare legislatiei in domeniu, inclusiv a Legii nr.93/2009.

Art.25. Dizolvarea societatii.

           Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:

        – imposibilitatea realizarii obiectului de activitate; faliment; pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca adunarea generala a actionarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;

           – numarul de actionari va fi redus sub 2, mai mult de 9 luni.

          – la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si consecintele lor dureaza mai mult de 8 luni, iar adunarea generala a actionarilor constata ca functionarea societatii nu mai este posibila.

           In oricare alte situatii, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, luata in unanimitate.

Dizolvarea societatii trebuie sa fie inscrisa in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial  al Romaniei.


Art.26. Lichidarea societatii.

          Dizolvarea Societatii va declansa procedura de lichidare. Din momentul dizolvarii, administratorii nu vor avea dreptul sa desfasoare noi operatiuni.

          Lichidarea societatii si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazuta de legislatia in domeniu, inclusiv a Legii nr.93/2009.

Art.27. Litigii.

         Litigiile de orice fel, aparute intre societate si persoane fizice sau juridice, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.

         Pentru solutionarea litigiilor cu alte societati se poate apela si la arbitraj.

Cap. X – Dispozitii finale 

Art.28. Prevederile prezentului Act Constitutiv vor fi completate legal cu prevederile Legii Societatilor Comerciale nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile Codului Civil si cu alte prevederi aplicabile in materie.

Acest Act Constitutiv a fost redactat si semnat sub semnatura privata si intra in vigoare azi, 18.10.2022, in 3 (trei) exemplare, fiecare exemplar având valoare de original.


Presedinte CA

CRĂCIUN NICOLAE