SUNA ACUM   0751 565 565
031.438.20.50 - contact@easycredit.ro

credit rapid

CE ESTE SCRISOAREA DE GARANȚIE?

Scrisoarea de garanţie este angajamentul irevocabil şi necondiţionat prin care o persoană fizică sau juridică, denumită emitent (EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A.), se obligă, la solicitarea unei persoane fizice sau juridice denumită ordonator (solicitantul scrisorii de garanţie), în considerarea unui raport obligaţional preexistent, dar independent de acesta, să plătească o sumă de bani unei terţe persoane fizice sau juridice, denumită beneficiar (diverse persoane fizice/juridice/instituţii), în conformitate cu termenii angajamentului asumat.

Emitentul (EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A.) asigură beneficiarul (diverse persoane fizice/juridice/instituţii) de indeplinirea obligatiilor de plată ale ordonatorului (solicitantul scrisorii de garantie) conform contractului de baza incheiat.

Scrisoarea de garanție vă oferă o serie de avantaje, indiferent de obiectul acesteia, fiind un mijloc de garantare a unor tranzacţii încheiate între părți (ordonator si beneficiar) pentru care:

- nu există disponibilități bănești din partea ordonatorului (solicitantul scrisorii de garanţie) in vederea blocarii intr-un cont bancar la dispozitia beneficiarului (diverse persoane fizice/juridice/instituţii).

- beneficiarul (diverse persoane fizice/juridice/instituţii) primeşte garanţia onorării obligaţiilor din contractul de bază in cazul.

 

 

CE TIPURI DE SCRISORI DE GARANȚIE VĂ OFERIM?

Vă punem la dispoziție o gamă variată de scrisori de garanție ce pot fi personalizate in functie de solicitarea dumneavoastră.

 • Scrisoare de garanţie de plată:

a) Scrisoare de garanție  pentru eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale;

b) Scrisoare de garanție pentru ridicarea măsurilor asigurătorii;

c) Scrisoare de garanție de plată a creditului;

d) Scrisoare de garanție de plată a chiriei;

 • Scrisoare de garanţie pentru restituirea avansului;
 • Scrisoare de garanţie pentru sumele reținute;
 • Scrisoare de garanţie pentru cofinanțarea proiectelor europene;
 • Scrisoare de garanţie pentru execuție;
 • Scrisoare de garanţie pentru mentenanță;
 • Scrisoare de garanţie pentru participare la licitații;
 • Scrisoare de garanţie pentru confirmarea disponibilităților financiare (cash-flow);
 • Scrisoare de garanţie pentru obținerea de autorizații /licențe;
 • Alte tipuri de scrisori de garanţie in funcţie de solicitare;

CARE SUNT AVANTAJELE SCRISORII DE GARANȚIE AVAND CA EMITENT PE EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A.?

 • Aprobare financiara rapidă in 48 de ore;
 • Adaptare scrisoare de garanţie in funcţie de solicitare (scrisoare de garanţie personalizată);
 • Emitere scrisoare de garanţie in 5 zile lucrătoare (termenul este ferm doar in cazul dosarelor declarate complete de catre EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A.).

CARE SUNT GARANŢIILE DE CARE AVEŢI NEVOIE?

1. Cash colateral SAU

2. Ipotecă imobiliară de rang I, asupra imobilelor de tip:

-apartamente;

-construcţii;

-terenuri situate in intravilan sau extravilan;

-spaţii comerciale sau industriale; SAU

3. Alte garanţii;

 

CE DOCUMENTE SUNT NECESARE?

 • Ultimele două bilanţuri contabile anuale, vizate de instutiile abilitate si ultima balanţă de verificare incheiată de societate (ordonator/solicitantul scrisorii de garanţie), dar nu mai veche de două luni de zile;
 • Documente din care să rezulte necesitatea eliberarii scrisorii de garanţie, beneficiarul, valoarea si termenul de valabilitate al acesteia;
 • Certificat constatator, cu o vechime de maxim 30 de zile;
 • Actele juridice de infiinţare si certificatul de înmatriculare;
 • Hotărârea AGA prin care se aprobă condiţiile emiterii scrisorii de garanţie/garanţiile necesare pentru emiterea scrisorii de garanţie;
 • Procură notarială specială pentru semnarea contractului (în cazul care contractul nu este semnat de administratorul/administratorii societăţii solicitante);
 • Carte de identitate/carte electronică de identitate/carte de identitate provizorie/buletin de identitate pentru administratorii/asociatii societatii solicitante, precum si pentru garant/garanti;
 • Actele care atestă starea civilă (certificat de căsătorie, certificat de deces, hotarare de divorţ, certificat de divorţ, etc.) pentru administratorii/asociatii societatii solicitante, precum si pentru garant/garanti;
 • Titlul de proprietate în baza căruia garantul a dobândit calitatea de proprietar (contract de vânzare cumpărare, certificat de moştenitor, contract de donaţie, autorizaţie de construire si proces verbal la terminarea lucrărilor, etc.);
 • Ȋncheierea de intabulare a dreptului de proprietate;
 • Documentaţia cadastrală, respectiv releveul, fişa tehnică a imobilului, fişa corpului de proprietate avizate de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara;
 • Certificat de urbanism care să ateste ca terenul este liber de construcţii si destinaţia terenului;
 • Extras de carte funciară de informare/de autentificare;
 • Certificat de atestare fiscală;
 • Poliţe de asigurare obligatorie si facultativa cesionate in favoarea Easy Credit 4 ALL IFN SA;
 • Orice alte documente solicitate de Easy Credit 4 ALL IFN SA in vederea emiterii si garantarii scrisorii de garanţie (adeverinţă asociaţie, documente privind veniturile, adrese, etc.).

CARE SUNT COSTURILE DE EMITERE ŞI ADMINISTRARE A SCRISORII DE GARANŢIE?

EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A. percepe cele mai mici comisioane de emitere si de administrare ale scrisorilor de garanţie, costuri ce vor fi personalizate in functie de valoarea solicitărilor, perioada de valabilitate a scrisorilor de garanţie si modalitatea de plată a comisioanelor de emitere si administrare.

Modalitate de plata a comisionelor de emitere si administrare pentru scrisorile de garantie va fi convenită de emitent (EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A.) împreună cu solicitantul scrisorii de garanţie.

 

Testimoniale

Sunt multumit de modul de comportare al angajatilor si de modul de comunicare pe care am avut-o cu agentia pe parcursul derularii creditului. Urmare a dificultatilor financiare pe care le-am intampinat in diferite momente, am primit sprijinul necesar.

GHERVASUC LEONARD (35 ani)
Braila

VEZI TOATE TESTIMONIALELE

baner2


buton

Curs Valutar

EUR 4.8359 lei
GBP 5.3702 lei
USD 4.1129 lei
butonsuna pus in index.php din tema