--

SUNA ACUM   0751 565 565
031.438.20.50 - contact@easycredit.ro

 

credit rapid

CE ESTE SCRISOAREA DE GARANȚIE?

Scrisoarea de garanţie este angajamentul irevocabil şi necondiţionat prin care o persoană fizică sau juridică, denumită emitent (EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A.), se obligă, la solicitarea unei persoane fizice sau juridice denumită ordonator (solicitantul scrisorii de garanţie), în considerarea unui raport obligaţional preexistent, dar independent de acesta, să plătească o sumă de bani unei terţe persoane fizice sau juridice, denumită beneficiar (diverse persoane fizice/juridice/instituţii), în conformitate cu termenii angajamentului asumat.

Emitentul (EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A.) asigură beneficiarul (diverse persoane fizice/juridice/instituţii) de indeplinirea obligatiilor de plată ale ordonatorului (solicitantul scrisorii de garantie) conform contractului de baza incheiat.

Scrisoarea de garanție vă oferă o serie de avantaje, indiferent de obiectul acesteia, fiind un mijloc de garantare a unor tranzacţii încheiate între părți (ordonator si beneficiar) pentru care:

- nu există disponibilități bănești din partea ordonatorului (solicitantul scrisorii de garanţie) in vederea blocarii intr-un cont bancar la dispozitia beneficiarului (diverse persoane fizice/juridice/instituţii).

- beneficiarul (diverse persoane fizice/juridice/instituţii) primeşte garanţia onorării obligaţiilor din contractul de bază in cazul.

 

 

CE TIPURI DE SCRISORI DE GARANȚIE VĂ OFERIM?

Vă punem la dispoziție o gamă variată de scrisori de garanție ce pot fi personalizate in functie de solicitarea dumneavoastră.

 • Scrisoare de garanţie de plată:

a) Scrisoare de garanție  pentru eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale;

b) Scrisoare de garanție pentru ridicarea măsurilor asigurătorii;

c) Scrisoare de garanție de plată a creditului;

d) Scrisoare de garanție de plată a chiriei;

 • Scrisoare de garanţie pentru restituirea avansului;
 • Scrisoare de garanţie pentru sumele reținute;
 • Scrisoare de garanţie pentru cofinanțarea proiectelor europene;
 • Scrisoare de garanţie pentru execuție;
 • Scrisoare de garanţie pentru mentenanță;
 • Scrisoare de garanţie pentru participare la licitații;
 • Scrisoare de garanţie pentru confirmarea disponibilităților financiare (cash-flow);
 • Scrisoare de garanţie pentru obținerea de autorizații /licențe;
 • Alte tipuri de scrisori de garanţie in funcţie de solicitare;

CARE SUNT AVANTAJELE SCRISORII DE GARANȚIE AVAND CA EMITENT PE EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A.?

 • Aprobare financiara rapidă in 48 de ore;
 • Adaptare scrisoare de garanţie in funcţie de solicitare (scrisoare de garanţie personalizată);
 • Emitere scrisoare de garanţie in 5 zile lucrătoare (termenul este ferm doar in cazul dosarelor declarate complete de catre EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A.).

CARE SUNT GARANŢIILE DE CARE AVEŢI NEVOIE?

1. Cash colateral SAU

2. Ipotecă imobiliară de rang I, asupra imobilelor de tip:

-apartamente;

-construcţii;

-terenuri situate in intravilan sau extravilan;

-spaţii comerciale sau industriale; SAU

3. Alte garanţii;

 

CE DOCUMENTE SUNT NECESARE?

 • Ultimele două bilanţuri contabile anuale, vizate de instutiile abilitate si ultima balanţă de verificare incheiată de societate (ordonator/solicitantul scrisorii de garanţie), dar nu mai veche de două luni de zile;
 • Documente din care să rezulte necesitatea eliberarii scrisorii de garanţie, beneficiarul, valoarea si termenul de valabilitate al acesteia;
 • Certificat constatator, cu o vechime de maxim 30 de zile;
 • Actele juridice de infiinţare si certificatul de înmatriculare;
 • Hotărârea AGA prin care se aprobă condiţiile emiterii scrisorii de garanţie/garanţiile necesare pentru emiterea scrisorii de garanţie;
 • Procură notarială specială pentru semnarea contractului (în cazul care contractul nu este semnat de administratorul/administratorii societăţii solicitante);
 • Carte de identitate/carte electronică de identitate/carte de identitate provizorie/buletin de identitate pentru administratorii/asociatii societatii solicitante, precum si pentru garant/garanti;
 • Actele care atestă starea civilă (certificat de căsătorie, certificat de deces, hotarare de divorţ, certificat de divorţ, etc.) pentru administratorii/asociatii societatii solicitante, precum si pentru garant/garanti;
 • Titlul de proprietate în baza căruia garantul a dobândit calitatea de proprietar (contract de vânzare cumpărare, certificat de moştenitor, contract de donaţie, autorizaţie de construire si proces verbal la terminarea lucrărilor, etc.);
 • Ȋncheierea de intabulare a dreptului de proprietate;
 • Documentaţia cadastrală, respectiv releveul, fişa tehnică a imobilului, fişa corpului de proprietate avizate de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara;
 • Certificat de urbanism care să ateste ca terenul este liber de construcţii si destinaţia terenului;
 • Extras de carte funciară de informare/de autentificare;
 • Certificat de atestare fiscală;
 • Poliţe de asigurare obligatorie si facultativa cesionate in favoarea Easy Credit 4 ALL IFN SA;
 • Orice alte documente solicitate de Easy Credit 4 ALL IFN SA in vederea emiterii si garantarii scrisorii de garanţie (adeverinţă asociaţie, documente privind veniturile, adrese, etc.).

CARE SUNT COSTURILE DE EMITERE ŞI ADMINISTRARE A SCRISORII DE GARANŢIE?

EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A. percepe cele mai mici comisioane de emitere si de administrare ale scrisorilor de garanţie, costuri ce vor fi personalizate in functie de valoarea solicitărilor, perioada de valabilitate a scrisorilor de garanţie si modalitatea de plată a comisioanelor de emitere si administrare.

Modalitate de plata a comisionelor de emitere si administrare pentru scrisorile de garantie va fi convenită de emitent (EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A.) împreună cu solicitantul scrisorii de garanţie.

 

Testimoniale

Sunt multumit de modul de comportare al angajatilor si de modul de comunicare pe care am avut-o cu agentia pe parcursul derularii creditului. Urmare a dificultatilor financiare pe care le-am intampinat in diferite momente, am primit sprijinul necesar.

GHERVASUC LEONARD (35 ani)
Braila

VEZI TOATE TESTIMONIALELE

butonsuna pus in index.php din tema