SUNA ACUM – 0751 565 565
031.438.20.50 – contact@easycredit.ro

 

APLICĂ ACUM GRATUIT

Suma minimă acordată este de 5,000 leiCâmpurile cu * sunt obligatorii !

 

CE ESTE SCRISOAREA DE GARANȚIE?

Scrisoarea de garanţie este angajamentul irevocabil şi necondiţionat prin care o persoană fizică sau juridică, denumită emitent (EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A.), se obligă, la solicitarea unei persoane fizice sau juridice denumită ordonator (solicitantul scrisorii de garanţie), în considerarea unui raport obligaţional preexistent, dar independent de acesta, să plătească o sumă de bani unei terţe persoane fizice sau juridice, denumită beneficiar (diverse persoane fizice/juridice/instituţii), în conformitate cu termenii angajamentului asumat.

Emitentul (EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A.) asigură beneficiarul (diverse persoane fizice/juridice/instituţii) de indeplinirea obligatiilor de plată ale ordonatorului (solicitantul scrisorii de garantie) conform contractului de baza incheiat.

Scrisoarea de garanție vă oferă o serie de avantaje, indiferent de obiectul acesteia, fiind un mijloc de garantare a unor tranzacţii încheiate între părți (ordonator si beneficiar) pentru care:

- nu există disponibilități bănești din partea ordonatorului (solicitantul scrisorii de garanţie) in vederea blocarii intr-un cont bancar la dispozitia beneficiarului (diverse persoane fizice/juridice/instituţii).

- beneficiarul (diverse persoane fizice/juridice/instituţii) primeşte garanţia onorării obligaţiilor din contractul de bază in cazul.

 

 

CE TIPURI DE SCRISORI DE GARANȚIE VĂ OFERIM?

Vă punem la dispoziție o gamă variată de scrisori de garanție ce pot fi personalizate in functie de solicitarea dumneavoastră.

 • Scrisoare de garanţie de plată:

a) Scrisoare de garanție  pentru eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale;

b) Scrisoare de garanție pentru ridicarea măsurilor asigurătorii;

c) Scrisoare de garanție de plată a creditului;

d) Scrisoare de garanție de plată a chiriei;

 • Scrisoare de garanţie pentru restituirea avansului;
 • Scrisoare de garanţie pentru sumele reținute;
 • Scrisoare de garanţie pentru cofinanțarea proiectelor europene;
 • Scrisoare de garanţie pentru execuție;
 • Scrisoare de garanţie pentru mentenanță;
 • Scrisoare de garanţie pentru participare la licitații;
 • Scrisoare de garanţie pentru confirmarea disponibilităților financiare (cash-flow);
 • Scrisoare de garanţie pentru obținerea de autorizații /licențe;
 • Alte tipuri de scrisori de garanţie in funcţie de solicitare;

 

CARE SUNT AVANTAJELE SCRISORII DE GARANȚIE AVAND CA EMITENT PE EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A.?

 • Aprobare financiara rapidă in 48 de ore;
 • Adaptare scrisoare de garanţie in funcţie de solicitare (scrisoare de garanţie personalizată);
 • Emitere scrisoare de garanţie in 5 zile lucrătoare (termenul este ferm doar in cazul dosarelor declarate complete de catre EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A.).

 

CARE SUNT GARANŢIILE DE CARE AVEŢI NEVOIE?

1. Cash colateral SAU

2. Ipotecă imobiliară de rang I, asupra imobilelor de tip:

-apartamente;

-construcţii;

-terenuri situate in intravilan sau extravilan;

-spaţii comerciale sau industriale; SAU

3. Alte garanţii;

 

CE DOCUMENTE SUNT NECESARE?

 • Ultimele două bilanţuri contabile anuale, vizate de instutiile abilitate si ultima balanţă de verificare incheiată de societate (ordonator/solicitantul scrisorii de garanţie), dar nu mai veche de două luni de zile;
 • Documente din care să rezulte necesitatea eliberarii scrisorii de garanţie, beneficiarul, valoarea si termenul de valabilitate al acesteia;
 • Certificat constatator, cu o vechime de maxim 30 de zile;
 • Actele juridice de infiinţare si certificatul de înmatriculare;
 • Hotărârea AGA prin care se aprobă condiţiile emiterii scrisorii de garanţie/garanţiile necesare pentru emiterea scrisorii de garanţie;
 • Procură notarială specială pentru semnarea contractului (în cazul care contractul nu este semnat de administratorul/administratorii societăţii solicitante);
 • Carte de identitate/carte electronică de identitate/carte de identitate provizorie/buletin de identitate pentru administratorii/asociatii societatii solicitante, precum si pentru garant/garanti;
 • Actele care atestă starea civilă (certificat de căsătorie, certificat de deces, hotarare de divorţ, certificat de divorţ, etc.) pentru administratorii/asociatii societatii solicitante, precum si pentru garant/garanti;
 • Titlul de proprietate în baza căruia garantul a dobândit calitatea de proprietar (contract de vânzare cumpărare, certificat de moştenitor, contract de donaţie, autorizaţie de construire si proces verbal la terminarea lucrărilor, etc.);
 • Ȋncheierea de intabulare a dreptului de proprietate;
 • Documentaţia cadastrală, respectiv releveul, fişa tehnică a imobilului, fişa corpului de proprietate avizate de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara;
 • Certificat de urbanism care să ateste ca terenul este liber de construcţii si destinaţia terenului;
 • Extras de carte funciară de informare/de autentificare;
 • Certificat de atestare fiscală;
 • Poliţe de asigurare obligatorie si facultativa cesionate in favoarea Easy Credit 4 ALL IFN SA;
 • Orice alte documente solicitate de Easy Credit 4 ALL IFN SA in vederea emiterii si garantarii scrisorii de garanţie (adeverinţă asociaţie, documente privind veniturile, adrese, etc.).

 

CARE SUNT COSTURILE DE EMITERE ŞI ADMINISTRARE A SCRISORII DE GARANŢIE?

EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A. percepe cele mai mici comisioane de emitere si de administrare ale scrisorilor de garanţie, costuri ce vor fi personalizate in functie de valoarea solicitărilor, perioada de valabilitate a scrisorilor de garanţie si modalitatea de plată a comisioanelor de emitere si administrare.

Modalitate de plata a comisionelor de emitere si administrare pentru scrisorile de garantie va fi convenită de emitent (EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A.) împreună cu solicitantul scrisorii de garanţie.

 
 

baner2


buton

 

buton

Curs Valutar

EUR 4.9461 lei
GBP 5.7088 lei
USD 4.7286 lei
butonsuna pus in index.php din tema
Calea Grivitei, Nr. 158
Sector 1, Bucuresti, Romania, 010745
Telefon: +031 405 05 50
Telefon: +031 405 10 51
Telefon mobil: +0748 299 664
Fax: 021 320 20 12
Email: officebucurestiS1@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Str. Aristide Pascal, nr. 29-31
Sector 3, Bucuresti, Romania, 031443
Telefon: 021 320 20 48
Telefon: 031 405 25 55
Telefon mobil: +0745 138 997
Fax: 031 438 18 19
Email: officebucurestiS3@easycredit.ro
Vezi pe harta!
str. Iuliu Maniu, nr 22
Sector 6, Bucuresti, Romania, 061107
Telefon: 031 425 86 25
Telefon: 031 425 86 26
Telefon mobil: +0743 014 937
Email: officebucurestiS6@easycredit.ro
Vezi pe harta!
B-dul Al.Lapusneanu Nr. 82, zona Trocadero
Constanta, Romania, 900605
Telefon: 0341 881 541
Telefon: 0341 440 088
Telefon mobil: +0758 246 347
Fax: 0341 881 543
Email: officeconstanta@easycredit.ro
Vezi pe harta!
B-dul. George Cosbuc Nr. 3A
Galati, Romania, 800378
Telefon: 0336 88 86 66
Telefon: 033 688 84 44
Telefon mobil: +0748 108 891
Fax: 0336 80 29 99
Email: officegalati@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Calea Aradului nr.8
Timisoara, Romania, 300088
Telefon: 0356 414 500
Telefon: 0356 414 600
Telefon mobil: +0756 111 987
Fax: 0356 416 006
Email: officetimisoara@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Str. Slanic, nr 3 A, Cladirea Riviera, zona Iulius Mall
Cluj-Napoca, Romania, 400413
Telefon: 0364 411 511
Telefon: 0364 888 999
Telefon mobil: +0756 111 907
Fax: 0364 411 999
Email: officeclujnapoca@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Str. Sfantul Lazar Nr. 50, Parter, Cladirea Iasicon
Iasi, Romania, 700049
Telefon: 0332 80 30 30
Telefon: 033 280 30 80
Telefon mobil: +0756 111 758
Fax: 033 280 38 40
Email: officeiasi@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Calea Bucuresti, Nr. 21, Bloc 15A
Craiova, Romania, 200529
Telefon: 0351 808 080
Telefon: 0351 808 081
Telefon mobil: +0748 886 981
Fax: 0351 808 087
Email: officecraiova@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Str. Harmanului Nr. 44, Bloc 3, Sc. D
Brasov, Romania, 500232
Telefon: 0368 730 710
Telefon: 0368 730 711
Telefon mobil: +0748 886 960
Fax: 0368 730 713
Email: officebrasov@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Bulevardul Dacia, nr. 55
Oradea, Romania, 410339
Telefon: 0359 808 800
Telefon: 0359 808 708
Telefon mobil: +0752 217 260
Fax: 0359 178 452
Email: officeoradea@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Str. G-ral Vasile Milea, nr. 1
Ploiesti, Romania, 100045
Telefon: 0344 80 24 73
Telefon mobil: +0748 228 008
Email: officeploiesti@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Str. General Cristescu, Nr.3, Bl.RIM1
Pitesti, Romania, 110057
Telefon: 0348 405 244
Telefon mobil: +0747 109 345
Email: officepitesti@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Bd. Bucuresti, nr.23A
Baia Mare, Romania, 430012
Telefon: 0362 739 730
Telefon mobil: +0752 222 958
Email: officebaiamare@easycredit.ro
Vezi pe harta!
str. Calea Calarasilor, nr. 309, bl.B2BIS
Braila, Romania, 810289
Telefon: 0339 732 851
Telefon mobil: +0745 065 533
Email: officebraila@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Str. Luptei, Nr.1-3
Sibiu, Romania, 550362
Telefon: 0369 446 244
Telefon mobil: +0743 048 396
Email: officesibiu@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Str.Banca Nationala, Nr.41
Bacau, Romania, 600203
Telefon: 0334 401 139
Telefon: 0334 401 140
Telefon mobil: +0743.011.836
Email: officebacau@easycredit.ro
Vezi pe harta!