Brosura privind informarea consumatorilor

BROSURA PRIVIND INFORMAREA CONSUMATORILOR DESPRE PROCESUL DE ACORDARE A CREDITELOR DE CONSUM GARANTATE CU IPOTECA IMOBILIARA

Cuprins:

1.Scopul brosurii

2.Explicare termeni utilizati

3.Prezentarea procesului de acordare si de monitorizare a creditului;

3.1. Etape parcurse in vederea acordarii creditului;

3.2. Administrarea contractului de credit

3.3. Finalizarea contractului de credit

3.4. Consecintele neachitarii obligatiilor de plata si riscurile asumate de catre consumatori.

1.Scopul:

In contextul unei continue dezvoltari a circuitului civil, cu o deosebita preocupare pentru cadrul juridic al circuitului pe care un contract de credit (si in special un contract de credit de consum garantat cu o ipoteca imobiliara) il are, creditorii trebuie sa vina in sprijinul consumatorilor cu informatii utile despre produsele financiare (creditele de consum) garantate cu ipoteca imobiliara, astfel incat in situatia in care consumatorul doreste sa contracteze un astfel de credit, acesta sa fie constient si deplin informat despre toate consecintele si implicatiile de natura juridica si financiara pe care un astfel de contract le presupune.

Informeaza-te, e dreptul tau!

Intrebari frecvente:

 • Ce este un credit de consum cu garantie imobiliara?
 • Ce conditii trebuie sa indeplinesc pentru a obtine un credit?
 • Ce obligatii am dupa semnarea unui contract de credit?
 • Ce se intampla daca nu imi platesc ratele de credit?

2.Explicare termeni utilizati:

Contract de credit de consum garantat cu ipoteca imobiliara – contractul incheiat intre creditor si debitor persoana fizica, altul decat contractul de credit pentru investitii imobiliare, prin care creditorul se obliga sa puna la dispozitia debitorului o suma de bani cu titlu de imprumut, iar debitorul se obliga sa restituie suma imprumutata si costurile aferente in cadrul perioadei de creditare stabilita de comun acord. In vederea semnarii contractului de credit de consum garantat cu ipoteca imobiliara, debitorul garanteaza restituirea integrala a imprumutului cu un bun imobil, proprietatea personala a clientului sau a unei alte persoane care garanteaza imprumutul solicitat.

Client eligibil – persoana fizica care indeplineste conditiile stabilite prin procedurile interne de institutia financiara, in vederea accesarii imprumutului solicitat.

Client cu contract finalizat -fost client al institutiei financiare, care a achitat in intregime imprumutul contractat si obligatiile de plata aferente.

Client aflat in executare silita – client impotriva caruia a fost declansata procedura de executare silita.

Conversia (in cadrul unui contract de credit) – operatiunea de schimbare a monedei creditului.

Costul total al creditului – toate costurile, inclusiv dobanda, comisioanele, taxele si orice alt tip de costuri pe care trebuie sa le suporte consumatorul in legatura cu contractul de credit si care sunt cunoscute de catre creditor, costurile pentru serviciile accesorii aferente contractului de credit, in special primele de asigurare, daca incheierea contractului de servicii este obligatorie pentru obtinerea creditului insusi, (exceptie: taxele notariale, costurile privind efectuarea formalitatilor de publicitate si costurile pentru servicii accesorii aferente contractului de credit necunoscute de creditor in momentul incheierii contractului).

Constituitor al ipotecii – garant (in cadrul contractului de credit) – persoana specificata ca atare in Contract, precum si succesorii si cesionarii sai in drepturi si care se obliga sa execute obligatiile asumate de Imprumutat prin Contract, in mod solidar si indivizibil, cu renuntarea expresa la beneficiul de diviziune si discutiune.

Creanta – actul prin care se constata dreptul creditorului de a primi o suma de bani de la debitor. Creanta constituie un activ pentru creditor si un pasiv pentru debitor (datorie). De asemenea, notiunea de „creanta” reprezinta un drept pe care il are creditorul asupra sumei de bani ce i se datoreaza sau/si titlul, inscrisul care constata acest drept.

Credit – imprumutul pus la dispozitie ori pe care institutia creditoare s-a angajat sa o puna la dispozitie Debitorului de catre Creditor, la termenele si in conditiile negociate de parti, prevazute in contractul de credit, in schimbul obligatiei debitorului in cauza de a rambursa suma respectiva, precum si de a plati dobanzi ori alte cheltuieli legate de aceasta suma.

Credit de consum – un credit acordat unei persoane fizice, altul decat creditul pentru investitii imobiliare (exemple: credite de nevoi personale, auto, studii, servicii medicale, etc). Creditele de consum se impart in doua categorii: negarantate si garantate cu ipoteca pe un bun imobil. In cadrul Societatii, „creditul de consum” are intelesul unui imprumut acordat pe o perioada initiala maxima de 5 ani, in vederea satisfacerii nevoilor financiare ale clientului persoana fizica si pentru care nu se solicita justificarea modului de utilizare a banilor.

Creditor – persoana care, in cadrul unui raport juridic obligational, este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate: de a da, de a face ori de a nu face ceva. Creditorul este titular al dreptului de creanta si subiectul activ in raportul de obligatie, debitorul fiind subiect pasiv. In raporturile juridice care deriva din contracte bilaterale sau sinalagmatice, fiecare dintre parti cumuleaza calitatea de creditor si de debitor, drepturile uneia gasindu-si corespondent in obligatiile celeilalte parti.

Creditor chirografar – creditor a carui creanta este asigurata prin dreptul de gaj general asupra patrimoniului debitorului, fara a avea vreo garantie reala sau personala individualizata.

Data Scadenta – in cadrul unui contract de credit, data scadenta reprezinta data la care o obligatie de plata a consumatorului in temeiul documentatiei de credit semnata devine exigibila si la care clientul este de drept in intarziere pentru orice obligatie de plata fata de Creditoare incluzand, fara a se limita la: datele de plata ale dobanzilor, ratelor, costurilor, etc., prevazute in Contractul de credit; scadenta anticipata declarata de Creditoare; data scadentei finale pentru restituirea creditului.

Dobanda remuneratorie – reprezinta pretul “folosintei” imprumutului acordat de catre societatea creditoare consumatorului, constand intr-o suma de bani, achitata lunar, pana la rambursarea integrala a imprumutului, calculata pentru perioada anterioara implinirii termenului scadentei obligatiei.

Dobanda penalizatoare – dobanda datorata institutiei financiare de la care a fost contractat imprumutul in caz de intarziere la plata a obligatiilor asumate prin contract, sub forma de rata procentuala aplicata doar asupra principalului.

Documentatie de credit – totalitatea documentelor cerute de institutia creditoare pentru acordarea imprumutului solicitantului persoana fizica sau juridica, contractul de credit, actele aditionale la contract, documentatia de garantie si orice alt contract, cerere sau alt document accesoriu acestora, precum si actele care au stat la baza intocmirii lor.

Dreptul de retragere – (in cadrul unui contract de credit) – prerogativa imprumutatului de a opta pentru retragerea din contractul de credit intr-un anumit termen si in anumite conditii, fara a invoca motive.

Debitor – persoana fizica care a primit o suma de bani cu titlu de imprumut de la societatea creditoare si care are obligatia de a o restitui la un anumit termen, stabilit de comun acord intre parti, impreuna cu dobanzile aferente.

Debitor urmarit – debitor impotriva caruia a fost declansata procedura de executare silita a garantiilor instituite in favoarea Creditoarei, in vederea recuperarii debitului restant, ca urmare a neonorarii/nerespectarii obligatiei de plata.

Declaratie de radiere – declaratie autentificata de catre notarul public, prin care Creditorul declara faptul ca este de acord cu radierea ipotecii constituita asupra imobilului adus in garantie, avand in vedere rambursarea integrala a imprumutului si obligatiilor de plata aferente, de catre debitor.

Diferente de curs de valutar – diferenta ce apare cand exista o modificare a cursului de schimb intre data efectuarii tranzactiei si data decontarii oricaror elemente monetare ce rezulta dintr-o tranzactie in valuta.

Dobanda anuala efectiva – costul total al creditului pentru consumator, exprimat ca procent anual din valoarea totala a creditului, inclusiv Costul Total al Creditului. DAE, este egala, pe o perioada de un an, cu valoarea actuala a tuturor angajamentelor (trageri, rambursari si costuri), viitoare sau prezente, convenite de creditor si de consummator si este calculata in conformitate cu formula matematica stabilita de de Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2008”, prevazuta in Anexa 1 din OUG 50/2010 si din OUG 52/2016.

Exigibil – creanta cu scadenta implinita, deci a carei executare benevola sau silita, poate fi ceruta de catre creditor.

Garant – persoana fizica care se angajeaza fata de Creditor sa plateasca datoria debitorului in cazul incapacitatii de plata a acestuia din urma.

Garantie eligibila – imobil care indeplineste conditiile prevazute de procedura interna de creditare a institutiei financiare de la care consumatorul doreste contractarea unui credit de consum garantat cu ipoteca imobiliara.

Grafic de rambursare (in cadrul unui contract de credit) – reprezentarea esalonarii in timp a rambursarii sumelor utilizate din Credit de catre Imprumutat si a platii dobanzilor aferente, specificand suma de plata si Data Scadentei. Graficul de Rambursare se actualizeaza conform prevederilor Contractului si face parte integranta din Contractul de credit, in forma sa initiala sau actualizata.

Imobil – reprezinta un teren liber sau ocupat de constructii, o constructie, un apartament situat intr-o cladire cu destinatie de locuinta/spatiu comercial, care apartine unuia sau mai multor proprietari.

Rata lunara – suma stabilita de societatea creditoare de comun acord cu clientul, in urma negocierilor directe dintre acestia, cu ocazia incheierii contractului de credit, pe care clientul urmeaza sa o plateasca lunar pentru a rambursa creditul contractat. De regula exista 2 variante de compunere a ratei lunare, in functie de optiunea clientului cu privire la modalitatea de rambursare a creditului: rata lunara formata doar din dobanda remuneratorie fixa; rata lunara formata din rata de principal + rata fixa de dobanda remuneratorie

Rambursare anticipata – restituire inainte de termenul stabilit in graficul de rambursare a unei parti din principal (rambursare anticipata partiala) sau chiar a principalului integral (rambursare anticipata integrala). Legislatia in vigoare permite creditorilor, care aplica la credit dobanda remuneratorie fixa, sa ceara un comision de rambursare anticipata, in valoare de maxim 1% din valoarea creditului rambursat anticipat.

3.1.Etape parcurse in vederea acordarii creditului.

In vederea acordarii unui credit de consum garantat cu ipoteca imobiliara sunt o serie de etape pe care consumatorul trebuie sa le parcurga.

I.Etapa introducerii solicitarii

Consumatorul care doreste obtinerea unui imprumut va face o cerere de credit pe care o va inainta institutiei financiare de la care doreste contractarea creditului si va depune documentele solicitate in vederea analizarii solicitarii de credit.

In aceasta etapa se va analiza din partea institutiei creditoare eligibilitatea clientului, capacitatea acestuia de rambursare si eligibilitatea imobilului adus in garantie. Daca clientul intruneste conditiile institutiei creditoare pe care a ales-o si se incadreaza in categoria clientilor eligibili, se va analiza in continuare imobilul pe care consumatorul il propune drept garantie si se va proceda la transmiterea solicitarii spre analiza si aprobare departamentelor avizate.

In functie de veniturile consumatorului, garantia prezentata si suma solicitata, un reprezentant al institutiei financiare va efectua o serie de calcule de incadrare a consumatorului in suma solicitata, astfel incat in functie de veniturile, cheltuielile acestuia si suma solicitata sa poata sustine rata de credit pe care consumatorul o va avea de platit in ipoteza contractarii imprumutului.

In aceasta etapa de introducere a solicitarii, reprezentantii institutiei financiare au obligatia de a explica consumatorului implicatiile financiare si juridice pe care contractarea unui credit le poate avea asupra veniturilor si bunurilor consumatorului.

Informatii precontractuale

Creditorul (sau intermediarul de credit) trebuie sa furnizeze consumatorului informatiile necesare care sa ii permita comparatia intre mai multe oferte pentru a putea lua o decizie informata cu privire la eventuala incheiere a unui contract.

Informatiile furnizate de creditor trebuie facute:

– cu suficient timp inainte, dar nu cu mai putin de 15 zile inainte ca un consumator sa incheie un contract de credit sau sa accepte o oferta;

Informatiile creditorului trebuie sa cuprinda:

– tipul de credit;

– identitatea si adresa sediului creditorului;

– valoarea totala a creditului;

– durata contractului de credit;

– bunul si pretul de achizitie al creditului (in cazul unui credit acordat sub forma unei amanari la plata);

– rata dobanzii aferente creditului;

– conditiile de aplicare a ratei dobanzii aferente creditului;

– dobanda anuala efectiva si valoarea totala platibila de catre consumator;

– efectele aplicarii unor mecanisme de tragere;

– suma, numarul si frecventa platilor care vor fi efectuate de catre consumator;

– comisioanele de administrare ale conturilor;

– taxele, onorariile si costurile pe care consumatorul trebuie sa le plateasca;

– obligatia unui serviciu accesoriu, in special o asigurare;

– rata dobanzii aplicabile in cazul ratelor restante;

-garantiile solicitate;

– dreptul de retragere si de rambursare anticipata;

– dreptul de a fi informat asupra rezultatului evaluarii bonitatii consumatorului;

– dreptul consumatorului de a primi la cerere si gratuit un exemplar al proiectului de contract de credit;

– perioada in care informatiile au forta juridica obligatorie pentru creditor.

Creditorii mai datoreaza si explicatii corespunzatoare, potrivit carora consumatorul poate evalua daca contractul corespunde nevoilor sale si situatiei sale financiare.

„Explicatiile corespunzatoare” trebuie sa cuprinda:

– explicarea informatiilor precontractuale;

– caracteristicile esentiale ale produselor propuse;

– explicarea costurilor ce fac parte din costul total al creditului;

– consecintele neplatii din partea consumatorului.

In momentul depunerii actelor (dosarului complet) consumatorul primeste:

 1. Adresa confirmare primire documente;
 2. Document cu informatiile generale;
 3. Document cu informatiile personalizate – FEIS (prin care este informat referitor la drepturile, obligatiile si conditiile esentiale de acordare a creditului); Informatiile personalizate sunt oferite: a) fara intarzieri nejustificate, dar nu mai mult de 10 zile calendaristice, dupa ce consumatorul a furnizat informatiile necesare cu privire la nevoile sale, situatia sa financiara si preferintele; b) in timp util, inainte ca orice consumator sa fie obligat printr-un contract de credit sau o oferta, dar nu mai putin de 15 zile calendaristice inainte de acceptarea unei oferte sau semnarea unui contract, astfel incat consumatorul sa aiba suficient timp pentru a compara ofertele, a evalua implicatiile acestora si a lua o decizie in cunostinta de cauza;
 4. Nota cu explicatii cu privire la contractul de credit;
 5. Ghidul clientului-Termeni si conditii;
 6. Draft-model contract de credit; cel tarziu in momentul prezentarii unei oferte irevocabile pentru creditor.

II.Etapa analizarii solicitarii de catre societatea creditoare

In urma introducerii solicitarii pentru obtinerea unui imprumut si a completarii dosarului cu actele solicitate, reprezentatii institutiei creditoare analizeaza solicitarea de credit pe baza procedurii interne de creditare si pot acorda consumatorului suma solicitata, o suma mai mica sau pot respinge solicitarea privind acordarea unui credit.

III.Etapa informarii consumatorului despre aprobarea sau respingerea solicitarii de credit

In ipoteza in care institutia creditoare aproba solicitarea consumatorului, reprezentantii acesteia ii vor transmite raspunsul si vor mentine legatura cu acesta in vederea completarii dosarului de credit, atunci cand este cazul cu actele solicitate, in vederea semnarii documentatiei de credit si accesarea imprumutului. Ulterior aprobarii cererii de credit, in cazul in care clientul solicita modificarea anumitor clauze contractuale fata de cele prezentate in draftul contractului transmis clientului la depunerea dosarului de credit, se procedeaza la negocierea clauzelor contractuale

In ipoteza in care institutia creditoare aproba o suma mai mica decat cea solicitata de catre consumator, reprezentatii acesteia ii vor comunica decizia luata si vor astepta raspunsul din partea consumatorului. In cazul in care acesta este dispus sa accepte suma aprobata, se va proceda in continuare la completarea dosarului de credit in vederea semnarii documentatiei de credit si accesarea imprumutului.

In ultima ipoteza in care institutia creditoare respinge solicitarea de credit, decizia acesteia motivata este transmisa consumatorului prin intermediul reprezentantilor institutiei.

IV.Etapa semnarii

In situatia in care consumatorului ii este aprobata solicitarea de credit si acesta accepta conditiile, pana la semnarea documentatiei de credit se completeaza dosarul cu toate actele solicitate.

Contractul de credit specifica in mod clar si concis urmatoarele:

 1. a) tipul de credit;
 2. b) identitatea si adresa sediului social si a punctului de lucru/adresa de domiciliu a partilor contractante, inclusiv numarul de telefon, fax, adresa de e-mail. precum si, dupa caz, identitatea si adresa sediului social si/sau a punctului de lucru ori, dupa caz, adresa de domiciliu a intermediarilor de credit implicati, inclusiv numarul de telefon, fax, adresa de e-mail;
 3. c) durata contractului de credit;
 4. d) valoarea totala a creditului si conditiile care reglementeaza tragerea creditului;
 5. e) in cazul unui credit acordat sub forma unei amanari la plata pentru un anumit bun, bunul respectiv si pretul de achizitie al acestuia;
 6. f) rata dobanzii aferente creditului si tipul acesteia, fixa sau variabila;
 7. g) conditiile care guverneaza aplicarea ratei dobanzii aferente creditului, formula completa de calcul a acesteia, precum si termenele, conditiile si procedura pentru modificarea ratei dobanzii aferente creditului si, in cazul in care se aplica rate diferite ale dobanzii aferente creditului in circumstante diferite, informatiile prevazute anterior privind toate ratele dobanzii aplicabile;
 8. h) in cazul creditelor acordate in valuta, cursul de schimb valabil la momentul incheierii contractului intre moneda contractului de credit si moneda nationala;
 9. i) dobanda anuala efectiva si valoarea totala platibila de catre consumator, calculate la momentul incheierii contractului de credit; se mentioneaza toate ipotezele folosite pentru calcularea acestei rate;
 10. j) suma, numarul si frecventa platilor care urmeaza sa fie efectuate de catre consumator si, dupa caz, ordinea in care se vor efectua platile, in scopul rambursarii, pentru diferitele solduri restante cu rate diferite ale dobanzii aferente creditului;
 11. k) in cazul rambursarii in rate a valorii totale a creditului, dreptul consumatorului de a primi, la cerere si gratuit, in orice moment pe intreaga durata a contractului de credit, pe hartie sau pe alt suport durabil, conform deciziei consumatorului, un tabel de amortizare/grafic de rambursare, precum si o copie a contractului de credit;
 12. l) in cazul in care costurile si dobanzile trebuie platite fara a se rambursa nicio parte din valoarea totala a creditului, un extras care arata perioadele si conditiile pentru plata dobanzii si a oricaror costuri aferente creditului;
 13. m) costurile de administrare ale unuia sau mai multor conturi care inregistreaza atat operatiunile de plata, cat si tragerile din credit, cu exceptia cazului in care deschiderea unui cont este optionala, costurile pentru utilizarea unui mijloc de plata atat pentru operatiuni de plata, cat si pentru trageri din credit, orice alte costuri rezultand din contractul de credit, precum si conditiile in care aceste costuri pot fi modificate;
 14. n) rata dobanzii, in cazul platilor restante, aplicabila la data incheierii contractului de credit si masurile pentru ajustarea acesteia si, dupa caz, orice costuri datorate in caz de neplata;
 15. o) o avertizare privind consecintele neefectuarii platilor; contractul de credit va contine obligatoriu o prevedere prin care consumatorul este atentionat despre raportarea la Biroul de credit, Centrala Riscurilor de Credit si/sau la alte structuri asemanatoare existente, precum si cu privire la termenul in care se fac aceste raportari, in cazul in care acesta intarzie cu achitarea ratelor datorate;
 16. p) dupa caz, o mentiune potrivit careia va fi necesara plata unor taxe, onorarii si costuri in legatura cu incheierea, publicitatea si/sau inregistrarea contractului de credit si a documentelor accesorii acestuia, inclusiv taxele notariale;
 17. q) garantiile si tipul de asigurare necesara;
 18. r) dreptul de rambursare anticipata si procedura de rambursare anticipata;
 19. s) procedura care trebuie urmata in exercitarea dreptului de a solicita incetarea contractului de credit;
 20. s) daca exista sau nu un mecanism extrajudiciar de reclamatie si despagubire pentru consumator si, in caz afirmativ, modalitatile de acces la acesta;
 21. t) alte conditii si clauze contractuale;
 22. t) datele de contact ale Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru adresarea de petitii.

Toate informatiile de mai sus sunt prevazute in contract, fara a se face trimitere la conditiile generale de afaceri ale creditorului, la lista de tarife si comisioane sau la orice alt inscris.Pentru autentificarea contractului de ipoteca imobiliara aferent contractului de credit, biroul notarial va solicita emiterea extrasului de autentificare. Semnarea contractului de credit si contractului de ipoteca poate avea loc cel mai devreme in ziua eliberarii/receptionarii extrasului de autentificare. Dupa semnarea contractului de credit si contractului de ipoteca, se solicita intabularea dreptului de ipoteca in favoarea societatii creditoare.

3.2. Administrarea contractului de credit

Dupa semnarea documentatiei de credit, suma solicitata se pune la dispozitia clientului iar contractul de credit trece in administrare.

In situatia in care documentatia de credit a fost semnata si clientul se razgandeste, acesta beneficiaza de un drept de retragere, in sensul in care are la dispozitie un termen de 14 zile calendaristice de la data incheierii contractului de credit in care se poate retrage din contract fara a invoca motive. In situatia in care clientul isi exercita acest drept, are obligatia sa inregistreze la sediul Creditoarei, inainte de expirarea termenului de 14 zile calendaristice o notificare scrisa, pe suport de hartie privind decizia sa de exercitare a dreptului de retragere din contractul de credit si sa restituie institutiei financiare de la care a contractat creditul, fara nici o intarziere nejustificata si nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data expedierii notificarii privind retragerea, creditul sau partea din credit trasa si dobanda aferenta de la data la care creditul sau partea respectiva din credit a fost restituita.

Pentru creditul acordat, creditorul poate percepe numai: comision de analiza dosar, comision de administrare credit sau comision de administrare cont curent, costuri aferente contractelor de asigurare incheiate si, dupa caz, dobanda penalizatoare, alte costuri aferente creditului respectiv percepute de terti, precum si un comision unic pentru servicii prestate la cererea consumatorilor. Comisionul de analiza dosar si cel unic vor fi stabilite in suma fixa, aceeasi suma fiind perceputa tuturor consumatorilor cu acelasi tip de credit, in cadrul aceleiasi institutii, pentru credite acordate in aceeasi perioada de timp. Comisionul de administrare se percepe pentru monitorizarea/inregistrarea/efectuarea de operatiuni de catre creditor in scopul utilizarii/rambursarii creditului acordat consumatorului. In cazul in care acest comision se calculeaza ca procent, acesta va fi aplicat la soldul curent al creditului. Comisionul de administrare va fi stabilit intr-un cuantum care sa reflecte in mod exclusiv costurile efective si justificabile suportate de creditor pentru prestarea serviciilor. Comisionul unic va fi stabilit intr-un cuantum care sa reflecte in mod exclusiv costurile suportate de creditor pentru furnizarea serviciului prestat la cererea consumatorului.

Calculul ratei lunare a dobanzii/comisioanelor se va face: a) fie pe baza anului calendaristic de 365 sau 366 de zile in cazul anului bisect, luand in calcul la numaratorul fractiei formulei, numarul efectiv de zile cuprins intre scadente, iar la numitorul aceleiasi fractii, 365 sau 366 de zile, dupa caz; b) fie luand in calcul la numaratorul fractiei numarul 30 zile, iar la numitorul fractiei numarul 360.

Pe parcursul derularii creditului se pot incheia acte aditionale la contractele de credit, pe baza solicitarilor clientilor cu contracte de credit in derulare sau urmare a diverselor modificari ale clauzelor/conditiilor contractuale initiale in perioada de administrare a creditului. Contractul de credit produce efecte pana la rambursarea creditului si a dobanzilor, pe cale amiabila sau prin executarea silita a garantiilor pe care consumatorul le-a constituit in favoarea societatii creditoare.

In baza reglementarilor legale in vigoare, debitorii pot rambursa oricand creditul contractat.

3.3.Finalizarea contractului de credit

Contractul de credit inceteaza de drept la data la care clientul a achitat toate obligatiile de plata pe care le avea fata de institutia creditoare.

Contractul de credit poate inceta anterior datei stabilite prin contractul de credit, in situatia in care clientul ramburseaza anticipat creditul contractat, achitand toate obligatiile de plata care sunt in sarcina acestuia.

Consumatorul are dreptul, in orice moment, sa isi indeplineasca integral sau partial obligatiile care ii revin in temeiul unui contract de credit inainte de incetarea acestuia. In acest caz, consumatorul are dreptul la o reducere a costului total al creditului, aceasta reducere constand in dobanda si costurile aferente sumei rambursate anticipat pentru perioada dintre data rambursarii anticipate si data prevazuta pentru incetarea contractului de credit.

Dreptul consumatorului de a rambursa anticipat nu poate fi conditionat de plata unei anumite sume minime sau de un anumit numar de rate.

In cazul rambursarii anticipate partiale, consumatorul are dreptul sa aleaga intre:

 1. a) mentinerea valorii ratei lunare si diminuarea perioadei de creditare initiale;
 2. b) diminuarea valorii ratei lunare si mentinerea perioadei de creditare initiale;
 3. c) diminuarea valorii ratei lunare si diminuarea perioadei de creditare initiale.

Creditorul nu are dreptul sa aplice penalizari, sa perceapa compensatie sau orice alte costuri de la consumator in cazul rambursarii anticipate.

In situatia in care creditul este rambursat anticipat si exista un contract de asigurare atasat creditului, consumatorul poate opta fie pentru mentinerea in vigoare a contractului de asigurare, cu incheierea unui act aditional in vederea schimbarii beneficiarului asigurarii, fie pentru incetarea valabilitatii acestuia, cu posibilitatea restituirii diferentei de prima aferenta perioadei ramase, conform prevederilor conditiilor de asigurare.

In situatia in care un consumator urmareste sa-si indeplineasca obligatiile in temeiul unui contract de credit inainte ca acesta sa inceteze de drept, creditorul furnizeaza consumatorului fara intarziere, dupa primirea solicitarii, pe hartie sau pe alt suport durabil, informatiile necesare pentru analizarea optiunii respective. Aceste informatii cuprind cel putin cuantificarea implicatiilor pe care le are pentru consumator indeplinirea obligatiilor inainte de expirarea contractului de credit si o evidentiere clara a oricaror ipoteze utilizate.

La incetarea contractului de credit, institutia creditoare va elibera adresa de confirmare a stingerii obligatiilor de plata provenite din contractul de credit si va semna declaratia autentica de radiere a drepturilor de ipoteca imobiliara data de catre reprezentantul respectivei institutii in fata notarului public colaborator.

4.Consecintele neachitarii obligatiilor de plata si riscurile asumate de debitori.

In timpul derularii contractului de credit pot aparea o serie de situatii neprevazute, consumatorii putand intampina dificultati economico-financiare pe care pot sau nu sa le depaseasca, de accea consumatoriii trebuie sa inteleaga pe deplin amploarea si implicatiile deciziei de a contracta un credit de consum, in special cand acest credit este garantat cu ipoteca imobiliara, cu scopul de a evita situatia in care, din cauza neplatii obligatiilor asumate prin contractul de credit, ajung in executare silita. Prin urmare, in situatia in care dupa incheierea unui contract de credit de consum cu garantie imobiliara, clientul nu isi respecta obligatiile asumate prin respectivul contract, institutia creditoare, in conditiile legii, are dreptul de a proceda la executarea silita a bunurilor clientului, incepand cu executarea silita a imobilului cu care a garantat imprumutul.

De cele mai multe ori exista posibilitatea de redresare a clientilor pe parcursul derularii contractului de credit, institutiile financiare ajutandu-si clientii prin acordarea unor serii de facilitati daca acestia coopereaza si comunica constant cu reprezentantii institutiei financiare. Situatiile in care se ajunge iremediabil la executarea silita a imobilului adus in garantie se datoreaza inclusiv lipsei de comunicare dintre consumatori si reprezentantii institutiei respective in vederea identificarii de solutii posibile (de cele mai multe ori consumatorii intrerup comunicarea cu institutia financiara atunci cand au probleme financiare si nu isi pot indeplini corespunzator obligatiile asumate prin contractul de credit). Politica de relationare cu consumatorii presupune furnizarea de informatii adecvate, precum si acordarea de sprijin debitorilor care se afla in dificultate de plata. Orice interactiune dintre creditor si consumator, in legatura cu dificultatea de plata a acestuia respecta pastrarea confidentialitatii oricaror informatii referitoare la relatia contractuala stabilita. Cu un consumator aflat in dificultate de plata, se mentine un nivel de contact si de comunicare proportional cu cerintele de informare, si nu excesiv. Consumatorilor care se afla in dificultate de plata li se acorda sprijin si urmatoarele informatii:a) numarul de plati neefectuate sau efectuate partial;b) suma totala a platilor intarziate;c) costurile asociate platilor intarziate;d) importanta cooperarii consumatorului cu creditorul pentru a rezolva situatia.e) informatii cu privire la consecintele platilor neefectuate, incluzand dobanzile penalizatoare si posibila pierdere a proprietatii; f) informatii despre drepturile consumatorului aflat in astfel de situatii. Debitorului aflat in intarziere de plata i se transmit notificari si comunicari de plata in functie de zilele de intarziere. Solutiile oferite de creditor pot include: a) refinantarea totala sau partiala a contractului de credit; b) prelungirea duratei contractului de credit; c) amanarea platii sumei totale sau partiale pentru o perioada; d) schimbarea ratei dobanzii; e) consolidarea mai multor credite care poate oferi un termen mai lung de creditare si o rata mai mica; f) rescadentarea ratelor; g) reesalonarea ratelor; h) conversia creditelor. Solutiile oferite nu pot include: a) modificarea in sens crescator a dobanzii, sau dupa caz a ratei dobanzii fixe, introducerea comisioanelor, precum si introducerea unor elemente noi de cost prin acte aditionale intocmite pentru acordarea de rescadentari, reesalonari, perioade de gratie acordate la solicitarea debitorului; b) o reevaluare a bunului adus in garantie si, de asemenea, nu impun o alta garantie, decat la solicitarea expresa a consumatorului. Propunerile de restructurare trebuie sa fie realizabile si rezonabile, formulate in mod clar si fara ambiguitati, astfel incat debitorul sa inteleaga pe deplin efectele care decurg din acestea. Creditorul nu va initia sau nu va continua proceduri judiciare, atata timp cat clientul isi respecta conditiile stabilite pentru restructurarea imprumutului. In ipoteza in care consumatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contractul de credit, institutia financiara poate executa silit imobilul adus in garantie, indiferent ca respectivul imobil reprezinta sau nu locuinta consumatorului. Prin urmare este important sa se constientizeze de catre consumatori posibilitatea reala de a-si pierde locuinta prin executarea silita a acesteia conform prevederilor legale in vigoare. In situatia in care a inceput executarea silita a garantiei, imobilul este scos la licitatie publica si orice persoana interesata de achizitionarea imobilului se poate inscrie la licitatie pentru a cumpara imobilul in cauza.

In practica se observa o crestere a consumatorilor care intampina dificultati in rambursarea creditelor contractate intr-o moneda straina, din cauza fluctuatiilor pe care rata de schimb valutar le-a inregistrat pe perioada derularii contractelor de credit. Este important ca in cazul in care consumatorul alege contractarea unui credit de consum intr-o alta moneda decat cea in care obtine venituri sa ia in calcul si sa inteleaga fluctuatiile pe care rata de schimb valutar le poate inregistra intr-o perioada de timp indelungata. Cum fluctuatiile ratei de schimb valutar nu pot fi prevazute, consumatorul trebuie sa isi ia masuri de siguranta si sa analizeze daca, isi poate respecta obligatiile asumate prin contractul de credit. Debitorul poate converti, oricand pe parcursul relatiei contractuale, contractul de credit intr-o moneda alternativa pe baza unei cereri scrise. Creditorul transmite oferta sa debitorului in cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 15 zile calendaristice de la data inregistrarii cererii. Creditorul pune la dispozitia debitorului, la momentul solicitarii conversiei creditului, o simulare privind graficul de plati, atat in moneda contractului (euro) cat si in moneda de conversie (lei). Modificarea se va face prin acte aditionale convenite cu creditorul, fara costuri respectiv comisioane percepute de creditor sau alte garantii din partea debitorului. Cursul de schimb la care se efectueaza conversia este cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei in ziua solicitarii conversiei. Se interzice incheierea unui nou contract de credit ca urmare a efectuarii conversiei, cu exceptia cazului in care debitorul solicita in mod expres acest lucru. Creditorul se asigura ca, debitorul este avertizat periodic (in legatura cu o crestere a cuantumului total platibil de catre debitor, cu dreptul de conversie intr-o moneda alternativa si conditiile in care se poate efectua acesta) cel putin in cazurile in care valoarea totala platibila de debitor care ramane de rambursat sau al ratelor periodice variaza cu mai mult de 20% (in raport cu valoarea la care s-ar ridica daca s-ar aplica cursul de schimb de la momentul incheierii contractului) intre moneda contractului de credit si moneda nationala.

Orice neintelegere rezultand din interpretarea si/sau executarea contractului de credit se rezolva, pe cat posibil pe cale amiabila. In cazul in care o solutie amiabila nu este posibila, debitorul/ constituitorul garantiei are dreptul de a initia actiuni in justitie impotriva Creditoarei daca apreciaza ca aceasta a incalcat dispozitiile legale, precum si de a sesiza Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor. Primirea sesizarilor si reclamatiilor de la consumatori se face la sediile Comisariatelor Regionale/Judetene pentru Protectia Consumatorilor sau la Comisariatul pentru Protectia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti, in functie de raza teritoriala in care isi desfasoara activitatea operatorul economic reclamat. Reclamatiile si sesizarile se fac in format scris sau in format electronic, sau se depun personal. (http://www.anpc.gov.ro/ ).

Material furnizat de Easy Credit 4 All IFN S.A.

(in conformitate cu art.4, alin.2, OUG 52/2016

privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori)