SUNA ACUM – 0751 565 565
031.438.20.50 – contact@easycredit.ro
031.438.20.16 – NUMAR DE TELEFON DEDICAT PENTRU APLICAREA ORDONANTEI DE URGENTA Nr.37/2020

 

1 BROSURA PRIVIND INFORMAREA CONSUMATORILOR DESPRE PROCESUL DE ACORDARE A CREDITELOR DE CONSUM GARANTATE CU IPOTECA IMOBILIARA

 

Cuprins:

1. Scopul brosurii

2. Explicare termeni utilizati

3. Prezentarea procesului de acordare si de monitorizare a creditului;

   3.1. Etape parcurse in vederea acordarii creditului;

   3.2. Administrarea contractului de credit

   3.3. Finalizarea contractului de credit

   3.4. Consecintele neachitarii obligatiilor de plata si riscurile asumate de catre consumatori.

1. Scopul:

   In contextul unei continue dezvoltari a circuitului civil, cu o deosebita preocupare pentru cadrul juridic al circuitului pe care un contract de credit (si in special un contract de credit de consum garantat cu o ipoteca imobiliara) il are, creditorii trebuie sa vina in sprijinul consumatorilor cu informatii utile despre produsele financiare (creditele de consum) garantate cu ipoteca imobiliara, astfel incat in situatia in care consumatorul doreste sa contracteze un astfel de credit, acesta sa fie constient si deplin informat despre toate consecintele si implicatiile de natura juridica si financiara pe care un astfel de contract le presupune.

Informeaza-te, e dreptul tau!

Intrebari frecvente:

Ce este un credit de consum cu garantie imobiliara?

• Ce conditii trebuie sa indeplinesc pentru a obtine un credit?

• Ce obligatii am dupa semnarea unui contract de credit?

• Ce se intampla daca nu imi platesc ratele de credit?

 

2.Explicare termeni utilizati:

Contract de credit de consum garantat cu ipoteca imobiliara – contractul incheiat intre creditor si debitor, prin care creditorul se obliga sa puna la dispozitia debitorului o suma de bani cu titlu de imprumut, iar debitorul se obliga sa restituie suma imprumutata si costurile aferente in cadrul perioadei de creditare stabilita de comun acord. In vederea semnarii contractului de credit de consum garantat cu ipoteca imobiliara, debitorul garanteaza restituirea integrala a imprumutului cu un bun imobil, proprietatea personala a clientului sau a unei alte persoane care garanteaza imprumutul solicitat.

Client eligibil – persoana fizica sau juridica care indeplineste conditiile stabilite prin procedurile interne de institutia financiara, in vederea accesarii imprumutului solicitat. Client cu contract finalizat -fost client al institutiei financiare, care a achitat in intregime imprumutul contractat si obligatiile de plata aferente.

Client aflat in executare silita – client impotriva caruia a fost declansata procedura de executare silita. Conversia (in cadrul unui contract de credit) - operatiunea de schimbare a monedei creditului. Costul total al creditului - toate costurile, inclusiv dobanda, comisioanele, taxele si orice alt tip de costuri pe care trebuie sa le suporte consumatorul in legatura cu contractul de credit si care sunt cunoscute de catre creditor (exceptie: taxele notariale, costurile privind efectuarea formalitatilor de publicitate si costurile pentru servicii accesorii aferente contractului de credit necunoscute de creditor in momentul incheierii contractului).

Constituitor al ipotecii – garant (în cadrul contractului de credit) - persoana specificata ca atare in Contract, precum si succesorii si cesionarii sai in drepturi si care se obliga sa execute obligatiile asumate de Imprumutat prin Contract, in mod solidar si indivizibil, cu renuntarea expresa la beneficiul de diviziune si discutiune.

Creanta - actul prin care se constata dreptul creditorului de a primi o suma de bani de la debitor. Creanta constituie un activ pentru creditor si un pasiv pentru debitor (datorie). De asemenea, notiunea de „creanta” reprezinta un drept pe care îl are creditorul asupra sumei de bani ce i se datorează sau/si titlul, înscrisul care constata acest drept.

Credit - imprumutul pus la dispozitia Debitorului de catre Creditor, la termenele si in conditiile negociate de parti, prevazute in contractul de credit.

Credit de consum - orice alt credit în afara creditului pentru investiţii imobiliare (exemple: credite de nevoi personale, auto, studii, servicii medicale, etc). Creditele de consum se impart in doua categorii: negarantate si garantate cu ipoteca pe un bun imobil. In cadrul Societatii, „creditul de consum” are intelesul unui imprumut acordat pe o perioada initiala maxima de 5 ani, in vederea satisfacerii nevoilor financiare ale clientului si pentru care nu se solicita justificarea modului de utilizare a banilor.

Creditor - persoana care, in cadrul unui raport juridic obligational, este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate: de a da, de a face ori de a nu face ceva. Creditorul este titular al dreptului de creanta si subiectul activ in raportul de obligatie, debitorul fiind subiect pasiv. In raporturile juridice care deriva din contracte bilaterale sau sinalagmatice, fiecare dintre parti cumuleaza calitatea de creditor si de debitor, drepturile uneia gasindu-si corespondent in obligatiile celeilalte parti.

Creditor chirografar - creditor a carui creanta este asigurata prin dreptul de gaj general asupra patrimoniului debitorului, fara a avea vreo garantie reala sau personala individualizata.

Data Scadenta – in cadrul unui contract de credit, data scadenta reprezinta data la care o obligatie de plata a consumatorului in temeiul documentatiei de credit semnata devine exigibila si la care clientul este de drept in intarziere pentru orice obligatie de plata fata de Creditoare incluzand, fara a se limita la: datele de plata ale dobanzilor, ratelor, costurilor, etc., prevazute in Contractul de credit; scadenta anticipata declarata de Creditoare; data scadentei finale pentru restituirea creditului.

Dobanda remuneratorie – reprezinta pretul “folosintei” imprumutului acordat de catre societatea creditoare consumatorului, constand intr-o suma de bani, achitata lunar, pana la rambursarea integrala a imprumutului, calculata pentru perioada anterioara implinirii termenului scadentei obligatiei.

Dobanda penalizatoare – dobânda datorată institutiei financiare de la care a fost contractat imprumutul în caz de întârziere la plată a obligaţiilor asumate prin contract, sub forma de rata procentuala aplicata doar asupra principalului.

Documentatie de credit – totalitatea documentelor cerute de institutia creditoare pentru acordarea imprumutului solicitantului persoana fizica sau juridica, contractul de credit, actele aditionale la contract, documentatia de garantie si orice alt contract, cerere sau alt document accesoriu acestora, precum si actele care au stat la baza intocmirii lor.

Dreptul de retragere - (in cadrul unui contract de credit) – prerogativa imprumutatului de a opta pentru retragerea din contractul de credit intr-un anumit termen si in anumite conditii, fara a invoca motive.

Debitor - persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani cu titlu de imprumut de la societatea creditoare si care are obligatia de a o restitui la un anumit termen, stabilit de comun acord intre parti, impreuna cu dobanzile aferente.

Debitor urmarit – debitor impotriva caruia a fost declansata procedura de executare silita a garantiilor instituite in favoarea Creditoarei, in vederea recuperarii debitului restant, ca urmare a neonorarii/nerespectarii obligatiei de plata.

Declaratie de radiere - declaratie autentificata de catre notarul public, prin care Creditorul declara faptul ca este de acord cu radierea ipotecii constituita asupra imobilului adus in garantie, avand in vedere rambursarea integrala a imprumutului si obligatiilor de plata aferente, de catre debitor.

Diferente de curs de valutar - diferenta ce apare cand exista o modificare a cursului de schimb intre data efectuarii tranzactiei si data decontarii oricaror elemente monetare ce rezulta dintr-o tranzactie in valuta.

Dobanda anuala efectiva - costul total al creditului pentru consumator, exprimat ca procent anual din valoarea totala a creditului, inclusiv Costul Total al Creditului. DAE, este egală, pe o perioadă de un an, cu valoarea actuală a tuturor angajamentelor (trageri, rambursăriși costuri), viitoare sau prezente, convenite de creditor și de consummator si este calculată în conformitate cu formula matematică stabilită de de Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2008”, prevazuta in Anexa 1 din OUG 50/2010 si din OUG 52/2016.

Exigibil – creanţa cu scadenţa împlinită, deci a cărei executare benevola sau silită, poate fi cerută de către creditor.

Garant - persoana fizica care se angajeaza fata de Creditor sa plateasca datoria debitorului in cazul incapacitatii de plata a acestuia din urma.

Garantie eligibila – imobil care indeplineste conditiile prevazute de procedura interna de creditare a institutiei financiare de la care consumatorul doreste contractarea unui credit de consum garantat cu ipoteca imobiliara.

Grafic de rambursare (în cadrul unui contract de credit) - reprezentarea esalonarii in timp a rambursarii sumelor utilizate din Credit de catre Imprumutat si a platii dobanzilor aferente, specificand suma de plata si Data Scadentei. Graficul de Rambursare se actualizeaza conform prevederilor Contractului si face parte integranta din Contractul de credit, in forma sa initiala sau actualizata.

Imobil – reprezinta un teren liber sau ocupat de constructii, o constructie, un apartament situat intro cladire cu destinatie de locuinta/spatiu comercial, care apartine unuia sau mai multor proprietari.

Rata lunara - suma stabilita de societatea creditoare de comun acord cu clientul, in urma negocierilor directe dintre acestia, cu ocazia incheierii contractului de credit, pe care clientul urmeaza sa o plateasca lunar pentru a rambursa creditul contractat. De regula exista 2 variante de compunere a ratei lunare, in functie de optiunea clientului cu privire la modalitatea de rambursare a creditului: rata lunara formata doar din dobanda remuneratorie fixa; rata lunara formata din rata de principal + rata fixa de dobanda remuneratorie.

Rambursare anticipata – restituire inainte de termenul stabilit in graficul de rambursare a unei parti din principal (rambursare anticipata partiala) sau chiar a principalului integral (rambursare anticipata integrala). Legislatia in vigoare permite creditorilor, care aplica la credit dobanda remuneratorie fixa, sa ceara un comision de rambursare anticipata, in valoare de maxim 1% din valoarea creditului rambursat anticipat.

 

3. Prezentarea procesului de acordare si de monitorizare a creditului;

 

                                                                  3.1.Etape parcurse in vederea acordarii creditului.

  In vederea acordarii unui credit de consum garantat cu ipoteca imobiliara sunt o serie de etape pe care consumatorul trebuie sa le parcurga.

 

I. Etapa introducerii solicitarii

Consumatorul care doreste obtinerea unui imprumut va face o cerere de credit pe care o va inainta institutiei financiare de la care doreste contractarea creditului si va depune documentele solicitate in vederea analizarii solicitarii de credit. In aceasta etapa se va analiza din partea institutiei creditoare eligibilitatea clientului si a imobilului adus in garantie. Daca clientul intruneste conditiile institutiei creditoare pe care a ales-o si se incadreaza in categoria clientilor eligibili, se va analiza in continuare imobilul pe care consumatorul il propune drept garantie si se va proceda la transmiterea solicitarii spre analiza si aprobare departamentelor avizate. In functie de veniturile consumatorului, garantia prezentata si suma solicitata, un reprezentant al institutiei financiare va efectua o serie de calcule de incadrare a consumatorului in suma solicitata, astfel incat in functie de veniturile, cheltuielile acestuia si suma solicitata sa poata sustine rata de credit pe care consumatorul o va avea de platit in ipoteza contractarii imprumutului. In aceasta etapa de introducere a solicitarii, reprezentantii institutiei financiare au obligatia de a explica consumatorului implicatiile financiare si juridice pe care contractarea unui credit le poate avea asupra veniturilor si bunurilor consumatorului.

 

Informaţii precontractuale

Creditorul (sau intermediarul de credit) trebuie să furnizeze consumatorului informaţiile necesare care să îi permită comparaţia între mai multe oferte pentru a putea lua o decizie informată cu privire la eventuala încheiere a unui contract.

Informaţiile furnizate de creditor trebuie făcute:

- cu suficient timp înainte, dar nu cu mai puţin de 15 zile înainte ca un consumator să încheie un contract de credit sau să accepte o ofertă;

Informaţiile creditorului trebuie să cuprindă:

- tipul de credit;

- identitatea şi adresa sediului creditorului;

- valoarea totală a creditului;

- durata contractului de credit;

- bunul şi preţul de achiziţie al creditului (în cazul unui credit acordat sub forma unei amânări la plată);

- rata dobânzii aferente creditului;

- condiţiile de aplicare a ratei dobânzii aferente creditului;

- dobânda anuală efectivă şi valoarea totală plătibilă de către consumator;

- efectele aplicării unor mecanisme de tragere;

- suma, numărul şi frecvenţa plăţilor care vor fi efectuate de către consumator;

- comisioanele de administrare ale conturilor;

- taxele, onorariile şi costurile pe care consumatorul trebuie să le plătească;

- obligaţia unui serviciu accesoriu, în special o asigurare;

- rata dobânzii aplicabile în cazul ratelor restante;

-garanţiile solicitate;

- dreptul de retragere şi de rambursare anticipată;

- dreptul de a fi informat asupra rezultatului evaluării bonităţii consumatorului;

- dreptul consumatorului de a primi la cerere şi gratuit un exemplar al proiectului de contract de credit;

- perioada în care informaţiile au forţă juridică obligatorie pentru creditor.

Creditorii mai datorează şi explicaţii corespunzătoare, potrivit cărora consumatorul poate evalua dacă contractul corespunde nevoilor sale şi situaţiei sale financiare

„Explicaţiile corespunzătoare" trebuie să cuprindă:

- explicarea informaţiilor precontractuale;

- caracteristicile esenţiale ale produselor propuse;

- explicarea costurilor ce fac parte din costul total al creditului;

- consecinţele neplăţii din partea consumatorului.

 

In momentul depunerii actelor (dosarului complet) consumatorul primeste:

1. Adresa confirmare primire documente;

2. Document cu informatiile generale;

3. Document cu informatiile personalizate - FEIS (prin care este informat referitor la drepturile, obligatiile si conditiile esentiale de acordare a creditului); Informațiile personalizate sunt oferite: a) fără întârzieri nejustificate, dar nu mai mult de 10 zile calendaristice, după ce consumatorul a furnizat informațiile necesare cu privire la nevoile sale, situația sa financiară și preferințele; b) în timp util, înainte ca orice consumator să fie obligat printr-un contract de credit sau o ofertă, dar nu mai puțin de 15 zile calendaristice înainte de acceptarea unei oferte sau semnarea unui contract, astfel încât consumatorul să aibă suficient timp pentru a compara ofertele, a evalua implicațiile acestora și a lua o decizie în cunoștință de cauză;

4. Nota cu explicatii cu privire la contractul de credit;

5. Draft-model contract de credit; cel tarziu in momentul prezentarii unei oferte irevocabile pentru creditor.

II. Etapa analizarii solicitarii de catre societatea creditoare

In urma introducerii solicitarii pentru obtinerea unui imprumut si a completarii dosarului cu actele solicitate, reprezentatii institutiei creditoare analizeaza solicitarea de credit pe baza procedurii interne de creditare si pot acorda consumatorului suma solicitata, o suma mai mica sau pot respinge solicitarea privind acordarea unui credit.

III. Etapa informarii consumatorului despre aprobarea sau respingerea solicitarii de credit

In ipoteza in care institutia creditoare aproba solicitarea consumatorului, reprezentantii acesteia ii vor transmite raspunsul si vor mentine legatura cu acesta in vederea completarii dosarului de credit, atunci cand este cazul cu actele solicitate, in vederea semnarii documentatiei de credit si accesarea imprumutului. Ulterior aprobarii cererii de credit, in cazul in care clientul solicita modificarea 7 anumitor clauze contractuale fata de cele prezentate in draftul contractului transmis clientului la depunerea dosarului de credit, se procedeaza la negocierea clauzelor contractuale In ipoteza in care institutia creditoare aproba o suma mai mica decat cea solicitata de catre consumator, reprezentatii acesteia ii vor comunica decizia luata si vor astepta raspunsul din partea consumatorului. In cazul in care acesta este dispus sa accepte suma aprobata, se va proceda in continuare la completarea dosarului de credit in vederea semnarii documentatiei de credit si accesarea imprumutului. In ultima ipoteza in care institutia creditoare respinge solicitarea de credit, decizia acesteia motivata este transmisa consumatorului prin intermediul reprezentantilor institutiei.

IV. Etapa semnarii

In situatia in care consumatorului ii este aprobata solicitarea de credit si acesta accepta conditiile, pana la semnarea documentatiei de credit se completeaza dosarul cu toate actele solicitate.

Contractul de credit specifică în mod clar şi concis următoarele:

a) tipul de credit;

b) identitatea şi adresa sediului social şi a punctului de lucru/adresa de domiciliu a parților contractante, inclusiv numărul de telefon, fax, adresa de e-mail, precum şi, după caz, identitatea şi adresa sediului social şi/sau a punctului de lucru ori, după caz, adresa de domiciliu a intermediarilor de credit implicați, inclusiv numărul de telefon, fax, adresa de e-mail;

c) durata contractului de credit;

d) valoarea totală a creditului şi condițiile care reglementează tragerea creditului;

e) în cazul unui credit acordat sub forma unei amânări la plata pentru un anumit bun, bunul respectiv şi prețul de achiziție al acestuia;

f) rata dobânzii aferente creditului şi tipul acesteia, fixă sau variabilă;

g) condițiile care guvernează aplicarea ratei dobânzii aferente creditului, formula completă de calcul a acesteia, precum şi termenele, condițiile şi procedura pentru modificarea ratei dobânzii aferente creditului şi, în cazul în care se aplică rate diferite ale dobânzii aferente creditului in circumstanțe diferite, informațiile prevăzute anterior privind toate ratele dobânzii aplicabile;

h) în cazul creditelor acordate în valută, cursul de schimb valabil la momentul încheierii contractului între moneda contractului de credit și moneda națională;

i) dobânda anuală efectivă şi valoarea totală plătibilă de către consumator, calculate la momentul încheierii contractului de credit; se menționează toate ipotezele folosite pentru calcularea acestei rate;

j) suma, numărul şi frecvenţa plăților care urmează să fie efectuate de către consumator şi, după caz, ordinea în care se vor efectua plăţile, în scopul rambursării, pentru diferitele solduri restante cu rate diferite ale dobânzii aferente creditului;

k) în cazul rambursării în rate a valorii totale a creditului, dreptul consumatorului de a primi, la cerere şi gratuit, în orice moment pe întreaga durată a contractului de credit, pe hârtie sau pe alt suport durabil, conform deciziei consumatorului, un tabel de amortizare/grafic de rambursare, precum şi o copie a contractului de credit;

l) în cazul în care costurile şi dobânzile trebuie plătite fără a se rambursa nicio parte din valoarea totală a creditului, un extras care arată perioadele şi condițiile pentru plata dobânzii şi a oricăror costuri aferente creditului;

m) costurile de administrare ale unuia sau mai multor conturi care înregistrează atât operațiunile de plata, cât şi tragerile din credit, cu excepția cazului în care deschiderea unui cont este opțională, costurile pentru utilizarea unui mijloc de plată atât pentru operațiuni de plata, cât şi pentru trageri din credit, orice alte costuri rezultând din contractul de credit, precum şi condițiile în care aceste costuri pot fi modificate;

n) rata dobânzii, în cazul plăților restante, aplicabilă la data încheierii contractului de credit şi măsurile pentru ajustarea acesteia şi, după caz, orice costuri datorate în caz de neplată;

o) o avertizare privind consecințele neefectuării plaților; contractul de credit va conține obligatoriu o prevedere prin care consumatorul este atenționat despre raportarea la Biroul de credit, Centrala Riscurilor de Credit şi/sau la alte structuri asemănătoare existente, precum și cu privire la termenul în care se fac aceste raportări, în cazul in care acesta întârzie cu achitarea ratelor datorate;

p) după caz, o mențiune potrivit căreia va fi necesară plata unor taxe, onorarii şi costuri în legătură cu încheierea, publicitatea şi/sau înregistrarea contractului de credit şi a documentelor accesorii acestuia, inclusiv taxele notariale;

q) garanțiile şi tipul de asigurare necesară; r) dreptul de rambursare anticipată și procedura de rambursare anticipată;

s) procedura care trebuie urmată în exercitarea dreptului de a solicita încetarea contractului de credit;

ș) dacă există sau nu un mecanism extrajudiciar de reclamație şi despăgubire pentru consumator și, în caz afirmativ, modalitățile de acces la acesta;

t) alte condiții şi clauze contractuale;

ț) datele de contact ale Autorităţii Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru adresarea de petiții.

Toate informațiile de mai sus sunt prevăzute în contract, fără a se face trimitere la condițiile generale de afaceri ale creditorului, la lista de tarife şi comisioane sau la orice alt înscris.Pentru autentificarea contractului de ipoteca imobiliara aferent contractului de credit, biroul notarial va solicita emiterea extrasului de autentificare. Semnarea contractului de credit si contractului de ipoteca poate avea loc cel mai devreme in ziua eliberarii/receptionarii extrasului de autentificare. Dupa semnarea contractului de credit si contractului de ipoteca, se solicita intabularea dreptului de ipoteca in favoarea societatii creditoare.

3.2.Administrarea contractului de credit

Dupa semnarea documentatiei de credit, suma solicitata se pune la dispozitia clientului iar contractul de credit trece in administrare.

In situatia in care documentatia de credit a fost semnata si clientul se razgandeste, acesta beneficiaza de un drept de retragere, in sensul in care are la dispozitie un termen de 14 zile calendaristice de la data incheierii contractului de credit in care se poate retrage din contract fara a invoca motive. In situatia in care clientul isi exercita acest drept, are obligatia sa inregistreze la sediul Creditoarei, inainte de expirarea termenului de 14 zile calendaristice o notificare scrisa, pe suport de hartie privind decizia sa de exercitare a dreptului de retragere din contractul de credit si sa restituie institutiei financiare de la care a contractat creditul, fara nici o intarziere nejustificata si nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data expedierii notificarii privind retragerea, creditul sau partea din credit trasa si dobanda aferenta de la data la care creditul sau partea respectiva din credit a fost restituita.

Pentru creditul acordat, creditorul poate percepe numai: comision de analiză dosar, comision de administrare credit sau comision de administrare cont curent, costuri aferente contractelor de asigurare încheiate şi, după caz, dobânda penalizatoare, alte costuri aferente creditului respectiv percepute de terţi, precum şi un comision unic pentru servicii prestate la cererea consumatorilor. Comisionul de analiză dosar şi cel unic vor fi stabilite în sumă fixă, aceeaşi sumă fiind percepută tuturor consumatorilor cu acelaşi tip de credit, în cadrul aceleiaşi instituţii, pentru credite acordate în aceeași perioadă de timp. Comisionul de administrare se percepe pentru monitorizarea/înregistrarea/efectuarea de operaţiuni de către creditor în scopul utilizării/rambursării creditului acordat consumatorului. In cazul în care acest comision se calculează ca procent, acesta va fi aplicat la soldul curent al creditului. Comisionul de administrare va fi stabilit într-un cuantum care să reflecte în mod exclusiv costurile efective și justificabile suportate de creditor pentru prestarea serviciilor. Comisionul unic va fi stabilit într-un cuantum care să reflecte în mod exclusiv costurile suportate de creditor pentru furnizarea serviciului prestat la cererea consumatorului.

Calculul ratei lunare a dobânzii/comisioanelor se va face: a) fie pe baza anului calendaristic de 365 sau 366 de zile în cazul anului bisect, luând în calcul la numărătorul fracţiei formulei, numărul efectiv de zile cuprins între scadenţe, iar la numitorul aceleiaşi fracţii, 365 sau 366 de zile, după caz; b) fie luând în calcul la numărătorul fracţiei numărul 30 zile, iar la numitorul fracţiei numărul 360.

Pe parcursul derularii creditului se pot incheia acte aditionale la contractele de credit, pe baza solicitarilor clientilor cu contracte de credit in derulare sau urmare a diverselor modificari ale clauzelor/conditiilor contractuale initiale in perioada de administrare a creditului. Contractul de credit produce efecte pana la rambursarea creditului si a dobanzilor, pe cale amiabila sau prin executarea silita a garantiilor pe care consumatorul le-a constituit in favoarea societatii creditoare.

In baza reglementarilor legale in vigoare, debitorii pot rambursa oricand creditul contractat.

3.3.Finalizarea contractului de credit

Contractul de credit inceteaza de drept la data la care clientul a achitat toate obligatiile de plata pe care le avea fata de institutia creditoare.

Contractul de credit poate inceta anterior datei stabilite prin contractul de credit, in situatia in care clientul ramburseaza anticipat creditul contractat, achitand toate obligatiile de plata care sunt in sarcina acestuia.

Consumatorul are dreptul, în orice moment, să își îndeplinească integral sau parțial obligațiile care îi revin în temeiul unui contract de credit înainte de încetarea acestuia. În acest caz, consumatorul are dreptul la o reducere a costului total al creditului, această reducere constând în dobânda și costurile aferente sumei rambursate anticipat pentru perioada dintre data rambursării anticipate și data prevăzută pentru încetarea contractului de credit.

Dreptul consumatorului de a rambursa anticipat nu poate fi condiționat de plata unei anumite sume minime sau de un anumit număr de rate.

În cazul rambursării anticipate parțiale, consumatorul are dreptul să aleagă între:

a) menținerea valorii ratei lunare și diminuarea perioadei de creditare inițiale;

b) diminuarea valorii ratei lunare și menținerea perioadei de creditare inițiale;

c) diminuarea valorii ratei lunare și diminuarea perioadei de creditare inițiale.

Creditorul nu are dreptul să aplice penalizări, să perceapă compensație sau orice alte costuri de la consumator în cazul rambursării anticipate.

În situația în care creditul este rambursat anticipat și există un contract de asigurare atașat creditului, consumatorul poate opta fie pentru menținerea în vigoare a contractului de asigurare, cu încheierea unui act adițional în vederea schimbării beneficiarului asigurării, fie pentru încetarea valabilității acestuia, cu posibilitatea restituirii diferenței de primă aferentă perioadei rămase, conform prevederilor condițiilor de asigurare.

În situația în care un consumator urmărește să-și îndeplinească obligațiile în temeiul unui contract de credit înainte ca acesta să înceteze de drept, creditorul furnizează consumatorului fără întârziere, după primirea solicitării, pe hârtie sau pe alt suport durabil, informațiile necesare pentru analizarea opțiunii respective. Aceste informații cuprind cel puțin cuantificarea implicațiilor pe care le are pentru consumator îndeplinirea obligațiilor înainte de expirarea contractului de credit și o evidențiere clară a oricăror ipoteze utilizate.

La incetarea contractului de credit, institutia creditoare va elibera adresa de confirmare a stingerii obligatiilor de plata provenite din contractul de credit si va semna declaratia autentica de radiere a drepturilor de ipoteca imobiliara data de catre reprezentantul respectivei institutii in fata notarului public colaborator.

3.4.Consecintele neachitarii obligatiilor de plata si riscurile asumate de debitori.

In timpul derularii contractului de credit pot aparea o serie de situatii neprevazute, consumatorii putand intampina dificultati economico-financiare pe care pot sau nu sa le depaseasca, de accea consumatoriii trebuie sa inteleaga pe deplin amploarea si implicatiile deciziei de a contracta un credit de consum, in special cand acest credit este garantat cu ipoteca imobiliara, cu scopul de a evita situatia in care, din cauza neplatii obligatiilor asumate prin contractul de credit, ajung in executare silita. Prin urmare, in situatia in care dupa incheierea unui contract de credit de consum cu garantie imobiliara, clientul nu isi respecta obligatiile asumate prin respectivul contract, institutia creditoare, in conditiile legii, are dreptul de a proceda la executarea silita a bunurilor clientului, incepand cu executarea silita a imobilului cu care a garantat imprumutul.

De cele mai multe ori exista posibilitatea de redresare a clientilor pe parcursul derularii contractului de credit, institutiile financiare ajutandu-si clientii prin acordarea unor serii de facilitati daca acestia coopereaza si comunica constant cu reprezentantii institutiei financiare. Situatiile in care se ajunge iremediabil la executarea silita a imobilului adus in garantie se datoreaza inclusive lipsei de comunicare dintre consumatori si reprezentantii institutiei respective in vederea identificarii de solutii posibile (de cele mai multe ori consumatorii intrerup comunicarea cu institutia financiara atunci cand au probleme financiare si nu isi pot indeplini corespunzator obligatiile asumate prin contractul de credit). Politica de relaționare cu consumatorii presupune furnizarea de informații adecvate, precum și acordarea de sprijin debitorilor care se află în dificultate de plată. Orice interactiune dintre creditor si consumator, in legatura cu dificultatea de plata a acestuia respecta pastrarea confidentialitatii oricaror informatii referitoare la relatia contractuala stabilita. Cu un consumator aflat în dificultate de plata, se menține un nivel de contact și de comunicare proporțional cu cerințele de informare, și nu excesiv. Consumatorilor care se află în dificultate de plată li se acordă sprijin și următoarele informații:a) numărul de plăți neefectuate sau efectuate parțial;b) suma totală a plăților întârziate;c) costurile asociate plăților întârziate;d) importanța cooperării consumatorului cu creditorul pentru a rezolva situația.e) informații cu privire la consecințele plăților neefectuate, incluzând dobânzile penalizatoare şi posibila pierdere a proprietății; f) informații despre drepturile consumatorului aflat în astfel de situații. Debitorului aflat in intarziere de plata i se transmit notificari si comunicari de plata in functie de zilele de intarziere. Solutiile oferite de creditor pot include: a) refinantarea totala sau partiala a contractului de credit; b) prelungirea duratei contractului de credit; c) amanarea platii sumei totale sau partiale pentru o perioada; d) schimbarea ratei dobanzii; e) consolidarea mai multor credite care poate oferi un termen mai lung de creditare si o rata mai mica; f) rescadentarea ratelor; g) reesalonarea ratelor; h) conversia creditelor. Solutiile oferite nu pot include: a) modificarea in sens crescator a dobanzii, sau dupa caz a ratei dobanzii fixe, introducerea comisioanelor, precum si introducerea unor elemente noi de cost prin acte aditionale intocmite pentru acordarea de rescadentari, reesalonari, perioade de gratie acordate la solicitarea debitorului; b) o reevaluare a bunului adus in garantie si, de asemenea, nu impun o alta garantie, decat la solicitarea expresa a consumatorului. Propunerile de restructurare trebuie sa fie realizabile si rezonabile, formulate in mod clar si fara ambiguitati, astfel incat debitorul sa inteleaga pe deplin efectele care decurg din acestea. Creditorul nu va initia sau nu va continua proceduri judiciare, atata timp cat clientul isi respecta conditiile stabilite pentru restructurarea imprumutului. In ipoteza in care consumatorul nu isi indeplineste obligatiile 12 asumate prin contractul de credit, institutia financiara poate executa silit imobilul adus in garantie, indiferent ca respectivul imobil reprezinta sau nu locuinta consumatorului. Prin urmare este important sa se constientizeze de catre consumatori posibilitatea reala de a-si pierde locuinta prin executarea silita a acesteia conform prevederilor legale in vigoare. In situatia in care a inceput executarea silita a garantiei, imobilul este scos la licitatie publica si orice persoana interesata de achizitionarea imobilului se poate inscrie la licitatie pentru a cumpara imobilul in cauza.

In practica se observa o crestere a consumatorilor care intampina dificultati in rambursarea creditelor contractate intr-o moneda straina, din cauza fluctuatiilor pe care rata de schimb valutar le-a inregistrat pe perioada derularii contractelor de credit. Este important ca in cazul in care consumatorul alege contractarea unui credit de consum intr-o alta moneda decat cea in care obtine venituri sa ia in calcul si sa inteleaga fluctuatiile pe care rata de schimb valutar le poate inregistra intr-o perioada de timp indelungata. Cum fluctuatiile ratei de schimb valutar nu pot fi prevazute, consumatorul trebuie sa isi ia masuri de siguranta si sa analizeze daca, isi poate respecta obligatiile asumate prin contractul de credit. Debitorul poate converti, oricând pe parcursul relaţiei contractuale, contractul de credit într-o monedă alternativă pe baza unei cereri scrise. Creditorul transmite oferta sa debitorului în cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 15 zile calendaristice de la data înregistrării cererii. Creditorul pune la dispoziția debitorului, la momentul solicitării conversiei creditului, o simulare privind graficul de plăţi, atât în moneda contractului (euro) cât şi în moneda de conversie (lei). Modificarea se va face prin acte adiţionale convenite cu creditorul, fără costuri respectiv comisioane percepute de creditor sau alte garanţii din partea debitorului. Cursul de schimb la care se efectuează conversia este cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României în ziua solicitării conversiei. Se interzice încheierea unui nou contract de credit ca urmare a efectuării conversiei, cu excepţia cazului în care debitorul solicită în mod expres acest lucru. Creditorul se asigură că, debitorul este avertizat periodic (în legătură cu o creștere a cuantumului total plătibil de către debitor, cu dreptul de conversie într-o monedă alternativă și condițiile în care se poate efectua acesta) cel puțin în cazurile în care valoarea totală plătibilă de debitor care rămâne de rambursat sau al ratelor periodice variază cu mai mult de 20% (în raport cu valoarea la care s-ar ridica dacă s-ar aplica cursul de schimb de la momentul încheierii contractului) între moneda contractului de credit şi moneda naţională.

Orice neintelegere rezultand din interpretarea si/sau executarea contractului de credit se rezolva, pe cat posibil pe cale amiabila. In cazul in care o solutie amiabila nu este posibila, debitorul/ constituitorul garantiei are dreptul de a iniţia acţiuni în justiţie împotriva Creditoarei daca apreciaza ca aceasta a încălcat dispoziţiile legale, precum si de a sesiza Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor. Primirea sesizărilor şi reclamaţiilor de la consumatori se face la sediile Comisariatelor Regionale/Judetene pentru Protectia Consumatorilor sau la Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti, in functie de raza teritoriala in care isi desfasoară activitatea operatorul economic reclamat. Reclamaţiile şi sesizările se fac în format scris sau în format electronic, sau se depun personal. (http://www.anpc.gov.ro/ ). Material furnizat de Easy Credit 4 All IFN S.A. si Easy Credit 2 All IFN S.A. (in conformitate cu art.4, alin.2, OUG 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori)

butonsuna pus in index.php din tema
Calea Grivitei, Nr. 158
Sector 1, Bucuresti, Romania, 010745
Telefon: +031 405 05 50
Telefon: +031 405 10 51
Telefon mobil: +0748 299 664
Fax: 021 320 20 12
Email: officebucurestiS1@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Str. Aristide Pascal, nr. 29-31
Sector 3, Bucuresti, Romania, 031443
Telefon: 021 320 20 48
Telefon: 031 405 25 55
Telefon mobil: +0745 138 997
Fax: 031 438 18 19
Email: officebucurestiS3@easycredit.ro
Vezi pe harta!
str. Iuliu Maniu, nr 22
Sector 6, Bucuresti, Romania, 061107
Telefon: 031 425 86 25
Telefon: 031 425 86 26
Telefon mobil: +0743 014 937
Email: officebucurestiS6@easycredit.ro
Vezi pe harta!
B-dul Al.Lapusneanu Nr. 82, zona Trocadero
Constanta, Romania, 900605
Telefon: 0341 881 541
Telefon: 0341 440 088
Telefon mobil: +0758 246 347
Fax: 0341 881 543
Email: officeconstanta@easycredit.ro
Vezi pe harta!
B-dul. George Cosbuc Nr. 3A
Galati, Romania, 800378
Telefon: 0336 88 86 66
Telefon: 033 688 84 44
Telefon mobil: +0748 108 891
Fax: 0336 80 29 99
Email: officegalati@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Calea Aradului nr.8
Timisoara, Romania, 300088
Telefon: 0356 414 500
Telefon: 0356 414 600
Telefon mobil: +0756 111 987
Fax: 0356 416 006
Email: officetimisoara@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Str. Slanic, nr 3 A, Cladirea Riviera, zona Iulius Mall
Cluj-Napoca, Romania, 400413
Telefon: 0364 411 511
Telefon: 0364 888 999
Telefon mobil: +0756 111 907
Fax: 0364 411 999
Email: officeclujnapoca@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Str. Sfantul Lazar Nr. 50, Parter, Cladirea Iasicon
Iasi, Romania, 700049
Telefon: 0332 80 30 30
Telefon: 033 280 30 80
Telefon mobil: +0756 111 758
Fax: 033 280 38 40
Email: officeiasi@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Calea Bucuresti, Nr. 21, Bloc 15A
Craiova, Romania, 200529
Telefon: 0351 808 080
Telefon: 0351 808 081
Telefon mobil: +0748 886 981
Fax: 0351 808 087
Email: officecraiova@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Str. Harmanului Nr. 44, Bloc 3, Sc. D
Brasov, Romania, 500232
Telefon: 0368 730 710
Telefon: 0368 730 711
Telefon mobil: +0748 886 960
Fax: 0368 730 713
Email: officebrasov@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Bulevardul Dacia, nr. 55
Oradea, Romania, 410339
Telefon: 0359 808 800
Telefon: 0359 808 708
Telefon mobil: +0752 217 260
Fax: 0359 178 452
Email: officeoradea@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Str. G-ral Vasile Milea, nr. 1
Ploiesti, Romania, 100045
Telefon: 0344 80 24 73
Telefon mobil: +0748 228 008
Email: officeploiesti@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Str. General Cristescu, Nr.3, Bl.RIM1
Pitesti, Romania, 110057
Telefon: 0348 405 244
Telefon mobil: +0747 109 345
Email: officepitesti@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Bd. Bucuresti, nr.23A
Baia Mare, Romania, 430012
Telefon: 0362 739 730
Telefon mobil: +0752 222 958
Email: officebaiamare@easycredit.ro
Vezi pe harta!
str. Calea Calarasilor, nr. 309, bl.B2BIS
Braila, Romania, 810289
Telefon: 0339 732 851
Telefon mobil: +0745 065 533
Email: officebraila@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Str. Luptei, Nr.1-3
Sibiu, Romania, 550362
Telefon: 0369 446 244
Telefon mobil: +0743 048 396
Email: officesibiu@easycredit.ro
Vezi pe harta!
Str.Banca Nationala, Nr.41
Bacau, Romania, 600203
Telefon: 0334 401 139
Telefon: 0334 401 140
Telefon mobil: +0743.011.836
Email: officebacau@easycredit.ro
Vezi pe harta!