SUNA ACUM   0751 565 565
031.438.20.50 - contact@easycredit.ro

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal aparținând Clienților EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A. în scopul cunoașterii clientelei pentru prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului

EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A. (denumită în continuare și “IFN”, “Societatea”, “noi”), vă aduce la cunoștință prin prezenta, modalitatea în care poate prelucra datele dumneavoastră, în calitate de Client al societății, în scopul principal al cunoașterii clientelei pentru prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului.

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, instituie în sarcina societății obligația de aplicare a măsurilor de cunoaștere a clientelei în vederea prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului.

Cunoașterea clientelei pentru prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului, inclusiv verificarea pe bază de risc, se realizează de către societate prin aplicarea unor măsuri care presupun atât verificarea identității, cât și prelucrarea unor date cu caracter personal impuse de lege, atât la momentul dobândirii de către o anumită persoană fizică a calității de Client al societății, pe întreaga perioadă cât această calitate este deținută, precum și ulterior, pentru perioada de timp stabilită legal după momentul încetării calității de Client al societății (stocarea datelor și prelucrarea lor în scopurile solicitate de lege și de către organele abilitate).

Astfel, pentru deschiderea si derularea relatiei contractuale cu majoritatea categoriilor de Clienți societatea va solicita, în baza prevederilor legale, cel puțin următoarele categorii de date cu caracter personal: nume, prenume, data si locul nasterii, codul numeric personal (CNP) sau un alt element unic de identificare similar, domiciliul, resedinta, numarul de telefon, fax, adresa de posta electronica, ocupaţia, numele angajatorului ori natura activităţii proprii, funcţia publică importantă deţinută sau calitatea de persoana expusa politic (PEP), informații despre scopul și natura relației de afaceri și sursa fondurilor, precum și va păstra copii certificate ale anumitor documente doveditoare, conform cerințelor legale.

Conform Legii 129/2019, societatea poate utiliza datele obtinute pentru:

➢ realizarea și transmiterea de raportări către instituțiile competente să le recepționeze, în conformitate cu prevederile legale aplicabile (precum, dar fără a se limita la rapoarte pentru declararea tranzacțiilor ce depășesc cuantumul stabilit de lege către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălarii Banilor);

➢ transmiterea de raportări privind tranzacțiile neobișnuite și tranzacțiile suspecte, conform obligațiilor legale de cunoaștere a clientelei instituite în sarcina societății, pentru prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului;

Avand în vedere calitatea de Client al societății, aveți obligația de a vă actualiza în evidențele noastre datele furnizate ori de câte ori acestea se modifică.

Datele colectate vor fi stocate in evidențele EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A. pentru o perioada de minimum 5 ani de la data incetarii relatiei de afaceri, conform termenului de pastrare prevazut de Legea nr. 129/2019.

Datele prelucrate în scopul cunoașterii clientelei pot fi supuse, după caz, unor procese decizionale automatizate, cum ar fi:

➢ pentru aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și al finanțării terorismului, se vor efectua verificări în bazele de date cu persoanele acuzate de finanțare a actelor de terorism sau, după caz, cu persoane cu risc ridicat de fraudă și, dacă potențialii clienți sau clienții acceptați se regăsesc înscriși în aceste evidențe, societatea își rezervă dreptul de a refuza intrarea în relație de afaceri cu aceștia sau de a înceta relația contractuală;

➢ pentru a proteja Clienții împotriva fraudelor, precum și pentru ca societatea să își îndeplinească în mod adecvat obligațiile de cunoaștere a clientelei, va monitoriza tranzacțiile lor și, dacă identifică operațiuni suspecte, poate adopta în consecință măsuri de blocare a tranzacțiilor, conform dispozitiilor ONPCSB;

Datele prelucrate în scopul cunoașterii clientelei pot fi dezvăluite/transferate de EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A., după caz, catre autoritățile competente, conform dispozițiilor legale.

butonsuna pus in index.php din tema