SUNA ACUM   0751 565 565
031.438.20.50 - contact@easycredit.ro

 

credit rapid

PLAFONUL DE FACTORING/SCONTARE

CE ESTE PLAFONUL DE FACTORING/SCONTARE?

Plafonul de factoring/scontare este finanțarea revolving acordată unei persoane juridice de către EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A. în cadrul căreia se pot acorda utilizări, în limita plafonului aprobat, pe baza facturilor/BO/CEC-urilor emise către/emise de partenerii (societăți din categoria celor cu potențial economic mare și foarte mare, instituții ale statului și regii autonome) persoanei juridice solicitante.

Creditorul (EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A.) acordă clientului (diverse persoane juridice) în limita plafonului aprobat, finanțări pe baza facturilor/BO/CEC-urilor emise către/emise de partenerii clientului (societăți din categoria celor cu potențial economic mare și foarte mare, instituții ale statului și regii autonome), facturi/BO/CEC-urilor ce vor fi cesionate împreună cu contractele comerciale în favoarea creditorului EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A..

Valorile utilizărilor din plafoanele aprobate, în limita plafoanelor aprobate, nu pot depăși 87% din valoarea BO/CEC-urilor și 85% din valoarea facturilor pe baza cărora sunt solicitate. 

 

DE CE SĂ ALEGEȚI PLAFONUL DE FACTORING/SCONTARE?

Vă punem la dispoziție o variantă de finanțare a activitătii curente și scurtare a termenelor de încasare de la clienți.

Totodată prin accesul la o sursă suplimentară de cash-flow, se pot negocia înțelegerile comerciale cu furnizorii și prețurile practicate de aceștia maximizând profitul.

Prin acceptarea la finanțare atât a efectelor de plată cât și a facturilor sunt eligibile la finanțare toate tipurile de relații comerciale.

Prezenta finanțare reprezintă o susținere foarte importantă pentru societățile care din varii motive nu sunt eligibile la finanțare în sistemul bancar (societăți cu o situație financiară slabă, companii în insolventă, companii cu restanțe la rambursarea creditelor în sold, care inregistrează incidente CIP, etc.), toate acestea nefiind excluse în urma aplicării criteriilor de eligibilitate.

CARE SUNT AVANTAJELE PLAFONULUI DE FACTORING/SCONTARE?

  • Aprobare financiară rapidă – confirmarea eligibilității debitorului cedat propus.
  • Adaptarea soluției de finanțare la înțelegerea comercială dintre parteneri – se asigură finanțarea și pentru varianta de plată pe bază de factură cât și prin BO/CEC.
  • Acordarea de utilizări în 48 de ore de la prezentarea documentației necesare pentru aceste operațiuni.
  • Clienții eligibili sunt atât companiile cu o situație financiară bună și un comportament de plată foarte bun, cât și societățile care din varii motive nu sunt eligibile la finanțare în sistemul bancar (societăți cu o situație financiară slabă, societăți în insolventă, companii cu restanțe la rambursarea creditelor în sold, care inregistrează incidente CIP, etc.).

CARE SUNT GARANȚIILE DE CARE AVEȚI NEVOIE?

- Ipoteca mobiliară asupra documentelor pe baza cărora se acordă finanțarea (facturi/BO/CEC-uri).

- Cesiune asupra documentelor pe baza cărora se acordă finanțarea (facturi/BO/CEC-uri) – cu notificarea debitorului cedat.

- Ipoteca mobiliară asupra contractului comercial în cadrul căruia sunt emise documentele pe baza cărora se acordă finanțarea (facturi/BO/CEC-uri) – cu notificarea debitorului cedat.

- Cesiune asupra contractului comercial în cadrul căruia sunt emise documentele pe baza cărora se acordă finanțarea (facturi/BO/CEC-uri) – cu notificarea debitorului cedat.

- Ipoteca mobiliară – universalitatea bunurilor mobile și a creanțelor prezente și viitoare.

- Fideiusiune semnată de administrator și soțul/soția acestuia (orice derogare va fi aprobată de conducerea EASY CREDIT 4 ALL IFN SA ).

- Polița de asigurare asupra bunurilor care constituie garanție la creditul acordat.

- 2 B.O. în alb avalizate (orice derogare va fi aprobată de conducerea EASY CREDIT 4 ALL IFN SA ).

- Alte garanții.

CE DOCUMENTE SUNT NECESARE?

Ultimele două bilanțuri contabile anuale, vizate de organismele abilitate și ultima balanța de verificare încheiată de societate, dar nu mai veche de 2 luni de zile;

Contractele comerciale încheiate cu debitorii cedați propuși – acolo unde acestea există;

Certificat constatator, cu o vechime de maxim 30 de zile;

Actele juridice de înființare și certificatul de înmatriculare;

Hotărârea AGA prin care se aprobă condițiile aprobării plafonului de factoring/scontare/garanțiile necesare pentru aprobarea plafonului de factoring/scontare;

Procură notarială specială pentru semnarea contractului (în cazul care contractul nu este semnat de administratorul/administratorii societății);

Carte de identitate/carte electronică de identitate/carte de identitate provizorie/buletin de identitate pentru administratorii/asociații societății, precum și pentru garant/garanți;

Actele care atestă starea civilă (certificat de căsătorie, certificat de deces, hotărâre de divorț, certificat de divorț, etc.) pentru administratorii/asociații societății, precum și pentru garant/garanți;

Titlul de proprietate în baza căruia garantul a dobândit calitatea de proprietar (contract de vânzare cumpărare, certificat de moștenitor, contract de donație, autorizație de construire și proces verbal la terminarea lucrărilor, etc.) – în cazul constituirii de garanții imobiliare;

Ȋncheierea de intabulare a dreptului de proprietate – în cazul constituirii de garanții imobiliare;

Documentația cadastrală, respectiv releveul, fișa tehnică a imobilului, fișa corpului de proprietate avizate de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară – în cazul constituirii de garanții imobiliare;

Certificat de urbanism care să ateste că terenul este liber de construcții și destinația terenului – în cazul constituirii de garanții imobiliare;

Extras de carte funciară de informare/de autentificare – în cazul constituirii de garanții imobiliare;

Certificat de atestare fiscală;

Polițe de asigurare obligatorie și facultativă cesionate în favoarea Easy Credit 4 ALL IFN SA – în cazul constituirii de garanții imobiliare;

Orice alte documente solicitate de Easy Credit 4 ALL IFN SA în vederea acordării plafonului de factoring/scontare (adeverintă asociație, documente privind veniturile, adrese, etc.).

CARE SUNT COSTURILE PLAFONULUI DE FACTORING/SCONTARE?

EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A. percepe dobânzi transparente adaptate în funcție de solicitarea fiecărui client.

Modalitatea de plată a costurilor va fi convenită de EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A. impreună cu clientul.

 

Testimoniale

Sunt multumit de modul de comportare al angajatilor si de modul de comunicare pe care am avut-o cu agentia pe parcursul derularii creditului. Urmare a dificultatilor financiare pe care le-am intampinat in diferite momente, am primit sprijinul necesar.

GHERVASUC LEONARD (35 ani)
Braila

VEZI TOATE TESTIMONIALELE

butonsuna pus in index.php din tema