POLITICA PRIVIND PROGNOZELE

 

                                                            

EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A. furnizeaza investitorilor prognoze financiare anuale.

Prognozele financiare includ proiecții ale elementelor de venituri și cheltuieli (bugete de venituri și cheltuieli), supuse aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) precum și, după caz, elemente de fluxuri de numerar asociate unor bugete de investiții supuse aprobării de către AGA.

În elaborarea prognozelor financiare, Conducerea și Consiliul de Administrație al Societății vor depune eforturi rezonabile pentru a se asigura că ipotezele și scenariile utilizate sunt adecvate și furnizează estimări realiste privind rezultatele financiare viitoare așteptate sau privind impactul asupra poziției și performanțelor financiare ale Societății.

EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A. se bazează pe ipoteze de buget care pot include: date privind condițiile macroeconomice, previziuni și estimări, obiectivele strategice principale ale societatii, proiecte de business, modele de vânzări, finanțare etc.

Aceste date sunt obținute pe baza informațiilor pe care societatea le deține:

  • intern;
  • din surse publice;
  • de la consultanți de renume specializați în furnizarea de astfel de informații.  

EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A. își ajustează activitatea în funcție de realitățile economico-juridice în care își desfășoară activitatea, astfel încât să aplice oportunitățile de pe piață, să răspundă cât mai bine situațiilor cu care se confruntă, păstrând, în același timp caracterul organic, prudent și sustenabil al dezvoltării sale.

Aceste prognoze pot fi furnizate investitorilor prin intermediul paginii oficiale de internet a Societății, sau prin alte mijloace care sa asigure luarea la cunostinta a acestora, si fac parte din rapoartele anuale puse la dispoziția investitorilor.

Investitorii sunt informati asupra bugetului de venituri și cheltuieli și a bugetului de investiții, în forma în care acestea sunt propuse spre aprobare și, respectiv, aprobate în Adunarea Generală Anuală Ordinară a Acționarilor. Ipotezele de buget și interpretarea lor nu sunt publicate. Bugetul este aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu prevederile legii.