PROCEDURA PRIVIND COOPERAREA
 EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A.
 CU  
CONSULTANTUL AUTORIZAT 
 S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. Cluj-Napoca

 

  • Persoana desemnata

 

– Pe perioada derularii contractului cu Consultantul Autorizat, EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A. desemneaza pe directorul general adjunct al societatii, ca persoana de legatura cu acesta. Directorul general adjunct al societatii EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A. mentine o legatura permanenta cu persoana de legatura desemnata din partea S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. Cluj-Napoca. In lipsa Directorului general adjunct al societatii, atributiile in relatia cu Consultantul Autorizat sunt preluate de unul dintre administratorii (membru in Consiliul de Administratie al) EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A.

– Consultantul autorizat desemneaza de asemenea o persoana de legatura cu emitentul EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A.

  • Frecventa discutiilor – modalitate de comunicare

Comunicarea cu S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. Cluj-Napoca se va face in limba romana folosind ca mijloace de comunicare: telefonul/e-mail, sau informari scrise transmise la adresele de corespondenta dupa caz.

– Frecventa discutiilor cu S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. Cluj-Napoca va fi de cel putin o data pe luna. sau ori de cate ori este necesar.

– Emitentul va lua legatura cu S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. Cluj-Napoca in cazul in care evenimente sau informatii noi implica transmiterea de rapoarte curente sau periodice sau ori de cate ori este necesar.

– S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. Cluj-Napoca va informa emitentul de indata ce evenimente sau informatii noi implica transmiterea de rapoarte curente sau periodice sau ori de cate ori este necesar.

  • Responsabilitati asumate de EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A.

 

EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A. va furniza S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. Cluj-Napoca:

  • toate informatiile relevante; si
  • orice informatie pe care in mod rezonabil o solicita Consultantul Autorizat sau este necesara Consultantului Autorizat pentru indeplinirea responsabilitatilor ce ii revin.

EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A. va informa Bursa de Valori Bucuresti cu privire la:

–           orice disfunctionalitate aparuta in cadrul cooperarii cu Consultantul Autorizat;

–            schimbarea Consultantului Autorizat.

  • Responsabilitati asumate de S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. Cluj-Napoca.

S.S.I.F. BRK Financial Group S.A. Cluj-Napoca – in calitate de consultant autorizat, va furniza emitentului EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A.,

– toate informatiile relevante, si

– orice informatie pe care in mod rezonabil o solicita Emitentul sau este necesara Emitentului pentru indeplinirea responsabilitatilor ce ii revin.

Consultantul autorizat va informa de indata emitentul cu privire la:

  • prevederi legislative specifice, evenimente sau informatii noi implica transmiterea de rapoarte curente sau periodice sau ori de cate ori este necesar;
  • aparitia unor noi reglementari care se refera la emitent, au legatura cu obligatiile de raportare ale acestuia sau implica conceperea si implementarea unor noi proceduri specifice, precum si transmiterea de rapoarte curente sau periodice sau ori de cate ori este necesar.