Cerinte candidat:

Studii superioare de lunga durata in domeniul economic, finalizate cu diploma de licenta;
Experienta in domeniul financiar contabil.
Cunostinte si experienta in utilizarea de sisteme financiar contabile complexe.
Cunostinte de operare PC (Word, PowerPoint), Excel – nivel avansat;

Atributii principale:

Efectueaza lucrari de intocmire, actualizare si completare a setului de raportari specifice catre BNR si de raportare financiara IFRS pentru situatiile financiare individuale;
Colaboreaza cu celelalte departamente interne in vederea colectarii/verificarii informatiilor pentru pregatirea raportarilor trimestriale, semestriale si anuale conform legislatiei in vigoare;
Participa la cercetarea, verificarea si analizarea modificarilor cadrului de raportare financiara (standarde, interpretari etc) in scopul asigurarii conformitatii raportarilor financiare ale companiei cu cadrul de raportare aplicabil (IFRS);
Asigură suport în furnizarea de informații, corespunzătoare lucrărilor efectuate in perioada de audit și le predă Contabilului Șef; Colaboreaza cu auditorul financiar/auditorul intern/auditorul extern cu ocazia misiunilor de audit;
Exploatează programele financiar-contabile ale societății;
Participa la intocmirea de analize, raportari, recomandari/opinii/ puncte de vedere, dupa caz, asupra unor aspecte/materiale/documente solicitate de conducerea societatii.
Participa la actualizarea politicilor si procedurilor contabile;
Participa la procesul de intocmire a bugetului de venituri si cheltuieli (BVC) anual al societatii;

Alte atributii:


Intocmește situația cheltuielilor deductibile/nedeductibile, după analizarea în prealabil a alocării corecte pe conturi a tuturor operațiunilor înregistrate și o predă Contabilului Șef;
Verifică corectitudinea soldurilor creditelor, a dobânzilor, a penalităților, a garanțiilor imobiliare și a angajamentelor precum și preluarea lor corect în balanța contabilă;
Verifică situația clasificării creditelor în vederea evidențierii celor neperformante, implicit indicatorii de performanță, reclasificării si expunerilor contractelor clienților societății;
Verifică înregistrarea cererilor de executare silită în care societatea are calitatea de creditoare, înregistrate în sistemului informatic;
Intocmește situatia angajamentelor față de instituțiile de credit si cele de leasing;
Asigură înregistrarea sistematică și cronologică a documentelor contabile, verificarea înregistrărilor contabile generate, deconturilor de cheltuieli și a ordinelor de deplasare; precum și arhivarea lor;
Verifică jurnalul de furnizori; avansurile către furnizori în vederea reglării acestora cu facturile; Registrele de casă, cu situatia din soft după închiderea lunii;
Actualizează situațiile extracontabile a obiectelor de inventor; situația imobilizarilor, verifică calculul amortizării și efectuează punctaje cu balanța contabila. Operează în baza bonului de mișcare transferul mijloacelor fixe între gestiuni; Participă la efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului societății; anulează chitanțele emise eronat; verifică situația formularelor anulate; nota contabilă privind consumurile.

Beneficii:


– Contabil Expert / Sef adjunct departament contabilitate –minim 8000 lei net si tichete de masa (cca 600 lei/luna);
– Contabil cu lunga experienta (de preferat in acelasi domeniu) – minim 6000 lei net si tichete de masa (cca 600 lei/luna);
– Contabil junior –minim 4000 lei net si tichete de masa (cca 600 lei/luna);
In functie de pregatire si experienta, oferta de angajare se va individualiza.
– Contract individual de muncă pe o perioadă nedeterminată în cadrul companiilor noastre;
– Un mediu de lucru placut, dinamic, cu oportunitati de dezvoltare profesionala in domeniul financiar/ bancar;
– Oportunitatea de a lucra intr-o companie stabila si cu potential;
– Spatiu pentru dezvoltare profesionala;

Tip: Full Time
Oras: Constanta

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx